ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki, tudi Kostanjevica ob Krki, je mestece v Sloveniji in središče občine Kostanjevica na Krki. Osrednji del naselja leži na umetnem otoku na reki Krki. Ime kraja naj bi izviralo iz besede" Kostel ", utrjene cerkve s taborom.

                                               

Kostanjevica pri Ligu

Kostanjevica je majhna vasica blizu Liga v Občini Kanal ob Soči. Ime je dobila po bližnjem kostanjevem gozdu. Po ljudskem izročilu naj bi bilo v njem toliko kostanjevih dreves, da so se polhi in veverice selili po Kolovratu od reke Idrije do Soče ...

                                               

Kostel

Kostel je naselje v Občini Kostel. Skoraj vsa vas leži znotraj obzidja srednjeveškega gradu. Delno rekonstruirana ruševina gradu Kostel dominira na razglednem griču nad dolino Kolpe. Pod njim je manjša cerkvica, posvečena sv. Trem kraljem. Ime Ko ...

                                               

Košarovci

Vas Košarovci je majhna vasica v občini Gornji Petrovci na skrajnem SV Slovenije. Leži znotraj Krajinskega parka Goričko. Vas ima le 18 hiš, ki so razporejene po treh slemenih in dveh dolinah,in so kar precej razpršene ena od druge. Na srednjem s ...

                                               

Kovačji Grad

Kovačji Grad je naselje v Sloveniji. Ime izhaja iz nekdanjega gradu Volčji grad, ki je bil v kasnejšem obdobju preimenovan v Kovačji grad. V neposredni bližini gradu je vas Vukovci, ki še vedno nosi ime po nekdanjem gradu. Nad strmo skalno brežin ...

                                               

Kozjak, Mislinja

Kozjak je naselje v Občini Mislinja. Kozjak je razloženo naselje samotnih kmetij, ki se razprostira na severnih obronkih grebena Paški Kozjak na višini od okoli 600 do 800 mnm. Središče naselja se nahaja okoli pdružnične cerkve sv. Mohorja in For ...

                                               

Kozje

Kozje je osrednje naselje na Kozjanskem. Središče Kozjanskega se je razvilo v razširjeni dolini srednje Bistrice pod vzhodnimi pobočji Kozjaka 625 mnm ob sotočju Bistrice in Bistrega grabna oziroma ob cesti Lesično - Podsreda.

                                               

Krajevna skupnost Kočevska Reka

Krajevna skupnost Kočevska Reka je krajevna skupnost Občine Kočevje, ki se nahaja na jugovzhodnem delu občine s površino 173 km2. Pod krajevno skupnost spadajo naslednja naselja: Borovec pri Kočevski Reki, Dolnja Briga, Dragarji, Gornja Briga, Go ...

                                               

Kranjska Gora

Kranjska Gora je naselje z okoli 1.500 prebivalci in središče občine Kranjska Gora in pomembno turistično ter zimskošportno središče, ki stoji v zgornjem delu Savske doline ob izlivu Pišnice v Savo Dolinko. Okrog starega vaškega jedra je zgrajen ...

                                               

Krašči

Krašči so majhno, razloženo naselje na Goričkem, ki spada v občino Cankova in je del krajinskega parka Goričko. Posebnost vasi je Ledavsko jezero, ki jo deli na dva dela.

                                               

Kravčji Vrh

V bližini vasi 1 km južno je 22. septembra 1942 potekal spopad, v katerem so hrvaški partizani uničili italijansko kolono. Vas je leta 1962 dobila vodovod.

                                               

Kresnice

To je članek o naselju Kresnice. Za žuželko z istim imenom glej članek Kresnice hrošči. Kresnice so razpotegnjeno gručasto središčno naselje v srednji Sloveniji, od Ljubljane oddaljeno 25 km proti vzhodu. Ležijo ob desnem bregu reke Save proti Po ...

                                               

Kristan Vrh

Kristan Vrh je naselje v Občini Šmarje pri Jelšah, na gričevnih pobočjih med Rogaško Slatino in Podčetrtkom, Terme Olimija. V naselju je bila že nekdaj dejavna kulturna dejavnost in sicer znana igralska skupina pod vodstvom Jelke Fink. Danes v kr ...

                                               

Kriška Reber

Kriška Reber je naselje v občini Trebnje. Kriška Reber je razloženo naselje na istoimenskem hribu, na skrajnem vzhodnem robu KS Čatež. Hiše so razporejene ob vinogradih, med domačijami se prepletajo zidanice, na obeh straneh stavb pa so njive na ...

                                               

Križ, Komenda

Leta 1279 je bila v oporoki Filipa Španhajmskega prvič omenjena vas Križ s pripadajočo posestjo. Verjetno je bil tu že takrat sedež zemljiškega urada oziroma župe, kot je to omenjeno v urbarju iz okoli leta 1400, ko je tu županil Vidac iz Križa. ...

                                               

Križ, Trebnje

Križ je naselje v občini Trebnje. Križ je razpotegnjeno naselje tik ob Kriški Rebri na slemenu, ki se proti vzhodu nadaljuje preko nižjega dola Zalok in Prdljivca na Žuhov hrib. Na južni strani pod naseljem je ozka in močvirnata dolina Vejarja, k ...

                                               

Križan Vrh

Križan Vrh je naselje v Občini Bistrica ob Sotli. Na Križan Vrhu je 30 hiš. Stalno naseljenih je 19, ob koncu tedna pa prihajajo prebivalci še na tri domačije. V sklopu Križan Vrha je naselje Trebeže, ki so pod varstvom spominskega parka Trebče k ...

                                               

Križe, Brežice

Križe so razloženo naselje v Občini Brežice z gručastim jedrom. Na severnem delu ter na območjih nad 500m nadmorske višine prevladujejo samotne kmetije Padežnik, Goli vrh in Brezolan. Križe ležijo na vzhodnem delu Posavskega hribovja na meji z Bi ...

                                               

Križe, Tržič

Križe so naselje pod jugozahodnim vznožjem Kriške gore ob cesti Tržič - Golnik v Občini Tržič. V naselju stojijo cerkev Sv. Križa s pokopališčem, osnovna šola, vrtec, gostilna, trgovine, pošta 4294. Glavna ulica v Križah je Hladnikova ulica; poim ...

                                               

Križeča vas

Križeča vas je naselje v Občini Poljčane. Križeča vas je strnjeno naselje, razprostrto na hribčku na levi strani dravinjske doline, oddaljeno slab kilometer severno od znanega zgodovinskega kraja Studenice, ter le za streljaj od studeniške podruž ...

                                               

Križevci, Gornji Petrovci

Kríževci so vas na severovzhodu Goričkega in hkrati tudi krajevna skupnost v Občini Gornji Petrovci. Naselje je razloženo na 4 zaobljenih slemenih in na 3 vmesnih dolinah, ki se združujejo v Dolu; sestavljajo ga 5 zaselkov in več skupin posamezni ...

                                               

Križevska vas, Dol pri Ljubljani

Križevska vas je naselje v Občini Dol pri Ljubljani. Dolgo let je v naselju delovala osnovna šola do predmetne stopnje. V vasi je cerkev Sv. Križ. Blizu naselja se nahaja plezališče.

                                               

Krka, Ivančna Gorica

Krka je naselje v Občini Ivančna Gorica. Naselje Krka je nastalo leta 1953 z združitvijo zaselkov Gmajna in Videm. Nedaleč od vasi je izvir reke Krke. Osrednji del naselja se je razvil ob mostu čez istoimensko reko blizu njenih izvirov in južno o ...

                                               

Krkavče

Krkavče so gručasto naselje nad dolino Dragonje v Mestni občini Koper. Krkavče so najbolj znane po Krkavškem menhirju, megalitu iz obdobja Keltov. Ta spomenik v obliki 2.5 m visokega kamnitega stebra 1 m je pod zemljo naj bi bil postavljen v 1. a ...

                                               

Krmelj

Krmelj je naselje v Občini Sevnica. Nahaja se v ozki dolini potoka Hinje, v razkošju dolenjskih gričev, v najvzhodnejšem delu Mirnske doline, ki jo je oblikovala reka Mirna. Naselje obdajajo številni griči na katerih pridelujejo cviček.

                                               

Kromberk

Kromberk je primestno naselje v Mestni občini Nova Gorica. Leži pod Trnovskim gozdom med gričem Panovcem na jugu ter hribom Škabrijelom na severu.

                                               

Kropa

Kropa je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom leži ob vzhodnem vznožju planote Jelovica v Občini Radovljica. Naselje se deli na" Zgornji konec ", Srednji konec "in novo" Stočje ". Slovi po tradicionalni železarski in kovaški dejavnosti. Kropa ...

                                               

Krstenica, Kanal ob Soči

Krstenica je naselje na desnem bregu Soče nad železniško progo Jesenice - Nova Gorica južno od naselja Gorenja vas v Občini Kanal ob Soči. Preimenovano je bilo leta 2007 iz dela ozemlja naselja Gorenja vas. Najdemo ga že v prvih katastrih tega ob ...

                                               

Krško

Krško je mesto in središče Občine Krško v vzhodnem delu Slovenije. Sestavljeno je iz dveh nekdanjih naselij, Krškega na desnem bregu Save in Vidma ob Savi, kjer je tudi železniška postaja, na levem. V 60. letih 20. stoletja sta se naselji združil ...

                                               

Krupa, Semič

Krúpa je naselje v Občini Semič. Tu se nahaja po vodnatosti največji izvir reke Krupe, ki priteče izpod 30 m visoke stene. Nedaleč stran so ostanki mogočnega gradu Krupa.

                                               

Kunč

Kunč je zapuščen kočevarski zaselek v Kočevskem Rogu. Kunč je bila v zgodovini manjša gručasta vas, ki je bila prvič omenjena že v 15. stoletju. Stoji na veliki jasi v osrednjem delu Kočevskega Roga, v skrajnem zahodnem delu Občine Dolenjske Topl ...

                                               

Kupčinji Vrh

Kupčinji Vrh je naselje v Občini Majšperk, ki spada pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo. Leži v povirju Travnega potoka in Gabrščice, ob vznožju Donačke gore. Ustanovljeno je bilo leta 1974 iz dela ozemlja naselij Čermožiše in Nadole. Čez ...

                                               

Laniše, Kamnik

Laniše se kot ponemčeni Harlannd v arhivskih zapisih omenja v velesovskem urbarju iz leta 1458, čeprav je zemljišče tam okoli še danes videti neprimerno za gojenje lanu.

                                               

Lastomerci

Lastomerci so naselje v Občini Gornja Radgona. Naselje se razprostira po pobočjih Radgonskih goric, med Spodnjo Ščavnico in Ivanjševci ob Ščavnici. V okolici prevladujejo njive, sadovnjaki in manjši vinogradi. Na osojni strani, nad Satlerovo grab ...

                                               

Laško

Laško je mesto in središče občine Laško. Na hribu nad naseljem stoji grad Laško. Laško leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor uvrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski sv ...

                                               

Lavtarski Vrh

Lavtarski Vrh je majhno naselje v Mestni občini Kranj, ki leži med Križno Goro in Planico. Pod naseljem se odpira lep razgled na Kranj. Lavtarski Vrh je od Škofje Loke oddaljen približno 10 km, vendar ima direktno asfaltirano povezavo le s Kranjem.

                                               

Laze, Novo mesto

Laze so naselje v Občini Novo mesto. Obcestna vas v južnem delu novomeške občine leži ob cesti Uršna sela - Semič in železniški progi Novo mesto - Črnomelj. Na južnem robu vasi stoji cerkev sv. Matije. V okolici je zakrasel vrtačast svet, porasel ...

                                               

Lazna

Lazna je zaselek v Mestni občini Nova Gorica. Lazna je razložen zaselek, ki leži na nadmorski višini okoli 950 mnm pod 1053 m visokim Travnim vrhom v Trnovskem gozdu.

                                               

Ledine

Ledine so naselje na visoki kraški planoti nad Spodnjo Idrijo v Občini Idrija. Ledine ležijo na Ledinski planoti, kjer se zaradi zakraslosti skriva bogastvo fosilov ter številne jame, brezna in požiralniki. Nad planoto se dvigajo slemena in vzpet ...

                                               

Legen

Legen je naselje v Občini Slovenj Gradec. Naselje združuje več zaselkov v dolini Barbarskega potoka in veliko samostojnih kmetij na pobočjih Pohorja. Manjše strnjeno jedro naselja je nastalo na robu Legenske terase nad Šmartnim okoli podružnične ...

                                               

Leskovica, Gorenja vas - Poljane

Leskovica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. Leskovica leži na približno 800 metrih nadmorske višine. Razprostira se pod pobočjem Blegoša čez Špehovše. Na zahodu jo obdaja Smučarski center Cerkno. Ime je vas verjetno dobila po grmu leska. ...

                                               

Letuš

Letúš je gručasto naselje med Spodnjo in Zgornjo Savinjsko dolino. Skozenj teče reka Savinja, zaradi česar ga zaznamuje tudi kamnit most čez reko. Z 853 prebivalci je največje naselje v občini Braslovče. V Letušu je tudi podružnična osnovna šolo ...

                                               

Libeliče

Libelíče so gručasto naselje na desnem bregu Drave v Občini Dravograd. Naselje vas leži ob robu Libeliškega polja, ob vznožju Libeliške gore, v neposredni bližini slovensko - avstrijski državne meje. Naselje se v pisnih virih prvič omenja leta 12 ...

                                               

Liboje

Liboje so naselje v Občini Žalec in krajevno središče Spodnje Savinjske doline. Nekdanje rudarsko in industrijsko naselje sestavljajo razloženi zaselki in samotne hribovske kmetije.

                                               

Limbarska Gora

Limbarska Gora je naselje v Občini Moravče. Limbarska Gora je razloženo naselje pod razglednim vrhom Limbarska gora, na katerem stoji cerkev. Dostop je možen po cesti iz Moravč skozi naselje Gabrje pod Limbarsko Goro ali pa po označeni evropski p ...

                                               

Lipa pri Frankolovem

Lipa pri Frankolovem je razloženo naselje v Občini Vojnik, ki se razteza od spodnjega roba skoraj do vrha južnega pobočja Kislice. V soteski potoka Tesnice se povezovalna cesta odcepi od lokalne ceste, ki povezuje Frankolovo in Stranice.

                                               

Lipa, Miren - Kostanjevica

Lipa je naselje v Občini Miren - Kostanjevica. To naselje 380 mnm mleži pod Trsteljem 643 mnm ob lokalni cesti Komen - Kostanjevica na Krasu. Vas je izhodišče poti na razgledni vrh Trstelja, pod katerim na višini 610 m stoji Stjenkova koča na Trs ...

                                               

Lipnik

Za druge pomene glej Lipnik razločitev. Lipnik je naselje v občini Trebnje. Lipnik je gručasto naselje severno od Lukovka in vzhodno od Trebnjega na istoimenski razgledni gorici 411 m. Lipniku pripadajo še zaselek Zavrh ter vinski gorici Arenberg ...

                                               

Lipoglav

Dokaj razloženo naselje se nahaja v južnem delu Dravinjskih goric, med Žičko goro Slom 556 m.n.m. in Zbelovsko goro Nunska gora 548 m.n.m. Sega do prevala pri železniškem postajališču Dolga Gora na progi Zidani Most-Maribor na jugu, na severu pa ...

                                               

Lisec, Trebnje

Lisec je naselje v občini Trebnje. Lisec je razloženo naselje na obsežnem pobočju istoimenskega hriba, ki se vleče v smeri severozahod - jugovzhod. Njivskih površin skoraj ni, osoje ter zgornji in spodnji del prisojnega pobočja porašča bukov gozd ...