ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212
                                               

Tetraciklin

Tetraciklín je bakteriostatični antibiotik, ki ga v naravi sintetizirajo bakterije iz rodu Streptomyces. Deluje tako, da se reverzibilno veže na 30S podenoto ribosoma in inhibira vezavo aminoacil-tRNA na akceptorsko mesto na 70S ribosomu. Na osno ...

                                               

Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii je parazitska pražival iz debla Apicomplexa. Razširjen je po vsem svetu, pri toplokrvnih živalih, kot so glodavci in ptiči, ter pri človeku pa povzroča eno od najbolj pogostih in razširjenih parazitskih bolezni, tj. toksoplazmoz ...

                                               

Virus noric

Virus noric, humani herpesvirus 3 ali virus varicella zoster je virus iz družine herpesvirusov, ki povzroča norice in pasovec.

                                               

Virus zika

Virus zika je virus iz rodu flavivirusov, ki se prenaša preko vboda komarjev iz rodu Aedes. Slednji prenašajo tudi druge nalezljive bolezni, kot sta denga in čikungunja. Pri ljudeh povzroča blago okužbo, imenovano tudi vročica zika, ki je bila od ...

                                               

DNK-polimeraza

DNK-polimeráza, tudi DNA-polimeráza, je encim, ki katalizira sintezo DNK iz deoksiribonukleotidnih enot. DNK-polimeraza je ključen encim pri podvojevanju DNK, kjer na osnovi enoverižne matrične DNK nastaja komplementarna veriga DNK.

                                               

Mitohondrijska DNK

Mitohondrijska DNK je DNK, ki se nahaja v mitohondrijih, organelih, ki so v splošnem odgovorni za pretvorbo energije iz hranilnih snovi v obliko, uporabno za celice. Večina ostale DNK je pri evkariontih prisotna v celičnem jedru. Za jedrno in mit ...

                                               

Palindromsko zaporedje

Palindromsko zaporedje je zaporedje baz v DNK, ki se bere v smeri 5→3 enako na obeh verigah in tako lahko s komplementarnim parjenjem baz nastane struktura zanke. Dvojno vijačnico tvorita dve sparjeni verigi nukleotidov, ki potekata v nasprotnih ...

                                               

Fosforilacija histonov

V primerjavi z metilacijo in acetilacijo je o fosforilaciji histonov zelo malo znanega. Zelo pomembno pa je odkritje, da fosforilacija histonov sodeluje pri procesih kot so transkripcija in popravljanje DNK, apoptoza celic ter kondenzacija kromos ...

                                               

Metilacija

Znano je, da metilacija vpliva na strukturo kromatina preko histonov. Posledica metilacije histonov je bolj čvrsta kondenzirana oblika kromatina. To pomeni, da je z metilacijo otežen oz. preprečen kakršenkoli proces transkripcije ali pa popravlja ...

                                               

Sumoilacija histonov

Sumoilacija je še ena od modifikacij histonov, ki pa regulira represijo transkripcije. Small ubiquitin-related modifier je podoben ubikvitinu, tako po sestavi, kot tudi po 3D struktur. Medtem ko ima ubikvitin pomembno vlogo pri degradaciji nukleo ...

                                               

Ubikvitinacija

Ubikvitinacija je pomembna sekundarna modifikacija proteinov, ki regulira številne procese. Potem, ko se na protein veže prvi Ub monoubikvitinacija, lahko pride do vezave še več Ub in formacije poliubikvitinske verige poliubikvitinacija. Ubikviti ...

                                               

Gen BMP15

Gen BMP15 kodira beljakovino, imenovano kostna morfogena beljakovina 15. Beljakovina BMP15 spada v naddružino transformirajočih rastnih dejavnikov β. Gre za parakrino signalno molekulo, pomembno za razvoj oocitov in jajčnikovih foliklov. Z uporab ...

                                               

Gen HFE

HFE je gen na kromosomu 6 - položaj chr6:26.195.488-26.205.037 - glej vir UCSC. Okvara/mutacija gena HFE v točkah: H63D > C namesto G v nukleotidu 187, in/ali C282Y > G namesto A v nukleotidu 845, in/ali S65C > A namesto T v nukleotidu 1 ...

                                               

Igf1

Inzulinu podoben rastni faktor 1 spodbuja rast organizma s celim omrežje reakcij, ki v končni fazi spodbujajo nastajanje proteinov, celično proliferacijo, diferenciacijo tkiva in celo zaščito proti celični apopotozi. Aktivacija IGF1 pride s stran ...

                                               

Poglavitni kompleks tkivne skladnosti

Poglavitni kompleks tkivne skladnosti ali poglavitni histokompatibilnostni kompleks je skupni izraz za veliko skupino genov v genomu večine vretenčarjev in njihove produkte, ki imajo v imunskem sistemu vlogo razločevanja med lastnimi in tujimi an ...

                                               

Poliploidija

Poliploidija je pojav, ko ima organizem več kot dve garnituri kromosomov. Običajno so organizmi diploidni, kar pomeni da imajo dve garnituri kromosomov, vsako so podedovali od enega starša. Do poliplodije pride zaradi nepravilne ločitve kromosomo ...

                                               

Ciklični GMP

Ciklični gvanozinmonofosfat ali gvanozin-3.5-monofosfat je ciklični nukleotid, ki ima v telesu vlogo sekundarnega obveščevalca, torej sodeluje pri prevajanju signala v celicah. Kot sekundarni obveščevalec sodeluje cGMP zlasti pri prevajanju signa ...

                                               

Dvojna vijačnica RNK

Dvojna vijačnica RNK je struktura RNK, ki ima podobno zgradbo vijačnice kot dvojna vijačnica DNK. Nahaja se na primer pri virusih iz družine reovirusov. Za celično DNK je značilno, da se večji del nahaja v obliki dvojne vijačnice, vse vrste RNK p ...

                                               

RNA cepivo

RNA cepivo ali mRNA cepivo je nova vrsta cepiv za doseganje pridobljene imunosti z vektorjem, ki vsebuje umetno informacijsko RNA. Tako kot običajna cepiva so tudi RNA cepiva namenjena spodbujanju proizvodnje protiteles, ki se bodo vezala na more ...

                                               

Virus RNK

Virusi RNK ali ribovirusi so virusi z dednino v obliki RNK; običajno gre za enojnoverižno RNK, pri nekaterih virusih pa dvojnovijačno RNK. Mednarodni odbor za taksonomijo virusov šteje med viruse RNK viruse iz skupin III, IV in V po Baltimorovi v ...

                                               

Azatioprin

Azatioprín je predzdravilo, ki se v organizmu pretvarja v merkaptopurin, citostatik z imunosupresivnim učinkom. Uporablja se med drugim za zdravljenje revmatoidnega artritisa, crohnovi bolezni, ulcerativnem kolitisu in po presaditvi organov za pr ...

                                               

Ciklosporin

Ciklosporín, tudi ciklosporín A, je zdravilo za zaviranje imunske odzivnosti. Uporablja se peroralno in intravensko, in sicer pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, luskavice, crohnove bolezni, nefrotičnega sindroma, preprečevanjev zagonov mult ...

                                               

Merkaptopurin

Merkaptopurin je imunosupresivna učinkovina za zdravljenje levkemije ter pri ne-Hodgkinovih limfomih pri otrocih, pravi policitemiji, psoriaznem artritisu in vnetnih boleznih črevesja.

                                               

Metotreksat

Metotreksát je antagonist folne kisline, ki se uporablja kot citostatik ter kot imunosupresiv pri avtoimunih boleznih. Zavira presnovo folne kisline. V terapiji je nadomestil sorodno, a močnejšo in bolj toksično učinkovino aminopterin. Njegovo od ...

                                               

Granulocit

Granulociti so ena od vrst belih krvničk in so dobili ime po svojih značilnih skupkih zrnc v citoplazmi. Obstaja več vrst zrnc, po katerem se tudi ločijo med seboj. Njihove glavne funkcije so v glavnem fagocitoza, razstrupljanje pa tudi druge naloge.

                                               

Nevtrofilec

Nevtrofilec ali nevtrofilni granulocit je granulocit, sposoben fagocitoze, z zrnci v citoplazmi, ki se barvajo s kislimi in bazičnimi barvili ter vsebujejo razne encime, med drugimi lizocim, kisle hidrolaze in alkalno fosfatazo. Nadalje jih delim ...

                                               

Tkivni bazofilec

Tkivni bazofilec, mastocit ali pitanka je velika celica intersticijskega veziva z bazofilnimi, metakromatskimi zrnci v citoplazmi, ki je vpletena v alergijske in vnetne reakcije. Tkivni bazofilci so pomembni tudi zaradi svoje obrambne vloge in so ...

                                               

Diklofenak

Diklofenak je nesteroidno protivnetno zdravilo, ki se uporablja za zmanjšanje vnetij, kot analgetik in antipiretik. Je derivat aminofenilocetne kisline. Zdravilo tržijo pod različnimi trgovskimi imeni, v Sloveniji na primer pod imeni Diclo Duo, D ...

                                               

Flurbiprofen

Flurbiprofen je nesteroidna protivnetna učinkovina, derivat propionske kisline, ki se uporablja v zdravilih za lajšanje bolečin, zlasti za lokalno oralno zdravljenje, pa tudi peroralno pri artritični bolečini ali zobobolu, ter tudi v kapljicah za ...

                                               

Ibuprofen

Ibuprofén je nesteroidna protivnetna učinkovina s protivnetnim, protivročinskim in protibolečinskim učinkom. Kemijsko je derivat propionske kisline. Ibuprofen velja za protivnetno učinkovino z blagim učinkom. V primerjavi z drugimi nesteroidnimi ...

                                               

Ketoprofen

Ketoprofén je nesteroidna protivnetna učinkovina iz podskupine derivatov propionske kisline, ki ima protibolečinsko, protirevmatično in protivročinsko delovanje. Deluje tako, da zavira proizvodnjo prostaglandinov v telesu. Patentirali so ga leta ...

                                               

Naproksen

Naproksén je nesteroidno protivnetno zdravilo, ki se uporablja pretežno kot antirevmatik, učinkovit pa je tudi za zniževanje vročine ter lajšanje bolečin, kot so na primer menstrualni krči. Je derivat propionske kisline. Na trgu je v obliki peror ...

                                               

Glive

Glive spadajo v domeno Evkarije in so eno izmed kraljestev živih bitij. Glive so heterotrofni organizmi, ki živijo saprofitsko, parazitsko in simbiontsko. Pojem gliva je izredno obsežen. Obsega tako s prostim očesom nevidne organizme, kot so kvas ...

                                               

Radiotrofne glive

Radiotrofne glive so skupina gliv, ki verjetno uporabljajo pigment melanin za pretvorbo sevanja gama v kemično energijo za rast. Predlagani mehanizem naj bi bil podoben anabolnim potem za sintezo ogljikovodikov v fototrofnih organizmih, ki absorb ...

                                               

Glivična bolezen

Glivična bolezen ali mikoza je bolezen, ki jo povzročijo zajedavske glive: kvasovke, plesni in dermatofiti. Glivične bolezni ločimo grobo na površinske, ki prizadenejo kožo, nohte, lase ali sluznice ter sistemske, pri katerih povzročitelj doseže ...

                                               

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza je imunološka pljučna bolezen, ki jo povzroča preobčutljivost na glive iz rodu Aspergillus. Spore glive Aspergillus bolnik vdihne z zrakom. Pojavlja se pri bolnikih z astmo ali cistično fibrozo.

                                               

Aspergiloza

Aspergilóza je bolezen, ki jo povzročajo plesni iz rodu Aspergillus. Lahko se lahko pojavi kot alergija npr. alergijska bronhopulmonalna aspergiloza, kolonizacija npr. aspergilom ali invazivna tkivna oblika bolezni. Slednjo imenujemo invazivna as ...

                                               

Dermatofitija stopala

Dermatofitija stopala ali tinea pedis je glivična okužba stopala in prstov na nogi, ki jo najpogosteje povzročata dermatofita Trichophyton rubrum in Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale. Sorodna izraza sta atletska noga in športno stopa ...

                                               

Dermatofitija telesa

Dermatofitija telesa ali tinea corporis je glivična okužba kože trupa ali okončin, ki jo povzročajo dermatofiti. Tipična klinična slika predstavlja okrogla ali policiklična, ostro omejena pordela žarišča na koži, z luščenjem ob robu in centralnim ...

                                               

Glivične kožne bolezni

Glivične kožne bolezni so skupina bolezni, ki jih povzročajo okužbe z različnimi glivami. Spadajo med najpogostejše kožne bolezni in postajajo vse pogostejše zaradi naraščajoče uporabe širokospektralnih antibiotikov, povečevanja števila imunsko o ...

                                               

Kandidoza

Kandidoza ali kandidiaza je glivična okužba s katerokoli vrsto glivic iz rodu Candida. Najpogosteje jo povzroča vrsta Candida albicans. Kandidoza se lahko pojavi topično ali pa gre za sistemsko okužbo, ki je pogosto življenjsko ogrožujoča ter pri ...

                                               

Žitna pepelovka

Žitna pepelovka, tudi pšenična pepelasta plesen, je gliva, ki prizadene vrste iz družine trav, med njimi tudi prava žita. Nekdaj je bila znana kot Erysiphe graminis DC., po anamorfni obliki pa tudi kot Oidium monilioides ali Oidium tritici.

                                               

Muskarin

Muskarín je toksični alkaloid, ki je v nekaterih gobah in deluje kot agonist na muskarinskih receptorjih v vegetativnem in osrednjem živčevju.

                                               

Orelanin

Orelanin je nefrotoksin, ki se nahaja v številnih vrstah gob, zlasti iz družine koprenk. V svoji kemijski strukturi vsebuje nenavadni bipiridinski skelet ter sodi med fenole in heterociklične spojine.

                                               

T-2 mikotoksin

T-2 mikotoksin je trihotecenski mikotoksin, ki nastaja kot stranski produkt rodov gliv Fusarium. Najbolj znani primer uporabe sega v čas Vietnamske vojne, ko so sovjetske sile in njeni zavezniki uporabili aerosolizirano obliko toksina t. i. rumen ...

                                               

Aminoglikozidi

Aminoglikozidi so spojine, ki so sestavljene iz sladkorne in aminske skupine. Številni aminoglikozidi imajo antibiotične lastnosti in so učinkoviti zoper več vrst bakterij. Mednje sodijo amikacin, arbekacin, gentamicin, kanamicin, neomicin, netil ...

                                               

Amikacin

Amikacin je aminoglikozidni antibiotik, ki se uporablja za zdravljenje različnih bakterijskih okužb. Deluje tako, da se veže na ribosomsko podenoto 30S, kar povzroči nepravilno prevajanje mRNA; posledično bakterija ne more sintetizirati beljakovi ...

                                               

Gentamicin

Gentamicin, ki se prodaja pod tržnim imenom Garamycin, je antibiotik, ki se uporablja za zdravljenje več vrst bakterijskih okužb. Te vključujejo kostne okužbe, endokarditis, medenične vnetne bolezni, meningitis, pljučnico, okužbe sečil in sepso. ...

                                               

Kanamicin

Kanamicin je aminoglikozidni antibiotik, ki se uporablja peroralno in intravensko pri različnih okužbah. Odkritje kanamicina Takeuchija in sodelavcev leta 1957 je pomenilo velik premik v raziskovanju antibiotikov, saj je kanamicin kazal odlično a ...

                                               

Neomicin

Neomicín je aminoglikozidni antibiotik, ki se uporablja za lokalno zdravljenje na površini telesa ali v prebavilih, ker se ne absorbira v črevesu. Uporablja se tudi pri hepatični encefalopatiji, ker zmanjša bakterijsko tvorbo amonijaka v črevesu. ...