ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Arja vas

Arja vas je naselje v Občini Žalec. Obcestno naselje sredi spodnje Savinjske doline leži ob odcepu od glavne ceste Ljubljana – Celje proti Velenju, vzhodno od Žalca. Strnjeni del naselja je med glavno cesto in rečico Ložnico na severu. Reka občas ...

                                               

Artiče

Artiče so upravno središče krajevne skupnosti Artiče v Občini Brežice. Krajevna skupnost Artiče pa obsega naslednja naselja: Artiče, Arnovo selo, Dečno selo, Dolenja vas pri Artičah, Glogov Brod, Spodnja Pohanca, Zgornji Obrež, Trebež in del Gorn ...

                                               

Artmanja vas

Artmanja vas je naselje v občini Trebnje. Artmanja vas je gručasta vasica v kraški Dobrniški uvali, ki se tu močno razširi proti jugu in severu ob cesti Dobrnič – Mirna Peč. Mimo naselja poteka struga Žibrščice, ki ima več vode le ob deževju, v b ...

                                               

Avber

Avber je naselje v Občini Sežana. Avber je tipična kraška vasica z domačijami, ki so postavljene okrog rodovitnih površin na pobočju manjšega hriba. Povsod v okolici naselja se razprostirajo vinogradi večinoma posajeni s trto refošk. Nad naseljem ...

                                               

Avče

Avče so naselje v Občini Kanal ob Soči. Kraj leži ob lokalni cesti Kanal-Kal nad Kanalom, 5 km severovzhodno od Kanala. Stari viri omenjajo, da je bilo tu naselje že v rimski dobi.

                                               

Babiči

Babiči so naselje v Mestni občini Koper. Nekdanja gručasta vas v Šavrinskem gričevju se nahaja na ozki polici na severovzhodnem pobočju Straže 377 mnm, med Bovškim potokom in potokom Montovo, v zaledju Kopra. Skoraj v celoti opuščena zaselka Rojc ...

                                               

Bača pri Modreju

Bača pri Modreju je naselje v Občini Tolmin. Ima 153 prebivalcev. V naselju se reka Bača izliva v reko Idrijco, ki se nedaleč stran izliva v reko Sočo. Najvidnejši arhitekturni objekt v vasi je železniški viadukt Bohinjske proge.

                                               

Bača pri Podbrdu

Bača pri Podbrdu je vas v Baški grapi. V okolici Bače se nahajajo obširna gozdnata in pašniška področja. Je izhodišče za gorske pohodniške ture. Vas se nahaja približno 3 km severno nad naseljem Podbrdo.

                                               

Bakovci

Prvotno Balkovci, kot je še razvidno iz nekaterih srednjeveških zapiskov. V starih listinah se kraj prvič omenja leta 1323 kot Barkouch, 1428 Balkoch, 1436 Barkoch, 1455 Balkolcz in 1496 kot Barkowcz. Ivan Zelko piše, da so bili Bakovci v trajni ...

                                               

Baredi

Baredi - Bare so razloženo naselje v občini Izola. Naselje se nahaja v Šavrinskem gričevju, na južnem pobočju slemena, ki poteka od Malijskega hriba do Markovca. Zaselki Ronkardo, Livižan in Liminjan se nahajajo nižje, na prisojnem položnejšem po ...

                                               

Barislovci

Barislovci so sklenjeno, deloma enovrstno ravninsko podeželjsko naselje na jugovzhodnem delu Dravskega polja, na levem bregu potoka Polskava, pod Dravinjskimi goricami. Na zahodu se naselje zrašča so sosednjimi Seli.

                                               

Bavšica

Bavšica je naselje v Občini Bovec v Zgornjem Posočju. Leži med gorami in je del zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. Po danes aktualnem zakonu o TNP dolina spada v tretjo cono, pobočja nad njo pa v prvo.

                                               

Begunje na Gorenjskem

Danes je kraj znan po tovarni Elan in ansamblu bratov Avsenik, ki sta se rodila v Begunjah in imata tam tudi družinsko gostilno. V bližini so delno obnovljene ruševine gradu Kamna, ki so ga Ortenburžani zgradili v 12. stoletju. Med II. svetovno v ...

                                               

Belčji Vrh

Belčji Vrh je podeželska vas, ki leži v Občini Črnomelj. Nahaja se JV delu Slovenije, natančneje na območju krajinskega parka Lahinja. Do njega se pride po glavni cesti Črnomelj-Vinica, v Malem Nerajcu pa se zavije na stransko cesto, ki vodi do B ...

                                               

Bele Vode

Bele Vode so naselje v Občini Šoštanj v Republiki Sloveniji. V Belih Vodah je ohranjenih več zanimivih stavb. Ena izmed njih je gručasta domačija pri Bačovniku - pritlično zidana hiša iz leta 1885 s še starejšo leseno kaščo in zidanim svinjakom s ...

                                               

Belšinja vas

Belšinja vas je naselje v občini Trebnje. Belšinja vas je strnjeno naselje pod Grmado na desnem bregu Temenice nasproti Štefana. V dolini ob Temenici pod naseljem potekata železniška proga Ljubljana – Novo mesto ter nekdanja hitra cesta Ljubljana ...

                                               

Beltinci

Beltinci so naselje, središče občine Beltinci. Beltinci ležijo ob glavni cesti Murska Sobota - Lendava. Razne obrtne dejavnosti, zaposlovanje v tovarnah v Murski Soboti in sodobno kmetijstvo so močno pospešile rast prebivalstva. Sredi velikega pa ...

                                               

Benedikt

Benedikt je naselje, sedež Občine Benedikt. Naselje leži 8 km vzhodno od Lenarta ob glavni cesti Maribor - Gornja Radgona. V kraju in okolici so številni gomilni grobovi, ki pa so bili po večini izropani. Ohranilo se je nekaj lončenine iz starejš ...

                                               

Benica

Benica je vas v Občini Lendava. Je drugo najbolj vzhodno ležeče naselje v Sloveniji, v bližini katerega poteka meja s Hrvaško in z Madžarsko. Je polog Hotize edina vas v občini Lendava, ki nima avtohtone madžarske narodnostne skupnosti. Vas Benic ...

                                               

Berkovci, Križevci

Berkovci je strnjeno gručasto naselje v Občini Križevci, ki stoji na nizki terasi v dolini reke Ščavnice, ob cesti Ljutomer-Sveti Jurij ob Ščavnici. Vas je prvič omenjena leta 1445 kot Werkawczen. Ime naj bi nastalo iz rodbinskega imena Berko, Bo ...

                                               

Bertoki

Bertoki so obmestno naselje v Mestni občini Koper. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. Bertoki ležijo na položnem valovitem pob ...

                                               

Bezina

Razloženo in deloma urbanizirano naselje v podopohorskem delu Dravinjskih goric leži na obeh straneh lokalne ceste, ki povezuje Slovenske Konjice z Oplotnico, ob potoku Bezinšici in pod gričem 428 m.n.m s podružnično cerkvijo sv. Barbare na vrhu. ...

                                               

Bezovica, Koper

Bezovica je gručasto naselje v Mestni občini Koper. Naselje leži pod Kraškim robom, v Bržaniji, na poti od Predloke do Rakitovca, v bližini Loke. Sestavlja ga približno 30 zgradb. Nekaj hiš in vikendov je tudi v dolini. Do Bezovice se pride po ce ...

                                               

Bič, Trebnje

Bič je naselje v občini Trebnje. Bič je obcestna vasica jugozahodno od Velikega Gabra v kraški dolini pod razglednim gričem 354 m. V kraju se nahaja najzahodnejši priključek na avtocesto Ljubljana – Zagreb v občini Trebnje, kar daje kraju pomembn ...

                                               

Bičje

Bičje je naselje v Občini Grosuplje in je del krajevna skupnosti Št. Jurij. Bičje je gručasto naselje v istoimenski dolini, ki leži na vznožju Vinjega hriba 478 mnm, na zahodni strani Grosupeljske kotline. Na severovzhodu je osamelec Gorica 382 m ...

                                               

Bilje, Miren - Kostanjevica

Bilje leži ob reki Vipavi in lokalni cesti Prvačina - Volčja Draga - Miren, 9 km južno od Nove Gorice. Zahodni del naselja leži na naplavinah Soče, vzhodni pa na glinastih tleh, ki prehajajo proti severu in vzhodu v flišno gričevje imenovano Bilj ...

                                               

Bistra, Vrhnika

Bistra je vas s 43 prebivalci v Občini Vrhnika, ki stoji na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, ob cesti med Vrhniko in Borovnico. Spada pod krajevno skupnost Verd. Nad krajem se vzpenja hrib Javorč, vzdolž pobočja katerega poteka železniška p ...

                                               

Bistrica ob Sotli

Originalno ime naselja v srednjem veku je bilo Leskovec. Kasneje se je po krajevni cerkvi Sv. Petra poimenovalo Sveti Peter pod Svetimi Gorami, v govorici domačinov tudi preprosto Šempeter in ohranilo to ime skozi stoletja vse do 2. svetovne vojn ...

                                               

Biš

Biš je naselje v Občini Trnovska vas. Je strnjeno nižinsko naselje na zahodnem robu Pesniške doline, ob glavni cesti Lenart - Ptuj. Od Ptuja je oddaljen 16, od Lenarta pa 7 km. V Bišu se nahaja edini močvirnat del Pesniške doline - Jezera, v kate ...

                                               

Bizeljska vas

V Bizeljski vasi, tik ob cesti, ki vodi v Orešje, raste mogočna lipa Tilia platyphillos, ki meri v prsnem obsegu meri 720 cm. Sodi med najdebelejše lipe na Štajerskem.

                                               

Bizeljsko

Bizeljsko je vaško naselje v Občini Brežice. Je največje naselje po površini v občini. Sestavljeno je iz Spodnje in Zgornje Sušice ter več zaselkov med vinogradi nad ravnino ob reki Sotli. Naselje je agrarnega značaja, novogradnje so predvsem ob ...

                                               

Bizovik

Bizovik je naselje na vzhodnem delu Ljubljane. Nahaja se neposredno pod Golovcem. Mimo naselja je speljana vzhodna ljubljanska obvoznica in Pot spominov in tovarištva. Skozi naselje teče Bizoviški potok. Središče naselja je ob cerkvi Sv. Nikolaja ...

                                               

Blatno

Blatno je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Vas leži pretežno ob cesti Globoko - Pišece, v dolini potoka Gabernica in njegovega pritoka Suhadolskega potoka ter p ...

                                               

Blato, Trebnje

Blato je naselje v občini Trebnje. Blato je strnjeno naselje na rahlo dvignjenem svetu pod Blaškim hribom 370 m v povirju potoka Zajke in Vejarja, ki je ime dobilo po blatni ozki poti, ki je v preteklosti potekala sredi vasi. Na severozahodni str ...

                                               

Blečji Vrh

Blečji Vrh je naselje v Občini Grosuplje in je del Krajevne skupnosti Polica. Je gručasta vas v jugozahodnem delu Posavskega hribovja in je severno nad Dolenjskim podoljem, na slemenu med hriboma Strmcem 544 mnm na jugozahodu in Kucljem 748 mnm n ...

                                               

Bločice

Bločice so gručasto obcestno naselje na južnem pobočju Bloške planote ob cesti Grahovo-Bloška Polica, v Občini Cerknica. Naselje se nahaja ob severnem robu manjše kraške uvale, v kateri so obdelovalne površine, obrobje pa prekrivajo travniki in g ...

                                               

Bobovo pri Ponikvi

Majhna razpotegnjena vas je prišla pod drobnogled ameriške agencije FBI oktobra 1948, ko je po prvem preverjanju obveščevalnega podatka, le ta kot zanimiv in mogoče verjeten podatek posredovala vodji FBI Hooverju, in sicer "da v tem kraju kot tuj ...

                                               

Bočna

Bočna je naselje v Občini Gornji Grad. Leži pod vznožjem Menine planine v spodnji Zadrečki dolini ob cesti Mozirje - Gornji Grad. Ima okoli 500 prebivalcev, ki živijo v 130 hišnih številkah.

                                               

Bodešče

Bodešče so naselje v Občini Bled. Jedro vasi stoji na rečno - ledeniški terasi na jugovzhodu Blejskega kota. Na ledini Dlesc so našli in raziskali 47 skeletnih grobov. Grobni podatki sodijo večidel v mlajšo tvarno kulturo alpskih Slovanov 9. in 1 ...

                                               

Bodrež, Kanal ob Soči

Bodrež je naselje v Občini Kanal ob Soči. Bodrež je majhna vasica blizu Kanala. Leži ob bregu reke Soče. Glavna cesta pelje skozi Bodrež, nad njo so hiše in podnjo pa polja in vrtovi. Na vasi je korito. Bodrež pri Kanalu je rojstni kraj duhovnika ...

                                               

Bohinjska Bistrica

Bohinjska Bistrica je naselje s 1767 prebivaci in središče Občine Bohinj v Sloveniji. Leži v dolini med Savo Bohinjko, vzpetinama Dobravo in Ajdovskim gradcem, ter potokoma Bistrico in Belico. Cesta od železniške postaje deli naselje v Zgornjo in ...

                                               

Bojanci

Naselje je ustanovil Jurij Lenković, ki je tu naselil srbske uskoke iz Rogulje v Bosni. Potomci uskokov se narodnostno izražajo za Srbe, čeprav je pri mladih opaziti vse večje opredeljevanje za Slovence. Druga možnost, ki se navaja, izhaja iz let ...

                                               

Bojsno

Bojsno je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. V jedru obcestno naselje leži ob cesti Globoko–Župelevec, na južnem robu Bizeljskega. K njemu spadajo zaselki Pesjak ...

                                               

Bojtina

Bojtina je naselje v Občini Slovenska Bistrica. V vasi je stalno naseljenih 20 hiš, v katerih prebiva 63 ljudi. Ljudje, ki tukaj živijo, se pretežno preživljajo s kmetijstvom, predvsem z živinorejo in gozdarstvom. Vas Bojtina leži severozahodno o ...

                                               

Bolečka vas

Bolečka vas je naselje v Občini Majšperk, na severovzhodu Slovenije. Nahaja se na levem bregu Dravinje, ter spada pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo. V dolini so predvem njive in travniki. Do leta 1998 je kraj spadal po občino Videm, kas ...

                                               

Borejci

Borejci je naselje v občini Tišina. Vas leži na Ravenskem, ob reki Ledavi, približno 6 km oddaljena od Murske Sobote. V preteklosti se je skoraj vsaka družina preživljala s kmetijstvom, danes je tega vse manj. Prebivalstvo je delno katoliško, del ...

                                               

Borovnica

Borovnica je naselje, ki ima približno 2.700 prebivalcev, središče občine Borovnica z okoli 4.600 prebivalci. Borovnica leži na jugozahodnem robu, pravzaprav kotu Ljubljanskega barja, tam kjer prehaja široka dolina potoka Borovniščica v barjansko ...

                                               

Boršt, Koper

Boršt je naselje v Mestni občini Koper. Leži na 353 metrih nadmorske višine na vrhu hriba Varda. Od Kopra je oddaljen 13 km. Po dolini južno od vasi teče zgornji tok reke Dragonje. Sosednja naselja so Labor, Glem, Truške, Topolovec.

                                               

Bošamarin

Bošamarin je naselje v Mestni občini Koper. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina.

                                               

Branik

Braniško območje se razprostira v delu Vipavske doline, ki upravno pripada občini Nova Gorica in je njen najbolj jugovzhodni del. Na severu poteka meja braniškega ozemlja ob reki Vipavi od zahoda proti vzhodu, to je od njene velike okljuke, prede ...