ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332
                                               

Prosenjakovci

Prosenjakovci so naselje v Občini Moravske Toplice. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. V Prosenjakovcih se nahaja dvojezična osn ...

                                               

Pršetinci

Pršetinci so naselje v občini Sveti Tomaž. Pršetinci so razloženo naselje na slemenu nad dolino potoka Lesnice. Področje je poljedelsko usmerjeno, nekaj je vinogradov. V kraju je Marijina kapela. Tukaj je ohranjen vaški studenec, star več kot 260 ...

                                               

Prvačina

Prvačina je naselje v Mestni občini Nova Gorica. Prvačina je razloženo naselje z jedrom na nizki vzpetini, ki ga zaključuje cerkev sv. Andreja. Leži Vipavski dolini ob reki Vipavi nad železniško progo Jesenice-Sežana. Kraj je znan po prazniku bre ...

                                               

Pržan

Pržan je del Ljubljane, ki leži na njenem severnozahodnem delu pod Šentviškim hribom. Naselje se razteza ob Cesti Andreja Bitenca, najlažji dostop iz centa mesta pa je preko Zgornje Šiške po Vodnikovi in Regentovi cesti, po kateri potekata tudi t ...

                                               

Pšajnovica

Pšajnovica se leta 1351 omenja kot Pišenica. Takrat je vitez Ivan Kamniški prodal grofu Frideriku Celjskemi neko posest v tem kraju. Urbar iz okoli leta 1400 omenja ta kraj kot Pischanewicz, kjer je bil sedež župana Janeza.

                                               

Ptujska Gora

Ptujska Gora je gručasto naselje v Občini Majšperk na severovzhodu Slovenije in spada pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo. Naselje je najbolj znano po baziliki iz poznega 14. stoletja s kipom, kateri ponazarja devico Marijo s plaščem, ki ...

                                               

Rače

Leži na severno zahodni strani Slovenije. Zajema dve različni območji: na vzhodu se naslanja na ravnico Dravskega polja, na zahodnem delu se stika z gozdovi Framskega Pohorja

                                               

Račeva

Račeva je naselje v Občini Žiri. Račeva je dolina, ki je del občine Žiri. Dolina se prične pri nordijskem centru, konča pa pri okrepčevalnici Mlin. Nekakšen center Račeve je gasilski dom, poleg katerega je športno igrišče. Domači gasilci vsako le ...

                                               

Račje selo

Račje selo je naselje v občini Trebnje. Račje selo je obcestno naselje, na jugu je gozdnati Majcnov hrib, na zahodu nižji Hrib, v vznožju katerega so njive, na vrhu pa gozd. Poleg Hriba je grič s cerkvijo svetega Florijana, ki je bila zgrajena v ...

                                               

Radeče

Radeče so mesto v Posavju, središče občine Radeče, ob izlivu potoka Sopota v reko Savo; med Zidanim mostom in Sevnico. Razvilo se je ob stičišču cestnih, in železniških in prometnih poti, ki povezujejo Dolenjsko, Celjsko kotlino, Spodnje Posavje ...

                                               

Radegunda

Naselje sestavlja več zaselkov in samotnih kmetij, po južnem in jugovzhodnem pobočju planote Golte Boskovec 1584 m nmv Na severovzhodu sega do potoka Šumka, kjer meji na Šmihel nad Mozirjem, na vzhodu do potoka Golobnice, na jugu in zahodu pa na ...

                                               

Radehova

Radehova je naselje v Občini Lenart. Radehovo sestavljata razpotegnjeno obcestno jedro ob sotočju potokov Globovnice in Velke ter razloženi del ob cesti Lenart-Zgornja Senarska. Poleg živinoreje je pomemben vir dohodka zaposlitev v bližnjem Lenar ...

                                               

Radizel

Dokaj razloženo naselje leži na skrajnih vzhodnih obronkih Pohorja, na prehodu na ravnino Dravskega polja, zahodno od ceste Maribor - Slovenska Bistrica. Naselje nima pravega jedra in se na severu zrašča s Slivnico pri Mariboru. Najvišja nadmorsk ...

                                               

Radmožanci

Radmožanci je naselje v Občini Lendava. Nahaja se na narodnostno mešanem dvojezičnem območju, opredeljen je kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Vas ...

                                               

Radomlje

Rádomlje so naselje v občini Domžale. Nahajajo se približno 4 km severno od Domžal in ležijo na levem bregu reke Kamniške Bistrice. Skozi vas teče Mlinščica, umetni potok, ki se pri Volčjem Potoku napaja iz Kamniške Bistrice z reguliranim odjemom ...

                                               

Raduše

Naselje Raduše leži na Koroškem v Občini Slovenj Gradec na nadmorski višini 478. Pošta in poštna št. je 2381 Podgorje. Naselje se razprostira 3.5 km in se konča pod Kozjim hrbtom.

                                               

Rakek

Rakek je gručasto naselje v Občini Cerknica. Leži ob vzhodnem robu rakovške uvale, ob cesti Unec-Cerknica. Staro jedro naselja je nastalo ob župnijski cerkvi. Spodnji del naselja je na dnu uvale, ki je brez stalnih vodotokov. Pod naseljem so obse ...

                                               

Rakičan

Rakičan je naselje v Občini Murska Sobota. Rakičan je obmestno naselje v neposredni bližini Murske Sobote. Naselje je bilo v pisnih virih omenjeno v začetku 14. stoletja. Ob robu naselja in prostranega parka stoji renesančni dvorec, ki je bil zgr ...

                                               

Rakitovec, Koper

V preteklosti je bila razvita tudi ovčereja, konjereja in govedoreja, kar dokazujejo vaški kali z nepropustnim dnom, ki jih je ustvarila živina s teptanjem ilovice. Vsaka družina je imela vsaj eno kravo in vola ali bika. Njive so obdelovali ročno ...

                                               

Rakovec, Brežice

Rakovec je naselje v Občini Brežice. Leži na desnem bregu reke Sotle in je ena izmed sedmih vasi Krajevne skupnosti Kapele. V naselju še danes stoji močno predelan dvorec Rakovec Radkowetz, Reiherhof, omenjen leta 1433. Po letu 1815 je dvor posta ...

                                               

Raskovec

Raskovec je naselje v Občini Oplotnica. Razpotegnjena vas v podpohorskem delu Dravinjskih goric leži pod vrhom nizkega slemena nad Čadramskim potokom, zahodno od Prihove in jugovzhodno od Oplotnice. Zaselek Stara Gora je zapuščen.

                                               

Rašica, Ljubljana

Rašica je gručasta vas v Mestni občini Ljubljana. Rašica je ena najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici Ljubljane. Nad naseljem so na vrhu Staneta Kosca 641 mnm leta 1957 postavili 17 m visok razgledni stolp v spomin na ustanovitev Kamni ...

                                               

Rateče

Rateče so vas v Občini Kranjska Gora. Nahajajo se v zgornjem delu Zgornjesavske doline na dolinskem razvodju med rekama Savo Dolinko in Ziljico, pritokom Drave, tik pred mednarodnim mejnim prehodom z Italijo. Skozenj naselje tečeta potoka Trebiža ...

                                               

Ratež

Ratež je naselje v Občini Novo mesto. Ratež je urejena dolenjska vasica pod Gorjanci. Skozi pelje cesta Novo mesto - Šentjernej. V vasi delujejo društva: Športno društvo Ratež, kolesarsko društvo Papež Podgorje, Prostovoljno gasilsko društvo Rate ...

                                               

Ravnace

Ravnace so naselje v Občini Metlika. Spadajo pod obmejno gručasto vas v severnem delu Bele krajine in ležijo na nadmorski višini 411 m. Spadajo v dinarski svet in imajo kljub majhnosti kar nekaj kraških pojavov. Kaminska zgradba je iz apnenca in ...

                                               

Ravne, Ajdovščina

Ravne so naselje v Občini Ajdovščina. Skupaj z vasjo Črniče tvorijo krajevno skupnost Črniče-Ravne. Ravne sestavljajo manjši zaselki z naslednjimi imeni: Ušaji, Ipavci, Tabor in Slejki. Kljub majhnosti naselja, se Ravne ponašajo s kar nekaj zgodo ...

                                               

Ravne, Mirna

Ravne so naselje v občini Mirna. Ravne so gručasto naselje med vinogradi na južnem in jugozahodnem pobočju Mlinovega hriba 470 m nad okljukom reke Mirne. Nekaj hiš je starih in propadajo, opuščene trtne nasade starine pa zaraščata grmovje in gozd ...

                                               

Razbore, Trebnje

Razbore so naselje v občini Trebnje. Razbore so gručasto naselje na vinorodnem pobočju južno od Zaplaza in zahodno od Čateža, ob cesti Trebnje – Velika Loka – Čatež. K vasi pripadata tudi zaselka Stara Gora in Nova Gora. Na južni strani so na pol ...

                                               

Razvanje

Pozor: ne zamešati z mestno četrtjo Maribora - Radvanje Razvanje je naselje v Mestni občini Maribor. Prva pisna omemba kraja Razuuai Razvanje je zabeležena leta 985. Razvanje leži na jugovzhodnem delu občine Maribor, ob vznožju Pohorja. Po svoji ...

                                               

Rdeči Kal, Trebnje

Rdeči Kal je naselje v občini Trebnje. Rdeči Kal je razloženo naselje na prevalu ob cesti Dobrnič – Mirna Peč pod z zidanicami in vinogradi posejanim Šmavrom. Na jugozahodni strani naselja je zaselek Laze, okoliška pokrajina pa je vrtačasta s pre ...

                                               

Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji je naselje v Zgornji Savinjski dolini ob potoku Rečica. Kraj je tudi središče leta 2006 nastale občine Rečica ob Savinji, prej je naselje sodilo v občino Mozirje. Kot naselje je bila Rečica" Riez "prvič omenjena v listini od 18. ...

                                               

Renče

Renče so naselje v Občini Renče - Vogrsko. Razprostirajo se na 22.5 kvadratnih kilometrih spodnje Vipavske doline, na levem bregu reke Vipave, približno 10 km južno od Nove Gorice. V najnižjem delu ležijo Renče na 52 metrih nadmorske višine, na n ...

                                               

Repče, Trebnje

Repče so naselje v občini Trebnje. Repče so gručasta vas jugovzhodno od Trebnjega na slemenu, od koder je lep razgled na Temeniško dolino. K naselju spadajo tudi Podrepče, ki so nižje v pobočju Trebnega vrha, v okolici vasi pa so njive Podlaz in ...

                                               

Repnje

Repnje so razloženo naselje v Občini Vodice, zahodno od avtoceste Ljubljana–Kranj. Z Ljubljano so Repnje ob delavnikih povezane z rednimi medkrajevnimi avtobusnimi linijami. Kraj se prvič omenja leta 1154. Nekoč taborska sv. Tilna, ki stoji na gr ...

                                               

Reštanj

Reštanj je naselje v Občini Krško. Naselje je dobilo ime po gradu Reštanj nemško: Reichenstein, prvič pisno omenjen leta 1304. Leta 1206 se omenja vitez Albert de Reichenstein. Na začetku 15.stoletja rod Reštanjskih vitezov izumre. Leta 1479 so g ...

                                               

Reteče

Reteče so naselje v Občini Škofja Loka. Reteče je vas na Gorenjskem. Leži na robu Sorškega polja med Medvodami in Škofjo Loko. Skozi vas pelje državna cesta in želežniška proga Ljubljana- Jesenice, z želežniško postajo. Farna cerkev Sv. Janeza Ev ...

                                               

Retje

Retje so gručasto naselje v Občini Loški Potok. Nahaja se v njenem severozahodnem delu, na nadmorski višini 723 m, v Retijski uvali. Slednja je primer najlepše uvale pri nas, ki v dolžino meri 1.7 km, široka je 250 m, njena višina nad morjem pa z ...

                                               

Ribnica

Ribnica je mesto v Sloveniji s 3.600 prebivalci in središče istoimenske občine, ki leži na Ribniškem polju na jugovzhodu Slovenije, na ravnem svetu med vzpetinama Mala in Velika gora. Razprostira se ob obeh bregovih ponikalnice Bistrice z jedrom ...

                                               

Ribnica na Pohorju

Ribnica na Pohorju je gručasto naselje v osrednjem delu Pohorja. Je središče občine Ribnica na Pohorju in sedež Župnije Ribnica na Pohorju. Naselje leži na prevalu med dolinama potokov Velke in Vuhreščice ter njunih pritokov. V srednjem veku je s ...

                                               

Rigonce

Rigonce so naselje v Občini Brežice, ki stoji ob meji s Hrvaško, nasproti hrvaškega naselja Harmica. V kraju je mejni prehod za mednarodni promet. Ime naselja izhaja iz nekdanjega dvora Rigonce, ki ga je leta 1690 ustanovil Anton Vremec iz šestih ...

                                               

Rižana

Rižana je vas istrskega tipa v Občini Koper. Leži pod Kraškim robom v dolini reke Rižane. Na 46 metrih nadmorske višine je razpotegnjena vzdolž hriba Rožar, ob regionalni cesti Ljubljana-Koper, kar je do izgradnje zadnjega kraka bližnje državne a ...

                                               

Robanov Kot

Robanov Kot je naselje v Občini Solčava. Naselje Robanov Kot obsega poleg samotnih kmetij tudi domačije v dolini Savinje pri Rogovilcu in nad njim do Solčave, na prisojnih pobočjig do višine 1220 mnm. Glavni gospodarski panogi sta gozdarstvo in ž ...

                                               

Robič

Robič je naselje v Občini Kobarid. Tu se je v davnini podrl del strmega severnega roba Matajurja, o čemer priča mogočen kamnit podor. To je skalnati jez Molida, ki ga zarašča leščevje. Za njim je nastalo jezero, ki nanj še spominja ledinsko ime N ...

                                               

Ročica

za druge pomene glej ročica Ročica je naselje v Občini Pesnica. Ročica se prvič omeni v nedatirani menjalni listini med šentpavelskim opatom Wecelinom in mejnim grofom Engelbertom II. Spanheimskim, zapisani med letoma 1106 in 1124.

                                               

Rodica, Domžale

Rodica je naselje v Občini Domžale. V predmestju je Osnovna šola Rodica in šola za otroke s posebnimi potrebami Roje. Naselje je povezano z železniško postajo Rodica in ima postajališče za medkrajevni avtobus. Na Rodici je Nakupovalni center Brez ...

                                               

Rodik

Rodik - Roditti je naselje na Krasu v Občini Hrpelje - Kozina. Rodik stoji ob vznožju Brkinov, na sečišču dveh svetov. Kraški in brkinski svet loči bel kamen, ki je v spodnjem delu vasi. Stari del gručaste vasi, je na pobočju nad staro cesto Diva ...

                                               

Rodine pri Trebnjem

Rodine pri Trebnjem so naselje v občini Trebnje. Rodine pri Trebnjem so gručasta vas na terasah severovzhodno od Trebnjega ob cesti Dolenja Nemška vas – Gomila. Svet okoli vasi je valovit, proti severu se dviga v nizka gozdnata slemena, proti jug ...

                                               

Rogatec

Rogatec je obmejno gručasto središčno naselje z dobrimi 1500 prebivalci v severovzhodnem Zgornjesotelskega gričevja, med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, sedež istoimenske občine. Starejši del naselja leži v tesni dolini potoka Draga ...

                                               

Roje pri Čatežu

Roje pri Čatežu so naselje v občini Trebnje. Roje pri Čatežu so strnjena vasica zahodno od Trebanjskega Vrha na manjšem hribu 450 m med Trebnjem in Čatežem. K naselju pripadata tudi zaselka z raztresenimi hišami med zidanicami, Ribnica in Zemljic ...

                                               

Rošnja

Rošnja je naselje v Občini Starše, leži ob bregu reke Drave. Rošnje so bile nekdaj združene z bližnjo Loko. Gradnja hiš je tipično panonska. Ime naselja izhaja iz stare slovenščine in pomeni počitek. Tukaj so namreč počivali vozniki vpreg, ki so ...