ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333
                                               

Rovte, Logatec

Rovte so naselje v občini Logatec. Rovte se prvič omenja kot samostojno župnijo oziroma vikariat leta 1694. V Rovtah je 25. avgusta 2013 bila slovesnost ob 20. obletnici postavitve farnih spominskih plošč, 70. obletnici ustanovitve slovenskega do ...

                                               

Rožički Vrh

Rožički Vrh je naselje v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Razloženo naselje v južnem delu Kapelskih goric leži na slemenih okoli Rožičkega vrha 289 m, severno nad Ščavniško dolino. Na pobočjih so na prisojni strani vinogradi Vinogradniškega gospod ...

                                               

Rucmanci

Rucmanci so razloženo naselje v povirju Sejanskega potoka, v Občini Sveti Tomaž. Področje je kmetijsko. Marijina kapela v vasi je iz leta 1836. S pomočjo krajanov je bila leta 1995 obnovljena in je sedaj tudi ponos vasi. V vaškem grbu je jeza, im ...

                                               

Ruše

Ruše so mestno naselje in središče istoimenske občine v Dravski dolini. Mesto se nahaja pod severnimi obronki Pohorja na zahodu Štajerske, približno 15 km od Maribora. Naselje je razpršeno, z več jedri, glavno središče pa je trg pred župnijsko ce ...

                                               

Rut

Rut je vas v Občini Tolmin. Nahaja se na nad severnimi pobočji Baške grape, na prisojnem, južnem pobočju gore Rodica. Sredi vasi stoji velika večstoletna lipa, ob njej pa župnijska cerkev sv. Lamberta, ki je bila omenjena že leta 1356.Obseg debla ...

                                               

Sajenice

Sajenice so naselje v občini Mirna. Sajenice se nahajajo ob cesti Mirna – Gabrovka in na sosednjem nizkem griču ter obsegajo dva ločena dela Gornje in Dolnje Sajenice. Na severni strani vse do ceste zajeda globoka dolina Lipoglav s potokom Lipogl ...

                                               

Sanabor

Sanabor je naselje v Občini Vipava. Sanabor leži na nadmorski višini 333 m. Leži na stičišču med Trnovsko planoto in Nanosom. Ločuje ju hudournik Bejla. Je gručasta vas s štirimi zaselki: pri Medlišku, v Plavžu, v Malnu in pri Zavetnikih. Po lege ...

                                               

Savci

Savci so naselje v Občini Sveti Tomaž. So razloženo naselje pod Savskim vrhom z gručastim jedrom na levem bregu potoka Sejance. Na Botkovskem potoku je urejen Savski ribnik, ki je zelo priljubljena točka športnih ribičev iz vse Slovenije in tudi ...

                                               

Sebeborci

Sebeborci so naselje v Občini Moravske Toplice. Sebeborci so naselje z gručastim jedrom na pleistocenski terasi ob južnem vznožju Goričkega. Hiše so v več skupinah raztresene ob glavni cesti Martjanci - Prosenjakovci in stranskih cestah. Celotno ...

                                               

Seča

Seča - je razloženo, večinoma urbanizirano istrsko naselje v Občini Piran, ob Piranskem zalivu. H kraju spadata tudi zaselka Nožed in Paderno. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je ...

                                               

Sečovlje

Sečovlje so naselje v Občini Piran. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. Gručasto jedro obmejnega razloženega naselja ob vzhodne ...

                                               

Sejenice

Sejenice so naselje v občini Trebnje. Sejenice so razloženo naselje jugovzhodno od Čateža v pobočju istoimenske vinorodne gorice z zidanicami in starejšimi vinogradi. Na zahodni strani vasi so njive v Ulcah, ob Mirni in Vejarju travniki, ostalo p ...

                                               

Sela na Krasu

krajevna Skupnost Sela na Krasu je ena manjših krajevnih skupnosti v Občini Miren – Kostanjevica.Tvorijo jo tri naselja: Hudi Log, Korita in Sela na Krasu. Po popisu leta 2002 je v navedenih naseljih skupaj prebivalo 225 prebivalcev ali približno ...

                                               

Sela pri Dragatušu

Povprečna nadmorska višina naselja je 160 m. Pomembnejša bližnja naselja so: Dragatuš 1.5 km,Obrh 1.5 km, Kvasica 1.5 km in Črnomelj 7 km. Naselje sestavljajo zaselki: Gornja Sela in Dolnja Sela.

                                               

Sela pri Hinjah

Sela pri Hinjah so naselje v Občini Žužemberk. KULTURNE ZANIMIVOSTI -102 leti stara cerkev sv.Jurija -ostanki šole,ki so jo nameravali graditi na tem območju -pred leti je tu stala tudi osnovna šola zgrajena pred drugo svetovno vojno katero so ob ...

                                               

Sela pri Šumberku

Sela pri Šumberku so naselje v občini Trebnje. Vas Sela pri Šumberku leži na severozahodnem delu Suhe krajine 5 km z avtoceste Ljubljana - Zagreb izhod Bič. Gručasta vas se razteza pod 540 m visokim hribom Šumberk na katerem je nekoč kraljeval gr ...

                                               

Sela, Videm

Obcestno naselje v jugovzhodnem delu Dravskega polja leži na levem bregu rečice Polskave, ob cesti Ptuj - Dolena in zahodno od nje, v smeri proti Apačam. Naselje obdajajo njive, južno od Polskave, okrog Strmca 291 m.n.m. pa je sklenjen gozd. Na s ...

                                               

Selca

Selca so naselje v Občini Železniki. Selca so bila nekoč staro kmečko središče doline z vso njeno obsežno okolico. Po kraju Selca je Selška dolina tudi dobila ime. Prva uradna listina omenja Selca že leta 973. Ozemlje je pripadalo freisinškemu šk ...

                                               

Selo pri Mirni

Selo pri Mirni je naselje v občini Mirna. Selo pri Mirni je gručasto naselje na širši terasi nad dolino potoka Homščice ob cesti Mirna – Gabrovka. V spodnjem delu doline, ki jo imenujejo Kavc, so vaške njive in travniki, na jugu pa v daljavi Savs ...

                                               

Selo pri Žirovnici

Selo pri Žirovnici je naselje v Občini Žirovnica. Je ena izmed približno stotih vasi v Sloveniji, ki jim je skupno ime Selo, Sela ali Sele. Selu pri Žirovnici daje značilno podobo cerkev sv. Kancijana. Stranski oltar v cerkvi je pozvečen sv. Anto ...

                                               

Selo, Ajdovščina

Na zahodnem delu Slovenije leži Vipavska dolina.Kot predzadnja vas v občini Ajdovščina, 10 km zahodno od Ajdovščine, pod obronki Čavna, leži vas Selo. Vas leži na starem podoru, ki se je utrgal od Čavna, na nadmorski višini od 145 do 170 m.

                                               

Selska Gora

Selska Gora je naselje v občini Mirna. Selska gora je razloženo naselje po pobočju istoimenskega hriba, ki na jugu strmo pada v Mirnsko dolino. Med Cirnikom in Selsko goro se globoko zajeda dolina potoka Kamnarice, ki odmaka podolje Mlak in tik p ...

                                               

Semič

Sémič je naselje v Beli krajini in sedež istoimenske občine, ki leži med severnim obrobjem Kočevskega Roga in obronki Gorjancev in pod hribom po imenu Smuk.

                                               

Senožeče

Senožeče so naselje v Občini Divača, ki spada pod upravno enoto Sežana. Kraj je zrasel ob nekdaj pomembni cesti, ki je vodila iz Primorja na Kranjsko. Tod je stal na vzpetini nad krajem verjetno že sredi 12. stoletja Stari grad, prvikrat omenjen ...

                                               

Sestrže

Sestrže so naselje v Občini Majšperk na severovzhodu Slovenije in spadajo pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo. Severno od naselja so travniki, saj se tukaj veliko prebivalcev ukvarja s kmetijstvo.

                                               

Sevnica

Sevnica je srednje veliko mesto, ki se nahaja v Sloveniji, središče Občine Sevnica. Z okrog 5000 prebivalci je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Me ...

                                               

Sinja Gorica

Sinja Gorica je naselje v Občini Vrhnika. Funkcijsko se deli na dve enoti: Sinjo Gorico in Sinjo Gorico-Sap, slednja leži ob glavni cesti Ljubljana - Vrhnika. S 479 prebivalci je eno manjših naselij v občini, s preko 40 registriranimi podjetji, r ...

                                               

Skoke

Skoke so naselje v Občini Miklavž na Dravskem polju. Skoke so znane po letališču na katerem deluje najstarejši slovenski aeroklub Letalski center Maribor. Od prve omembe naselja do srede 19. stoletja Skoke sodijo med najstarejše srednjeveške nase ...

                                               

Skomarje

Skomarje je razloženo naselje v Občini Zreče, na južnih obronkih Pohorja, nad soteskama potokov Dravinje in Ločnice. Vaško naselje z bolj strnjenim jedrom ob župnijski cerkvici sv. Lamberta, kjer stojijo župnišče, šola in gostilna, sestavljajo ve ...

                                               

Skorba

Skorba je naselje v Občini Hajdina. Leži ob regionalni cesti Ptuj – Maribor, med Spodnjo Hajdino in Hajdošami, ob potoku Hajdinska Studenčnica. Zaradi nekdanjega toka Drave je njena terasa vijugasta. Dolgo je bila prevladujoča kmetijska panoga go ...

                                               

Skrilje

Vas Skrilje leži v Srednji Vipavski dolini, v Slovenskem Primorju, na prisojnem pobočju, ob vznožju Male Gore 1034m in Kuclja 1237m, na robu Čavna 1185m. Vas je bila naseljena že v 11.stoletju. Skrilje so gručasto naselje, ki ima primorsko-kraške ...

                                               

Sladki Vrh

Sladki Vrh je naselje v Občini Šentilj. Jedro naselja je danes na ravnini ob Muri, kjer se poleg manjšega parka nahaja tudi manjše športno središče s stadionom. V kraju se nahaja tovarna papirja Paloma. V naselju so še Osnovna šola Sladki Vrh, vr ...

                                               

Slap ob Idrijci

Slap ob Idrijci je naselje v Občini Tolmin. Je razpotegnjen kraj. Od Tolmina je oddaljen približno 12 km. Ime je dobil po slapu, ki je padal z Vrat v dolino reke Idrijce in se je z leti izsušil. Slap ob Idrijci je posebej znan kot rojstni kraj sl ...

                                               

Slapnik, Brda

Slapnik je gručasta vas brez stalnih prebivalcev v Občini Brda. V 18. in 19. stoletju je bila to premožna vas, o čemer pričajo velike in bogato oblikovane domačije z značilno briško arhitekturo. Po drugi svetovni vojni pa se je začelo izseljevanj ...

                                               

Slatnik

Slatnik je obcestno naselje v Občini Ribnica. Leži na severnem robu ribniškega polja, na prisojnem pobočju. Tri hiše stojijo ob cesti Žlebič - Sodražica. Na zahodu se vzpenja Sv. Marko, na severu pa Goščič. Pod vasjo teče Zapotoški potok, ki se v ...

                                               

Slavina, Postojna

Legenda govori, da je na hribu Tabr živela pobožna vdova, ki je imela slepo hčer. Vdova naj bi vsak večer na jezeru pod gradom videla lučko, ki se je prikazovala in sprehajala po otoku sredi jezera. Graščakinja je verjela, da je lučka Marija in s ...

                                               

Slivnica pri Celju

Slivnica pri Celju je vas v Občini Šentjur. Slivnica je hribovska razložena vas, z gručastim središčem na severnem obrobju vzhodnega Posavskega hribovja. Stoji na položnem vzhodnem pobočju nad potokoma Ločica in Jezerščica, ki se pod naseljem izl ...

                                               

Slovenja vas

Slovenja vas je vas v Občini Hajdina, ki stoji na terasi reke Drave ob cesti Maribor–Ptuj, bližje vzhodni meji Dravskega polja. Okoli vasi se razprostirajo njive. Pod vasjo je speljan odtočni kanal HE Zlatoličje. Prebivalstvo je mešano, delavci i ...

                                               

Smolnik, Dobrova - Polhov Gradec

Smolnik je majhno naselje v osrčju Polhograjskega hribovja. Značilno je, da je vas razpršena na zgornji in spodnji Smolnik. Celoten del Smolnika spada pod krajevno skupnost Črni vrh. Dolini, kjer se stikata vasi Smolnik in Setnik domačini pravijo ...

                                               

Smrečje, Vrhnika

Smrečje je naselje v Občini Vrhnika. Razložena hribovska vas leži na severnem delu občine, vzhodnem delu Rovtarskega hribovja in v Osrednjeslovenski statistični regiji. Leži na severozahodnem delu zgodovinske dežele Notranjske. Obsega površino 6. ...

                                               

Smrje

Smrje je naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica. Smrje so gručasto naselje na sv. robu Brkinov nad reko Reko, na slemenu med Smrskim in Brejščkovim potokom. Njive in travniki so j. v povirju Brejščkovega potoka in na kopasti vzpetini Javoršči ...

                                               

Snežnik, Ilirska Bistrica

Snežnik je naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica. Od leta 1989 je samostojno naselje. Sestavljajo ga gozdarske koče in zaselki ter novejše počitniške hišice. Nastal je iz delov Ilirske Bistrice in Koritnic. K naselju spadajo tudi Gomance, Ma ...

                                               

Socerb

Socerb je naselje v Mestni občini Koper. Socerb je gručasto naselje ležeče na pomolu zgrajenem iz fliša in apnenca. Okoli 30 metrov nad naseljem stojijo ruševine gradu Socerb, v katerih je sedaj gostišče. V bližini gradu je Sveta jama, v kateri s ...

                                               

Socka

Socka je naselje v Občini Vojnik. Leži na poti med Novo Cerkvijo in Vitanjem. Ime je dobila po soteski reke Hudinje. V soteških skladih so našli številne rastlinske in živalske ostanke v laporju. Tu raste redek kamnokreč, te drobne rastlinice naj ...

                                               

Sočerga

Sočerga - San Qirico je naselje v Mestni občini Koper. Vas, sestavljena iz dveh gruč hiš, stoji na prevalu med Sočersko valo na severu in zgornjim tokom potoka Reke na jugu, ob cesti, ki vodi od Gračišča proti Buzetu Hrvaška, v skrajnem jugovzhod ...

                                               

Sodinci

Sodinci so naselje v Občini Ormož. Ležijo v izteku doline Sejanskega potoka na prehodu iz Slovenskih goric na Ptujsko polje ob cesti Podgorci-Velika Nedelja.

                                               

Sodražica

Sodražica je urbanizirano obcestno naselje z gručastim jedrom, središče občine Sodražica. Je na razširjenem delu doline ponikalnice Bistrice. Na jugu se boči z mešanim gozdom porasla Travna gora, severni del Velike gore, na vzhodu se naselje nasl ...

                                               

Solčava

Solčava je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom v ozki in globoki dolini reke Savinje. Razteza se od soteske pred Logarsko dolino do sotočja Savinje s potokom Klobašo. Naselje je središče istoimenske občine. K Solčavi spadajo tudi tri okolišk ...

                                               

Solkan

Solkan je predmestno naselje v Občini Nova Gorica. Leta 1988 je kraj ponovno pridobil naziv naselje, ki ga je izgubil leta 1955, ko je bil z uvedbo komunalnega sistema priključen k naselju Nova Gorica. Najbolj je znan po Sveti gori, Solkanskem mo ...

                                               

Sopotnica

Sopotnica je razloženo naselje v Občini Škofja Loka, ki ga sestavljajo samotne kmetije v povirju potoka Sopotniška grapa, pritoka Poljanske Sore v Škofjeloškem hribovju. Po podatkih iz leta 2020 ima 86 prebivalcev. Severovzhodno od naselja se dvi ...