ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325
                                               

Grič pri Trebnjem

Grič pri Trebnjem je naselje v občini Trebnje. Grič pri Trebnjem je gručasta vasica na majhnem griču zahodno od Trebnjega. Na južni strani vasi je gozdnata Grmada, V polju, Breznici, Pod gričem in v Lazah so njive, nižje v Dolini mokrotni travnik ...

                                               

Griže, Sežana

Griže so naselje v Občini Sežana. Ime izhaja iz ljudskega izraza za kup kamenja:" griža ". Tudi vas sama stoji na ravnici nad tako" grižo ". V vasi je starodavna cerkev sv. Martina, značilen kamniti kraški vodnjak, ki mu domačini pravijo" šap "in ...

                                               

Griže, Žalec

Čeprav se prvi zapisi o obstoju Griž pojavijo šele leta v poznem srednjem veku, je v neposredni bližini Griž mogoče zaslediti še starejše sledove poselitve. Pri tem imamo v mislih predvsem keltske gomile iz obdobja Starejše železne dobe. Gomile s ...

                                               

Grm, Trebnje

Grm je naselje v občini Trebnje. Grm je gručasto naselje jugovzhodno od Trebnjegana levem bregu Temenice med železniško progo Ljubljana – Novo mesto in avtocesto Ljubljana – Novo mesto; v bližini je tudi avtocestni priključek Trebnje-vzhod. Hiše ...

                                               

Grmada, Trebnje

Grmada je naselje v občini Trebnje. Grmada je strnjeno naselje jugozahodno od Trebnjega na istoimenskem razglednem hribu. Vas obdaja valovit kraški svet s številnimi vrtačami, okoli domačij so sadovnjaki ter njive v Pasjeku, Zabukovje, Stevnik, G ...

                                               

Groblje pri Prekopi

Groblje pri Prekopi so obcestno naselje v Občini Šentjernej. Ležijo, severovzhodno od Šentjerneja, od katerega so oddaljene okoli 2.5 km. V kraju so našli številne arheološke najdbe: ostanke hiš, kopališče obloženo z marmornim tlakom, vodnjak obz ...

                                               

Grosuplje

Grosuplje je naselje v zahodnem Dolenjskem podolju, leži v severnem delu Grosupeljske kotline. Na zahodu ga omejujeta mokroten svet ob potoku Bičju in železniška proga iz Ljubljane, ki se tu razcepi, njena kraka vodita proti Kočevju in Novemu mes ...

                                               

Gutenwerth

Gutenwerth ali Gutenwerd, v starejši literaturi pogosto poimenovan Gotno Brdo, danes bolj znan kot Otok pri Dobravi, je bil srednjeveški trg, ki so ga leta 1473 uničili Turki. Nahajal se je na rečnem otoku na Krki, ki danes ne obstaja več. To pod ...

                                               

Hajdoše

Hajdoše so naselje v Občini Hajdina. Naselje leži ob regionalni cesti Maribor - Ptuj, na ravninskem območju Dravskega polja. Vas je gosto naseljena. V središču vasi stoji vaška kapela, ob kateri je posajena lipa. V preteklosti je bila na istem me ...

                                               

Hlebce

Hlebce so naselje v Občini Radovljica. Vas leži severovzhodno od Lesc ob cesti Lesce-Begunje. Najpomembnejša zgradba v vasi je gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 1959. Sredi vasi stoji tudi kulturni spomenik lokalnega pomena padlim v NOB. Geogr ...

                                               

Hodoš

Hodoš je naselje na severovzhodnem Goričkem ob slovensko - madžarski meji v Občini Hodoš. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Kra ...

                                               

Homec, Rečica ob Savinji

Homec je naselje v Občini Rečica ob Savinji. Leži na rahli vzpetini na desnem bregu reke Savinje. Nastalo je leta 1994 z razdelitvijo naselja Homec-Brdo na ločeni naselji Homec in Brdo. Leta 2015 je imelo 116 prebivalcev.

                                               

Horjul

Horjul je naselje, središče občine Horjul. Leži v najbolj razširjenem delu doline potoka Horjulščica. Na severnem gričevnem obrobju so na vršajih pozokov njive in travniki. Prebivalstvo je v glavnem zaposleno v industriji. Horjul je ob delavnikih ...

                                               

Hotavlje

Hotavlje so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane, ki ležijo nad izlivom potoka Hotaveljščica v Poljansko Soro, ob odcepu ceste Škofja Loka - Žiri. Kilometer iz naselja je kamnolom marmorja, kasijanskega apnenca iz obdobja srednjega triasa, ki g ...

                                               

Hotedršica

Hotedršica je naselje v Občini Logatec. Vas leži na kraškem polju, pod obsežnimi gozdnimi pobočji vzhodnega roba Trnovske planote ob potoku Hotenjki in cesti Kalce - Idrija.

                                               

Hotemaže

Hotemaže so gručasto naselje v Občini Šenčur. Nahajajo se na obrobju Ljubljanske kotline, natančneje Kranjskega polja, na levem bregu Kokre ter ob cestni povezavi Kranj–Jezersko. Vas je na vzhodu, jugu in severu obdana s polji, na zahodu pa z goz ...

                                               

Hrast pri Vinici

Hrást pri Vínici je naselje v Sloveniji. Tu si lahko ogledamo eno največjih in na površju najlepše vidnih nahajališč boksita v Sloveniji. V vasi je ohranjen eden večjih vaških kalov.

                                               

Hrastovec v Slovenskih goricah

Hrastovec v Slovenskih Goricah je naselje v Občini Lenart. Hrastovec, ki se v starih zapisih prvič omenja 1255 v nemščini kot Hage, leži na planoti nad dolino Pesnice južno od ceste Maribor - Lenart. V naselju stoji grad Hrastovec, v katerem je Z ...

                                               

Hrpelje

Hrpelje je naselje v Občini Hrpelje-Kozina. Naselje s skoraj 1000 prebivalci leži ob magistralni cesti Reka - Trst, le 500 metrov naprej od Kozine proti Reki. Na kraškem svetu v okolici so redke njive in travniki ter pašniki s kraško hosto in grm ...

                                               

Hruševka

Hruševka je naselje v Občini Kamnik. Gručasto naselje v Tuhinjski dolini leži na zložnih prisojnih pobočjih nad dolinskim dnom. Ob vasi teče potok Hruševka. Najbližje večje naselje je Šmartno v Tuhinju. Pomembni dejavnosti sta živinoreja in gozda ...

                                               

Hruševo

Hruševo je naselje na široki terasi nad dolino Gradaščice v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Na osamelem griču severno od vasi je podružnična cerkev župnije Dobrova iz poznega 18. stoletja, posvečena Svetemu Juriju. V cerkvi je slika Valentina Metzi ...

                                               

Hudeje

Hudeje so naselje v občini Trebnje. Hudeje so gručasto naselje severno od Trebnjega na nizkem gričku sredi Lok, široke močvirnate doline po kateri teče Vejar. Na zahodni strani je Grič z njivami in redkim gozdičem, na severovzhodu nižji gozdnati ...

                                               

Ig

Ig je mesto v Občini Ig in občinsko središče. Sredi mesta je velik kraški izvir reke Iščice. Na območju Iga je več arheoloških najdišč. V naselju stoji cerkev sv. Martina, ki se omenja že leta 1291. Sedanja baročna cerkev je bila zgrajena okrog l ...

                                               

Iglenik pri Veliki Loki

Iglenik pri Veliki Loki je naselje v občini Trebnje. Iglenik pri Veliki Loki je gručasta vasica severovzhodno od Velike Loke, k naselju spada tudi zaselek Šemrga. Na rahlo valovitem svetu okrog vasi so njive Brezje, Resnica, Zalaka, Dramarca, tra ...

                                               

Ihan

Ihan je naselje na levem bregu Kamniške Bistrice v Občini Domžale. Ihan je razpotegnjeno naselje ob lokalni cesti Domžale - Dol pri Ljubljani. V Ihanu in bližnjih zaselkih sta se med drugimi rodila jezikoslovec Anton Breznik in filozof Tine Hriba ...

                                               

Imeno

Imeno je naselje v Občini Podčetrtek. Imeno je obmejno gručasto in obcestno naselje, ki leži na široki ravnini na desnem bregu Sotle. Poleg kmetijstva in uslužnostne obrti ustvarja utrip kraja sodobna vinska klet. Kraj se ponaša tudi s stoletno t ...

                                               

Iška Loka

Iška Loka je naselje v Občini Ig. Je obcestna vas, ki leži na Ljubljanskem barju jugovzhodno od Ljubljane. Najbližje večje naselje je Ig, ki leži 1 km stran od Iške Loke. Vas tako kot vse ostale vasi na ižanskem območju ne leži na močvirskih, tem ...

                                               

Iška vas

Iška vas je naselje v Občini Ig. Mimo kraja teče reka Iška, ki priteče iz Iškega vintgarja. V kraju stojita cerkvi sv. Mihaela in sv. Križa; slednja je bila v drugi svetovni vojni sodišče. Zraven cerkve pa je šola, kjer je bil med 2. svet. vojno ...

                                               

Ivančna Gorica

Ivančna Gorica je večje prehodno urbanizirano središčno naselje v Občini Ivančna Gorica. Nahaja se v Dolenjskem podolju leži vzhodno od sotočja potoka Višnjice in Stiškega potoka ter severno od železnice Ljubljana - Novo mesto in glavne ceste Lju ...

                                               

Izola

Izola je obalno istrsko mesto in središče istoimenske občine. Izola se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina.

                                               

Jablan

Jablan je naselje, ki se nahaja v jugovzhodni Sloveniji. Ta gručasta vas na skrajnem jugovzhodu Dolenjskega podolja, spada pod občino Mirno Peč. Leži na južnem delu kraške Mirnopeške doline, na terasi na levi strani doline, kjer teče in ponikne r ...

                                               

Jablana, Zagorje ob Savi

Jablana je naselje v Občini Zagorje ob Savi. Najstarejša stavba v naselju je podružnična cerkev sv. Križa, ki stoji severovzhodno nad vasjo na vrhu težko dostopnega hriba na nadmorski višini 810 m. n. m. Obdana je z močnim obzidjem, ki bi lahko b ...

                                               

Jablaniške Laze

Jablaniške Laze so naselje v Občini Šmartno pri Litiji.Jablaniške Laze ležijo na nadmorski višini 480 m in imajo 63 prebivalcev. Samotne kmetije so razložene na Kamnarici, Praprotniku, Španiji in Bašovem hribu nad Reko. Redke njive so na vegastih ...

                                               

Jablaniški Potok

Jablaniški Potok je naselje v Občini Šmartno pri Litiji.Dva manjša potoka – eden izvira pod Resnarico, drugi pod Bukovico, se združita v dnu doline v potok, imenovan Jablaniški potok, ki se izteče v Zgornjo Jablanico. Po potoku ima ime tudi zasel ...

                                               

Jakovica

Jakovica je gručasta vas v Občini Logatec, ki leži na zahodnem pobočju osamelca Jakovškega griča na severnem delu Planinskega polja, v bližini kraja Laze. Nad vasjo stoji podružnična cerkev Sv. Mihaela nadangela. V pisnih virih se kraj prvič omen ...

                                               

Jamnik, Kranj

Jamnik je naselje v Mestni občini Kranj. Leži na vzhodnem pobočju planote Jelovica. Prvi prebivalci so se na območje Jamnika naselili v času razvoja železarstva. Ukvarjali so se z živinorejo in poljedelstvom, v jamah Jelovice so kopali železno ru ...

                                               

Janče

Janče je lahko tudi moško osebno ime. Janče so naselje na jugovzhodnem obrobju Mestne občine Ljubljana. Ležijo na hrbtu Janškega hriba na desnem bregu Save nad Jevnico. Nadmorska višina 784m. Na vrhu stoji nekaj hiš, cerkev Sv Nikolaja in planins ...

                                               

Jareninski Dol

Jareninski Dol je naselje v Slovenskih goricah ob cesti Pernica - Šentilj v Občini Pesnica. Romanska cerkev Marijinega vnebovzetja je bila postavljena 1135. Verjetno je v 12. stoletju ob cerkvi nastala tudi kapela sv. Mihaela. Sedanjo obliko je c ...

                                               

Javorje, Črna na Koroškem

Razloženo naselje predstavljajo večinoma samotne kmetije na slemenu in prisojni strani gorskega hrbta v Mežiško-Solčavskih karavankah, ki potrka od Črne na Koroškem proti Uršlji gori. Na slemenu 1156 m.n.m. stoji župnijska cerkev sv. Marije Madgd ...

                                               

Jelovice

Jelovice so naselje, ki spadajo pod občino Majšperk. Ležijo v skrajno zahodnem delu Haloz na severovzhodu Slovenije, ter spadajo pod Štajersko pokrajino in podravsko regijo. Ljudje se ukvarjajo z živinorejo ter vinogradništvom. Na vrhu naselja st ...

                                               

Jelša, Lukovica

Jelša je naselje v Občini Lukovica in leži na prisojni strani Zlateniške doline nad vasjo Zlatenek. Vas spada v Krajevno skupnost Blagovica in pod Župnijo Blagovica. Naselje je ime dobilo po jelšah, ki so tod rastle ob prvem naseljevanju Slovence ...

                                               

Jelševnik

Povprečna nadmorska višina naselja je 165 m. Pomembnejše bližnje naselje je Črnomelj 4.5 km. Naselje sestavljajo zaselki: Sneči vrh, Jergli in Jelševnik.

                                               

Jereslavec

Jereslavec je naselje v Občini Brežice. Ime izhaja iz predhodnega gradu Slaunetz. Po pričanju domačinov naj bi v njem živeli dve grofični Jerica in Slavica tod ime Jereslavec. Leta 1950 naj bi bilo še vedno vidno obzidje in vodnjak. Danes na loka ...

                                               

Jeršanovo

Jeršanovo je naselje v Občini Bloke. Pred drugo svetovno vojno je tu bila manjša naselbina, ki je imela dostop z vozom po občinski cesti II. reda, ki se odcepi od občinske ceste I. reda Malni - Sv. Trojica.Večina prebivalstva se je ukvarjala z km ...

                                               

Jesenice

Na Jesenicah so konec 19. stoletja začeli rasti najmodernejši železarski objekti, ki so trg spreminjali v mesto tudi s pritokom novega prebivalstva. Največ delavcev je prišlo iz Bohinja, Selške doline, okolice Kamnika, Koroške, zgornje Štajerske, ...

                                               

Ješenca

Ješenca je naselje v Občini Rače - Fram, ki leži med Račami in Framom. Je kraj, skozi katerega teče železniška proga in kraj s 542 prebivalci na 4.2 km2 površine. Zelo tradicionalno štajersko naselje z hišami ob glavni cesti je včasih bilo pretež ...

                                               

Ješovec, Slovenska Bistrica

Ješovec je naselje nad potokom Ložnico v Občini Slovenska Bistrica. Prvotno leseno cerkev sv. Treh kraljev so postavili 1639, že leta 1648 pa je bila pozidana sedanja stavba. Cerkev v tlorisu in nekaterih stavbnih delih ohranja gotsko tradicijo š ...

                                               

Jevnica

Jevnica je naselje v Občini Litija. Celotno ime je Krajevna skupnost Jevnica. Krajevna skupnost Jevnica obsega območja naselij Zgornja Jevnica, Jevnica, Kresniške Poljane, Golišče. Krajevna skupnost Jevnica združuje naslednje organizacije: Športn ...

                                               

Jevšček

Jevšček je med dvanajsto soško ofenzivo bil lokacija preboja na Matajur, zavzetje katerega je bilo v ofenzivi določeno za ključni geografski cilj nemškega alpskega korpusa pod poveljstvom generallajtnant von Stein-a, ki je prodiral iz smeri Tolmi ...

                                               

Jezero, Trebnje

Jezero je naselje v občini Trebnje. v Jezero ", tudi" na Jezero "tako tudi Valvasor" s. Petri zu Naiseru ", tj. sv. Peter v Najezeru. Imena vasi, izpričana v listinah in knjigah so še naslednja: Gêse, Geser, Gesser, Gyeser, Obgeser, Jeser, Jesser ...