ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Velenje

Velenje je mesto na Slovenskem Štajerskem v Republiki Sloveniji, znano po Premogovniku Velenje in tovarni Gorenje. Z okoli 26.000 prebivalci je Velenje za Ljubljano, Mariborom, Celjem in Kranjem peto največje slovensko mesto, Mestna občina Velenj ...

                                               

Velesovo

Krajevno ime je nastalo iz Velejè selò, kar vsebuje srednjo določno obliko slovanskega pridevnika velь v pomenu velik in selò v pomenu vas. Ime torej dobesedno pomeni velika vas. Glas - l - je kasneje prešel v - v -, zaradi česar je ime začelo vz ...

                                               

Velika Loka, Grosuplje

Velika Loka je naselje v Občini Grosuplje, ki spada pod krajevno skupnost Žalna. Na njegovem robu stoji viadukt Velika Loka, del železniške proge Ljubljana - Metlika. V njem se nahaja cerkev sv. Antona s pokopališčem. Gasilski dom je obnovljen in ...

                                               

Velika Loka, Trebnje

Velika Loka je naselje v občini Trebnje. Velika Loka je pretežno gručasta vas v ravnini na obeh bregovih Temenice ob železniški progi Ljubljana – Novo mesto. Starejši del naselja, ki stoji na desnem bregu Temenice so domačini imenovali Kurja vas, ...

                                               

Velika Nedelja

Začetki kraja segajo pred leto 1200, ko je Nemški križarski red na tem kraju na veliko nedeljo premagal Ogre. Ime kraja naj bi izviralo prav v počastitev te zmage.

                                               

Velika Ševnica

Velika Ševnica je naselje v občini Trebnje. Velika Ševnica je gručasta vasica ob cesti z Blata na Malo Ševnico, od katere jo loči ožji pas njiv Ševniškega polja, nad katerim se dviga markantni Križ z vinogradi. Na vzhodu je močvirnata ravan Loke, ...

                                               

Velika vas pri Krškem

Velika vas pri Krškem je naselje v Občini Krško. Leži v Krški kotlini ob avtocesti Ljubljana-Zagreb. Od Krškega je oddaljena približno 3 kilometre. Obdana je z njivami, gozdovi ter tudi s sadovnjakom. Iz centra vasi, ki je ob avtobusni postaji zr ...

                                               

Velika vas, Moravče

Velika vas je naselje v Občini Moravče. Nad vasjo se vzpenjata hriba Cicelj ter Sveti Miklavž, ki sta tudi znani turistični točki. Skozi kraj pelje Evropska pešpot E-6.

                                               

Velike Žablje

Etnična sestava 2009: Slovenci: 316 97.2 % Muslimani: 30 Črnogorci: 3 Hrvati: 3 Srbi: 2 Neznano: 8 neopredeljeni: 2 Znane osebe: Zdenka Osmak - zagovornica vodnega živeža in mokrišč Daliborka Purić - odgovorna za integracijo muslimanske skupnosti ...

                                               

Veliki Dol, Sežana

Veliki Dol je manjše naselje v Občini Sežana. Leži na južnem Primorskem, v osrčju Krasa. Kras je razgibana pokrajina, ki leži med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino, Soško dolino ter Brkini. Kras je najbolj poznan po pršutu, vinu teranu in konjih ...

                                               

Veliki Gaber

Veliki Gaber je naselje v občini Trebnje. Veliki Gaber je gručasta vas na nizkem hribu zahodno od Medvedjeka. Stare hiše so na severni strani hriba navzdol razporejene proti železniški postaji Gaber, ki je bila leta 1955 zgrajena s prostovoljnim ...

                                               

Veliki Kal, Mirna Peč

Veliki Kal je naselje v Občini Mirna Peč. Naselje leži 3 km vzhodno od Mirne Peči, na 306 m nadmorske višine. Jedro vasi je gručasta naselbina stisnjena na vzhodno pobočje Kalanskega hriba.

                                               

Verd

Verd je gručasto naselje v Občini Vrhnika, ki stoji na zahodnem obronku Ljubljanskega barja južno od Vrhnike. Nad vasjo se vzpenjata Javorča in Ljubljanski vrh, pod katerim se nahaja Retovje, skupina kraških izvirov Velike Ljubljanice v neposredn ...

                                               

Vernek

Vernek je naselje v Občini Litija. Vernek je bil že v rimski dobi važno pristanišče in je obdržal svoj prometni pomen tudi v srednjem in novem veku. Na strmi gori nad savsko strugo so zgradili verneški grad, ki se omenja že 1250. leta. Bil je las ...

                                               

Veščica, Razkrižje

Veščica je pretežno ravninsko naselje v Občini Razkrižje, ki meji na vasi Razkrižje, Kopriva, Šprinc, Globoka, Stročja vas, Pristava in kraja Štrigova in Banfi, ki ležita v sosednji Hrvaški. Skozi Veščico teče reka Ščavnica, ki jo domačini imenuj ...

                                               

Videm pri Ptuju

Videm pri Ptuju je naselje v Občini Videm. Do leta 1952 se je kraj imenoval Sv. Vid pri Ptuju. Je razloženo naselje na južnem robu Dravskega polja, na obeh bregovih reke Dravinje, ki se nedaleč od tu izliva v Dravo.

                                               

Vikrče

Vikrče so naselje v Občini Medvode. Ležijo pod stenami Grmade. V stenah Grmade je plezališče Turnc. Iz naselja vodi na vzpetino več označenih poti. V Vikrčah se začne gozdna učna pot, ki poteka po pobočjih Grmade in Šmarne gore. Leta 1933 so med ...

                                               

Vinarje, Slovenska Bistrica

Vinarje so naselje v Občini Slovenska Bistrica, dejansko pa po slemenih podpohorskega dela Dravinjskih goric razložena vas, ki zajema območje od vasi Preloge do vasi Zgornja Ložnica in Vrhole.

                                               

Vinica, Črnomelj

Okolica Vinice je bila poseljena že v prazgodovini, ko je nastalo gradišče na hribu Šlemine nad današnjo vasjo. V času starejše železne dobe je bila naselbina povezana s t. i. Dolenjsko skupino, v mlajši železni dobi pa je tukaj prevladalo prebiv ...

                                               

Vipavski Križ

Vipavski Križ je nekdanje slovensko mesto in sedež Krajevne skupnosti Vipavski križ. Vas sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike v Sloveniji. Leži na podolgovatem hribu v osrednjem delu ajdovskega dela Vipavske doline.

                                               

Vipolže

Vipolže so razložena vas v Občini Brda, ki stoji ob meji z Italijo, na flišnem slemenu med potokoma Birše in Oblenča. Poleg jedra obsega zaselke Dugo, Bizajšče, Dolnji Konec, Školarijev Borjač, Ronk, Papeževo, Mazaritovi, Podgrad, Na Vrhu in V Br ...

                                               

Vir, Domžale

Vir je naselje v Občini Domžale, nahaja se ob Zeleni osi Kamniške Bistice. Najvišja stavba v predmestju je silos v lasti Žita. Na Viru deluje tudi tekstilna industrija Tosama že vrsto let. Na Viru imajo nekaj manjših trgovin, barov, bencinsko črp ...

                                               

Virštanj

Virštanj je razloženo naselje v Občini Podčetrtek. V 13. stoletju se je prvič pojavilo ime naselja, ki naj bi se imenovalo po štirih okrajnih mejnih kamnih. Ti mejniki Avstro-ogrske gosposke vinorodne posesti so bili v nemščini imenovani" vier St ...

                                               

Višnja Gora

Naselje se nahaja v občini Ivančna Gorica ob avtocesti A2 med Ljubljano in Novim mestom. Staro mestno jedro leži na podolgovatem griču 384 mnm pod razvalinami Starega gradu, novejše naselje pa leži na nadmorski višini 308 mnm, 20 km jugovzhodno o ...

                                               

Vitomarci

Vitomarci so naselje v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Vitomarci so razloženo naselje z gručastim jedrom Pürga na slemenu nad Pesniško dolino. V naselju so osnovna šola, pošta, krajevna skupnost, gostilna, prireditvena dvorana, strelsko ...

                                               

Vnajnarje

Vnajnarje so naselje v Mestni občini Ljubljana. V bližini Črnivčeve domačije na vzhodnem delu vasi stoji slikovita kapelica iz 19. stoletja. V kapelici je kamnito obeležje v spomin na Črnivčevo mamo, ki je umrla na tem mestu. V kamnito ploščo je ...

                                               

Vodule

Vodule so razloženo naselje v Občini Šentjur. Nahajajo se v severozahodnem delu Voglajnskega gričevja, v povirju potoka Pešnice, v njegovi dolini in na prisojnih pobočjih pod razglednim slemenom Uršlje. Dostop je po lokalni cesti iz Dramelj. Na j ...

                                               

Voglje, Šenčur

Voglje so vas v Občini Šenčur. Sredi vasi stoji baročna cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, zgrajena v neoromanskem slogu. Vas je dolgo slovela po 260 let stari lipi, postavljeni ob cerkvi, ki je bila ena najstarejših in najlepših lip v Sloveni ...

                                               

Vogrsko

Vogrsko je razloženo naselje z gručastim jedrom v Občini Renče - Vogrsko, ki stoji ob srednjem toku potoka Vogršček v Vipavski dolini, na kraju, kjer je z zajezitvijo v 1980. letih nastalo Vogrsko jezero. Sestavlja ga več zaselkov, med njimi Star ...

                                               

Vojnik

Vojnik je gručasto trško naselje in središče istoimenske občine v Sloveniji. Leži na severovzhodnem delu celjske kotline ob regionalni cesti Celje-Slovenske Konjice, približno 10 km od Celja. Skozi naselje teče reka Hudinja. Na severu ga omejuje ...

                                               

Vojsko, Idrija

Vojsko je naselje v Občini Idrija. Vojsko je redko poseljena kraška planota v predalpskem Idrijskem hribovju, ki leži med Cerkljanskim hribovjem na severu, Rovtarskim na severozahodu in Trnovskim gozdom na jugu. Zaradi povprečne višine okoli 1000 ...

                                               

Vojščica

Na območju Vojščice se je že v času prazgodovine oblikovala manjša skupnost, ki je zgradila gradišče. Kontinuiteta poselitve se je nadaljevala tudi v železno dobo in v obdobje antičnega Rima. V Vojščici je že od 13. stoletja naprej stal manjši ne ...

                                               

Volarje

Volarje so naselje v Občini Tolmin. Leži na prodni terasi na levem bregu Soče, ki je nekdaj pomenila tudi naravno južno mejo zemljišč njenih prebivalcev. Na severni strani je naselje stisnjeno ob strmo pobočje Mrzlega vrha, na zahodu segajo poses ...

                                               

Volčja Draga

Po ljudskem izročilu je bilo nekoč na območju, kjer je danes Volčja Draga veliko ovac, zato naj bi ljudje današnjo Volčjo Drago imenovali Ovčja Draga. Kasneje naj bi se na to območje naselilo veliko volkov, ki naj bi iztrebili ovce in je Ovčja Dr ...

                                               

Volčje Njive

Volčje Njive so naselje v občini Mirna. Volčje Njive so gručasta vasica jugovzhodno od Mirne, do njih pa skozi gozd Tavoje vodi cesta z Mirne, ki se nadaljuje proti Mokronogu. Na vzhodu se nahaja dolina Doli, po kateri teče Glinški potok, na seve ...

                                               

Volčje, Brežice

Volčje so dobile ime po volkovih, ki so pred davnimi leti živeli na tem območju. Vendar sama vas ni bila v celoti na tem mestu, kot je danes. Na drugi lokaciji, so v takratnih časih še prebivali v lesenih hišah in žene so morale paziti na ogenj, ...

                                               

Vranja Peč

V starih listinah se Vranja Peč omenja že leta 1238, ko je v listini o ustanovitvi samostana v Velesovem Adergas omenjen kot priča tudi Engelskalk iz Vranje Peči, eden od andeških ministerialov, ki je imel dvor ali grad v tem kraju. Henrik iz Vra ...

                                               

Vransko

Stara ljudska pripovedka pravi, da se je ime Vransko razvilo iz imena ptice vrane. Nekoč naj bi bilo v vranski kotlini jezero, ki so ga pozneje prekopali, osušili in na njegovem mestu zgradili naselje. Ker so se ob jezeru in kasneje na močvirju z ...

                                               

Vrh nad Želimljami

Vrh nad Želimljami se nahaja na skrajnem južnem delu občine Škofljica in je najvišje ležeča vas v občini. Spada v območje ljubljanskega barja, čeprav se nahaja v hribovitem južnem zaledju barja. Struktura zemljišča in favne je tipično dinarsko-kr ...

                                               

Vrh pri Boštanju

Kraj Vrh pri Boštanju je razloženo naselje z gručastim jedrom. Sestavlja ga več zaselkov, ki so raztreseni med dolinama potoka Grahovice in reke Mirne: Dule, Klanec, Pleček, Gabrnik, Ravne, Topolovec, Grič, Hrib, Dobje, Drče, Okič, Volčje Jame, D ...

                                               

Vrh svetih Treh Kraljev

Vrh Svetih Treh Kraljev, pogosto zapisano okrajšano kot Vrh Sv. Treh Kraljev, je naselje v Občini Logatec. Naselje je prvič omenjeno v urbarju freizinške škofije v Škofji Loki za leto 1501. Takrat je skupaj z Dolami, Zavratcem, Izgorjami, Opalam, ...

                                               

Vrhnika

Vrhnika je mesto in središče občine Vrhnika. Leži ob stari cesti Ljubljana–Postojna ob jugozahodnem robu ljubljanskega barja. Mesto je vsakodnevno povezano s prestolnico z rednima medkrajevnima avtobusnima linijama št. 47 in 48.

                                               

Vrhovci

Vrhóvci so naselje v Občini Črnomelj. Okoli vasi, ob makadamski cesti Preloka - Adlešiči, leži večje število preko 100 obdelanih vrtač z majhnimi okroglimi polji na njihovem dnu, gosto posejanih na ravniku nad Kolpo. Območje se razteza dober kilo ...

                                               

Vrhtrebnje

Vrhtrebnje je naselje v občini Trebnje. Vrhtrebnje je razloženo hribovsko naselje tik pod vrhom razglednega Trebnega vrha 581 m. V bližini naselja so številne obdelovalne površine, na katerih se goji koruza, pšenica, ječmen, v manjši meri krompir ...

                                               

Vrsno

Vrsno je majhna gručasta vas v Občini Kobarid. Leži na vzpetini na levem bregu reke Soče in je od Kobarida oddaljeno 8.1 km. Dostop do vasi je možen po poti iz vasi Smast ali Kamno. Iz Vrsnega pa vodi pot v majhno gorsko vasico Krn. V neposredni ...

                                               

Vrtojba

Vrtojba je naselje v Občini Šempeter - Vrtojba. Vrtojba leži na rodovitni Goriški ravnini na zahodnem robu Slovenije, tik ob italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške oz. Severnoprimorske re ...

                                               

Vrtovin

To je 250 m visok grič severno od Vrtovina in severozahodno od naselja Lozarji, kjer se konča lokalna cesta. Ker so skoraj vsa njegova pobočja strma, celo prepadna, je bil že od prazgodovine varno mesto za naselitev. Arheološke najdbe z njega seg ...

                                               

Vučja vas

Vučja vas je naselje v Občini Križevci, ki leži na desnem bregu reke Mure. Nahaja se na severovzhodu Slovenije v Prlekiji. Prvotno naj bi se imenovala Volčinja vas. Vas prebivalci delijo na dva dela, in sicer na Leskovec in Kot. Deli vasi pa so š ...

                                               

Vuhred

Vuhred je drugo največje naselje v Občini Radlje ob Dravi. Naselje leži ob vnožju Pohorja na desnem bregu reke Drave na pleistocenski terasi, ki je izhodišče cest v Ribnico na Pohorju, ter ob Dravi navzdol v Podvelko in ob reki navzgor v Vuzenico ...

                                               

Zabočevo

Kakor je razvidno iz vseh starih dokumentov, se je za vas skozi stoletja uporabljalo ime Sobočevo, včasih se je pisalo tudi po narečni izgovorjavi: Sabočevo. V lokalnem narečju namreč o pred naglašenim zlogom prehaja v a morost se izgovarja kot m ...