ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321
                                               

Brdo pri Lukovici

Brdo pri Lukovici je majhno gručasto naselje v Občini Lukovica. Brdo pri Lukovici je naselje na visoki terasi, ki leži severozahodno od Lukovice nad glavno cesto Ljubljana - Celje. V naselju stojijo grad Brdo pri Lukovici, Osnovna šola Janka Kers ...

                                               

Brdo, Slovenske Konjice

Brdo je naselje v Občini Slovenske Konjice. Razloženo naselje z gručastim jedrom se nahaja v podpohorskem delu Dravinjskih goric, med Tepanjskim vrhom z istoimenskim naseljem in dolino potoka Oplotniščice.

                                               

Breg ob Savi

Breg ob Savi je naselje v Mestni občini Kranj. Nahaja se ob cesti Kranj - Medvode. S Kranjem je naselje povezano tudi z Alpetourjevo mestno avtobusno progo št. 8. Na severni strani naselja teče reka Sava, tu je bil do druge svetovne vojne manjši ...

                                               

Brest, Ig

Brest je naselje v Občini Ig. Obcestno naselje na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja, ki leži ob cesti Ig-Podpeč, na meji med prodnimi nanosi Iške in težkimi barjanskimi tlemi. V vasi se odcepita cesti proti Mateni in Strahomeru. Na peščeni pr ...

                                               

Brestovica pri Komnu

Brestovica pri Komnu je naselje Tržačkega Krasa v Občini Komen. Vaško skupnost Brestovica pri Komnu sestavljata vas Brestovica pri Komnu in manjša vasica Vale, ki leži nekaj kilometrov pred Brestovico s komenske strani. Brestovica je večje razpot ...

                                               

Breza, Trebnje

Breza je naselje v občini Trebnje. Breza je gručasto naselje zahodno od Trebnjega nad desnim bregom Temenice in železniško progo Ljubljana – Novo mesto. Njive so na položnih legah Na vrhu in V hribih, ob Temenici pa so močvirnati travniki. Na sev ...

                                               

Brezje pri Bojsnem

Brézje pri Bójsnem je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Razložena vas v hogozahodnem delu Bizeljskega leži sredi gričevnatega sveta med Zevnikovim potokom na za ...

                                               

Brezje pri Kumpolju

Brezje pri Kumpolju je naselje v Občini Litija. Vas Brezje leži južno od Gabrovke, na majhnem hribu, in je s treh strani obrasla z gozdom. Skozi vas pelje kolovozna pot, po dolini pa teče potok, ki predstavlja mejo med Brezjem in Tlako. V vas pri ...

                                               

Brezje, Radovljica

Brezje so vas v Občini Radovljica tik ob avtocesti Ljubljana-Jesenice. Največja znamenitost je bazilika Marije Pomagaj, ki služi kot slovensko narodno svetišče in je tako največji romarski kraj v Sloveniji.

                                               

Breznica, Žirovnica

Breznica je vas v Občini Žirovnica. Nahaja se ob vznožju karavanške gore Stol. Najbolj je znana kot rojstni kraj slovenskega čebelarja in slikarja Antona Janše, v njeni neposredni bližini pa so rojstni kraji več slovenskih literatov. V Doslovčah ...

                                               

Brezno, Podvelka

Brezno je naselje v Občini Podvelka. Brezno je razloženo naselje z jedrom ob Brezniškem potoku. Ob izlivu Brezniškega potoka v Dravo je kinološki poligon in splavarski pristan. Tu je bil skozi stoletja glavni pristan lenštat dravskih flosarjev kj ...

                                               

Brezovica pri Ljubljani

Za druge pomene glej Brezovica Brezovica pri Ljubljani je naselje, središče občine Brezovica. Brezovica pri Ljubljani je naselje, ki leži 5 km jugozahodno od Ljubljane ob glavni cesti proti Kopru. Je središče Občine Brezovica in satelitsko naselj ...

                                               

Brezovica pri Metliki

Brezovica pri Metliki je razložena obmejna vas v Občini Metlika, ki stoji pod južnim pobočjem Gorjancev severno od doline potoka Sušica. Manjši del naselja stoji na hrvaškem ozemlju, kjer je voden pod imenom Brezovica Žumberačka. Meji še na nasel ...

                                               

Brezovica pri Mirni

Brezovica pri Mirni je naselje v občini Mirna. Brezovica pri Mirni je deloma gručasto, deloma obcestno naselje na jugozahodnem pobočju Brezovškega hriba, ki proti severu prehaja v Mirnski hrib. Hiše stojijo ob cesti, ki pelje iz Rogovile proti Ve ...

                                               

Brezovica, Hrpelje - Kozina

Brezovica je naselje v Občini Hrpelje - Kozina. V Brezovici je cerkev sv. Štefana. Opasilo, redkeje imenovano tudi hvaležnca praznujejo tretji vikend v oktobru. Oktobra 2019, so vaščani prvič organizirali dogodek Noč v Dolini tihi, za katerega si ...

                                               

Briše pri Polhovem Gradcu

Briše pri Polhovem Gradcu je naselje v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Vasica je le dober kilometer oddaljena od Polhovega Gradca v smeri proti Gorenji vasi. Sredi vasi stoji kapelica sv. Treh kraljev ki so hkrati tudi zavetniki briške podružnične ...

                                               

Briše, Kamnik

Krajevno ime etimološko ni dokončno pojasneno. Oblika Brišan kaže na prvotno množinsko prebivalsko ime Brišane, ki je lahko tvorjeno iz osebnega imena Bryxъ ali Bryšь, iz katerega so tudi imena naselij na hrvaškem Brihovo ter na poljskem Bryszów ...

                                               

Britof

Britof je naselje v Mestni občini Kranj. S Kranjem je naselje povezano s krožnima Alpetourjevima mestnima avtobusnima progama št. 5 in 6. Leži okoli 4 km severovzhodno od občinskega središča na levem bregu Kokre ob cesti Kranj - Zgornje Jezersko. ...

                                               

Brje pri Komnu

Brje pri Komnu je naselje v Občini Komen. Leži tik ob meji z Italijo. V Brjah živi približno 97 ljudi, domačini pa govorijo po kraško. Med krajani je znano kot" Brci "ali" Brke ". Velikokrat v slovarju piše" brici "ali" brike ", toda to ni pravilno.

                                               

Brje, Ajdovščina

Brje je naselje v Občini Ajdovščina. Naselje leži na vzpetini Vipavskih gričev, ki predstavljajo naravno povezavo med Vipavsko dolino in dolino Branice. Razgibana tla ustvarijo slikovito pokrajino z značilnimi kmetijskimi površinami in poselitvij ...

                                               

Brunšvik

Brunšvik je obcestno naselje v Občini Starše. V kraju je deluje Športno društvo Brunšvik. Ustanovljeno je bilo leta 1978. Glavna pozornost je namenjena nogometu. Prvi odmeven rezultat je članska ekipa dosegla konec 90-tih let, ko je dve sezoni na ...

                                               

Bučka, Škocjan

Bučka je naselje v Občini Škocjan, ki stoji ob cesti Škocjan - Raka, oddaljena 4.5 km od občinskega središča. Župnijska cerkev sv. Matije je bila postavljena okoli leta 1600 v poznorenesančnem slogu. Cerkev stoji v poudarjeni legi nad naseljem. N ...

                                               

Buje

Buje so gručasto naselje v dolini reke Reke. Ležijo na Studenski rebri, med grapama potokov Rimače in Žermejnice. Nad njimi teče železniška proga Pivka-Divača. Dostopne pa so po cesti iz doline Reke, kjer je prav tako nekaj hiš. Na robu vaškega j ...

                                               

Bukošek

Etnična sestava 1991: Srbi: 1 Neopredeljeni: 1 Neznano: 8 2.8 % Hrvati: 6 2.1 % Jugoslovani: 1 Slovenci: 271 94.1 % Bukošek spada pod pokrajino Štajersko, in ne pod Dolenjsko,kot misli večina Slovencev. Bukošek ima tudi svojo mlado desetino gasil ...

                                               

Bukovci

Bukovci so največje naselje v Občini Markovci pri Ptuju, ki stoji ob cesti Ptuj–Borl. Naselje je razdeljeno na devet zaselkov in sicer: Kolamerce Zgorji kunec Center Hujkarji Siget Vopošnica in Spodji kunec Nuvi Jork Lünovci Leta 1286 je bila vas ...

                                               

Bukovica pri Litiji

Bukovica pri Litiji je naselje v Občini Šmartno pri Litiji.Naselje Bukovica leži na nadmorski višini 620m in ima 32 prebivalcev. Vas se razteza po Baševem hribu med Jablaniškim potokom na severu in potokom Reka na jugu. Na jugovzhodu jo obdaja ve ...

                                               

Bukovica, Renče - Vogrsko

Bukovica pri Volčji Dragi, je manjša vas v spodnji Vipavski dolini, pod obronki Biljenskih gričev. Je sedež krajevne skupnosti, sedež župnije Bukovica - Bilje in lokalne šole. Ima velik kulturni dom, v katerem so tudi pisarne občine. Je rojstni k ...

                                               

Bukovnica

Bukovnica je vas v bližini Bukovniškega jezera v Občini Moravske Toplice. V vasi stoji kapela Svetega križa leta 1905, kraj pa je znan tudi po zdravilnih točkah.V vas sta tudi dva zaselka z vinogradi Aušišče in Brejg V vasi izvira Bukovniški poto ...

                                               

Bukovski Vrh

Bukovski Vrh je razložena vas v Občini Tolmin, ki stoji na pobočjih istoimenskega hriba na severovzhodnem delu Šentviške planote, južno od Baške grape. Sestavljajo jo zaselki Pušnik, Lipeta, Doline in Svinače. V prvi polovici 20. stoletja je štel ...

                                               

Bunčani

Bunčani so naselje v Občini Veržej. Vas Bunčani se nahaja v osrčju Murskega polja, sredi rodovitnih ravnic. Vas se v deželnoknežjem otokarskem urbarju omenja že v letih 1265 - 1267 pod imenom Walthershof. Tu je nekdaj stal strelski dvorec za obra ...

                                               

Cankova

Cankova je osrednje naselje Občine Cankova. V središču vasi je osnovna šola, cerkev svetega Jožefa z župnijo, poleg pa je park, kjer ob vodometu stoji spomenik v vasi rojenemu Avgustu Pavlu, prvemu prevajalcu slovenske književnosti v madžarščino. ...

                                               

Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki so naselje in krajevna skupnost v Občini Brežice. Najbolj je znano po istoimenski letalski bazi, v sklopu katere se nahajata letališče Cerklje ob Krki in Vojašnica Cerklje ob Krki. V vasi so med drugim tudi osnovna šola, gasilski ...

                                               

Cerkno

Cerkno je naselje in središče občine Cerkno. Cerkno leži v cerkljansko - idrijskem predalpskem svetu ob potoku Cerknica, kjer se dolina na stiku s stranskimi dolinami razširi. Je gospodarsko in kulturno središče Cerkljanskega.

                                               

Cerkvenjak

Cerkvenjak leži na trikotnem slemenu med dolinama rek Pesnica in Ščavnica; središče vasi je na najvišji točki z 341 m nadmorske višine, kjer stoji župnijska cerkev Sv. Antona Puščavnika. V središču naselja je tudi križišče cest, ki povezujejo sre ...

                                               

Cerkvišče

Cerkvíšče je naselje v občini Črnomelj. Vas Cerkvišče je pred turškimi vpadi ki so bili okoli leta 1408.V vasi so bile takrat tri cerkvice.Za dve domnevno vaščani vejo kje sta stali,za tretjo pa ne vejo.Ko so Turki vdrli v vas so porušili in zažg ...

                                               

Cerovica

Cerovica je naselje v Občini Šmartno pri Litiji.Gručasto naselje Cerovica s 140 prebivalci leži na 314 m nadmorske višine v Posavskem hribovju v dolini potoka Reke ob cesti, ki vodi iz smeri Litije proti Gabrovki. Na jugu se dviga Benečak, kjer s ...

                                               

Ceršak

Ceršak je obmejno obcestno središčno naselje na severu Slovenije, spada pod občino Šentilj. Leži na položnem pobočju in slemenu v severozahodnem delu Slovenskih goric, južno nad reko Muro. K naselju spadajo še zaselek Polhnice, del Novin in skupi ...

                                               

Cesta, Ajdovščina

Cesta je obcestno naselje v Občini Ajdovščina. Vas leži v srednjem delu Vipavske doline, severno od Vipavskega Križa in zahodno od Ajdovščine. Vas je ime dobila po cesti, ki je že v prazgodovini povezovala severno obalo Jadranskega morja z notran ...

                                               

Cezlak

Cezlak je naselje na južni strani Pohorja, ki leži v ozki dolini reke Oplotniščice, ob cesti Oplotnica - Lukanja. Naselje in kamnolom se nahajata okoli 3.5 km od Oplotnice, na nadmorski višini okoli 600 metrov.

                                               

Cirkulane

Cirkulane, nekoč sv. Barbara v Halozah, je razgibano naselje, obdano z vinogradi, gozdovi, travniki in njivami. Današnjo podobo Cirkulan je izoblikoval potok Bela s pritoki Belana, Duga in Gradiški potok. Naselje krasi župnijska cerkev sv. Barbar ...

                                               

Cirnik, Mirna

Cirnik je naselje v občini Mirna. Cirnik je vinogradniško naselje zahodno od Mirne na slemenu istoimenskega hriba med zidanicami in vinogradi, nad okljukom rečice Mirne in njenega pritoka Kamnarice. Dostop do vasi je možen po stranski cesti, ki s ...

                                               

Cogetinci

Naselje leži severovzhodno od občinskega središča, deloma v dolini isto imenskega potoka, desnem pritoku reke Ščavnice, ter na vzhodnem pobočju hriba, ki meji s Cenkovo, v dolini prevladujejo travniki, na višjih legah je nekaj njiv, na južnih pob ...

                                               

Crngrob

Crngrob je vaško naselje v Občini Škofja Loka. Leži med vznožjem Križnogorskega hribovja in Sorškim poljem. Razložena vasica je od Škofje Loke je oddaljena 4 km in se rahlo dviga nad vzhodnim robom Soriškega polja, od katerega jo ločijo ilovnate ...

                                               

Cven

Cven je vas v Občini Ljutomer. V njej stojijo velike kmečke hiše, značilne za mursko poljsko aristokracijo. Vas leži na obeh straneh ceste, v porečju nekdanjega rokava Mure v Murici, na nadmorski višini 175m. Na sredi poti med Cvenom in Ljutomero ...

                                               

Čadrg

Čadrg je naselje v Občini Tolmin. Dostop do vasi je po cesti iz Tolmina preko Hudičevega mostu nad koriti reke Tolminke in mimo Dantejeve jame. Vas je znana po pridelavi sira vrste tolminec, znana pa je tudi po komuni don Pierina.

                                               

Čatež ob Savi

Čatež ob Savi je gručasta vas v Občini Brežice, ki stoji na desnem bregu Save. Obsega staro gručasto naselje na Gričku med cesto, širi pa se predvsem pod njo in postaja primestno naselje Brežic. Prebivalstvo se zaposluje predvsem v Brežicah in v ...

                                               

Čatež, Trebnje

Čatež je naselje v Občini Trebnje. Čatež je obcestna vas ob cesti Litija – Velika Loka severozahodno od Trebnjega, na plečatem hribu pod Zaplazom 544 m. Na severni strani hriba je ozka dolina potoka Dušice, ki se postopoma dviguje v Čateško goro, ...

                                               

Čeče

Čeče so razloženo naselje, razdeljeno med trboveljsko in hrastniško občino. Naselje je razdeljeno delno med občino Trbovlje in delno med občino Hrastnik. Po popisu prebivalstva leta 2002 je v Čečah živelo 478 prebivalcev 175-del Trbovlje, 303-del ...

                                               

Čekovnik

Čekovnik je naselje, ki leži jugozahodno od mesta Idrija in tako spada pod okrilje občine Idrije. Vas sestavljajo zaselki Čekovnik, Hleviše, Nikova, Osojni vrh in Krekovše. Večina hiš leži ob glavni cesti na prisojni strani Hleviške planine, neka ...

                                               

Čentiba

Čentiba je naselje v Občini Lendava. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina.