ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

16. korpus (Avstro-Ogrska)

Ob pričetku prve svetovne vojne je bil korpus zadolžen za področje Dalmacije in obmejnih predelov Bosne in Hercegovine. Sodeloval pa je v bojih na soški fronti. Naborni okraj korpusa je obsegal: Mostar, Sinj, Nadomestni okraj vojne mornarice Šibe ...

                                               

16. padalska brigadna skupina (Združeno kraljestvo)

Za druge 16. brigade glej 16. brigada. 16. padalska brigadna skupina je padalska enota Britanske kopenske vojske.

                                               

16. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

16. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

16. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 16. polke glejte 16. polk. 16. pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

                                               

17. bataljon vojaške policije Slovenske vojske

17. bataljon vojaške policije Slovenske vojske je vojaška formacija vojaške policije Slovenske vojske; bataljon je nastanjen v vojašnici Franca Rozmana - Staneta v Mostah.

                                               

17. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 17. polke glejte 17. polk. 17. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

17. honvedski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 17. polke glejte 17. polk. 17. honvedski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Honveda.

                                               

17. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

17. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

17. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

17. pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske, ki so ga sestavljali predvsem slovenski vojaki.

                                               

17. zračnoprevozna divizija (ZDA)

Ustanovitev 139. inženirski bataljon 194. jadralni pehotni polk 717. oskrbovalna četa 155. protiletalski bataljon 466. padalski poljsko-artilerijski bataljon 17. padalska vzdrževalna četa 517. pehotni polk 411. četa za oskrbo s strelivom 193. jad ...

                                               

18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Slovenske vojske

18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo je vojaška formacija, ki skrbi za radiološko, biološko in kemično obrambo Slovenske vojske; bataljon je nastanjen v vojašnici Kranj in je v sestavi 72. brigade Slovenske vojske.

                                               

18. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 18. polke glejte 18. polk. 18. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

18. korpus (Avstro-Ogrska)

Poveljniki Kommandanten Ferdinand Kosak: marec - maj 1918 Rudolf von Willerding v.d.: avgust 1915 Ludwig Goiginger: julij - november 1918 Viktor Weber von Webenau: maj - julij 1918 Klaudius Czibulka: avgust 1915 - marec 1918 Heinrich Tschurtschen ...

                                               

18. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

18. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

18. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 18. polke glejte 18. polk. 18. pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

                                               

18. zračnoprevozni korpus (Kopenska vojska ZDA)

Za druge 18. korpuse glejte 18. korpus. 18. zračnoprevozni korpus je korpus Kopenske vojske Združenih držav Amerike. Trenutno je največja vojna organizacija ZDA.

                                               

19. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 19. polke glejte 119. polk. 19. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

19. korpus (Avstro-Ogrska)

19. korpus je bil korpus avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bil aktiven med prvo svetovno vojno. Septembra 1918 je bil korpus preimenovan v Armadno skupino Albanija.

                                               

19. partizanska brigada (JLA)

Za druge 19. brigade glejte 19. brigada. 19. partizanska brigada je bila partizanska brigada v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

                                               

19. pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

19. pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

19. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 19. polke glejte 19. polk. 19. pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

                                               

20. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 20. polke glejte 20. polk. 20. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

20. honvedska pehotna divizija (Avstro-Ogrska)

20. honvedska pehotna divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrskega Honveda, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

20. motorizirani bataljon Slovenske vojske

20. motorizirani bataljon je motorizirana formacija Slovenske vojske v sestavi 1. brigade Slovenske vojske. Z reorganizacijo SV se je v maju 2013 preimenoval v 20. pehotni polk in prešel pod sestavo 72. brigade Slovenske vojske.

                                               

20. partizanska brigada (JLA)

Za druge 20. brigade glejte 20. brigada. 20. partizanska brigada je bila partizanska brigada v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

                                               

20. pehotni polk slovenske vojske

pred letom 2013 se je imenoval 20. motorizirani bataljon. Z reorganizacijo SV se je v maju 2013 preimenoval v 20. pehotni polk in prešel pod sestavo 72. brigade Slovenske vojske.

                                               

21. deželnostrelska divizija (Avstro-Ogrska)

21. deželnostrelska divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrskega domobranstva, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

21. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 21. polke glejte 21. polk. 21. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

21. območni štab Slovenske vojske

21. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 2. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Dolenjske p ...

                                               

21. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Infanterie Regiment Nr. 21 1915 - 1918 Böhmisches Infanterie Regiment" von Abensperg und Traun "Nr. 21/Bohemijski pehotni polk" Grof Abensperga in Trauna "št. 21

                                               

22. brigada Slovenske vojske

Za druge 22. brigade glejte 22. brigada. 22. pehotna brigada Slovenske vojske je bivša formacija Slovenske vojske, ki je spadala pod 2. pokrajinsko poveljstvo Slovenske vojske Novo mesto. Sedež brigade je bil v vojašnici Novo mesto.

                                               

22. deželnostrelska divizija (Avstro-Ogrska)

22. deželnostrelska divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrskega domobranstva, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

22. letalska baza (Poljska)

22. letalska baza je ena izmed letalskih baz Poljskega vojnega letalstva. Nahaja se vzhodno od Malbork, blizu vasi Królewo Malborskie.

                                               

22. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Polkovna narodnostna sestava leta 1914 je bila sledeča: 82% Srbo-Hrvatov, 10% Slovencev in 8% drugih. Naborni okraj polka je bil v Sinju, pri čemer so bile polkovne enote garnizirane sledeče: Mostar in Sinj I. bataljon. Med prvo svetovno vojno se ...

                                               

23. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 23. polke glejte 23. polk. 23. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

23. korpus (Avstro-Ogrska)

Poveljniki Maximilian Csicserics von Bacsány: marec - julij 1918 Emmerich Hadfy von Livno: julij - avgust 1918 Maximilian Csicserics von Bacsány: junij - december 1917 Maximilian Csicserics von Bacsány: avgust - november 1918 Emmerich Hadfy von L ...

                                               

23. letalska baza (Poljska)

23. letalska baza je ena izmed letalskih baz Poljskega vojnega letalstva; nahaja se šest kilometrov vzhodno od Mińsk Mazowieckega.

                                               

23. območni štab Slovenske vojske

23. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 2. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Dolenjske p ...

                                               

23. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

23. pehotna brigada je bila pehotna brigada Britanske kopenske vojske, ki je bila udeležena v sirsko-libanonski, zahodnoafriški in burmanski kampanji druge svetovne vojne.

                                               

24. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 24. polke glejte 24. polk. 24. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

24. oklepno-mehanizirani bataljon Slovenske vojske

24. oklepno-mehanizirani bataljon je bila oklepno-mehanizirana enota Slovenske vojske v sestavi 2. PPSV Novo mesto s sedežem v Cerkljah ob Krki.

                                               

24. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Galizisch-Bukowinisches Infanterie Regiment" von Kummer "Nr. 24/Galicijsko-bukovinski pehotni polk" vitez Kummerski "št. 24 Infanterie Regiment Nr. 24 1915 - 1918

                                               

25. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 25. polke glejte 25. polk. 25. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

25. območni štab Slovenske vojske

25. območni štab je bil območni štab, sprva Teritorialne obrambe Republike Slovenije, nato pa Slovenske vojske, ki je bil aktiven med slovensko osamosvojitveno vojno. Spadal je pod poveljstvo 2. pokrajinskega štaba in deloval v sklopu Dolenjske p ...

                                               

25. partizanska brigada (JLA)

Za druge 25. brigade glejte 25. brigada. 25. partizanska brigada je bila partizanska brigada v sestavi Jugoslovanske ljudske armade. Enota je bila nastanjena v Sloveniji pred in med slovensko osamosvojitveno vojno.

                                               

26. deželnostrelska divizija (Avstro-Ogrska)

26. deželnostrelska divizija je bila pehotna divizija avstro-ogrske kopenske vojske, ki je bila aktivna med prvo svetovno vojno.

                                               

26. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 26. polke glejte 26. polk. 26. domobranski pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.

                                               

26. korpus (Avstro-Ogrska)

25. oktober 1918 4. pehotna divizija 4. jurišni bataljon 7. pehotna brigada 8. pehotni polk 9. pehotni polk 8. pehotna brigada 99. pehotni polk 49. pehotni polk 28. pehotna divizija 28. jurišni bataljon 55. pehotna brigada 11. pehotni polk 28. pe ...

                                               

26. pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 26. polke glejte 26. polk. 26. pehotni polk je bil pehotni polk avstro-ogrske skupne vojske.

                                               

27. domobranski pehotni polk (Avstro-Ogrska)

Za druge 27. polke glejte 27. polk. 27. domobranski pehotni polk je bil gorski pehotni polk avstro-ogrskega Domobranstva.