ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Jurklošter

Jurklošter, do leta 1972 Mišji Dol je razloženo naselje v dolini ob sotočju Gračnice in Lahovgrabnice v Občini Laško. Od 1802 do 1860 je v Jurkloštru obratovala glažuta, nato papirnica, ki je bila ukinjena pred prvo svetovno vojno.

                                               

Jurovski Dol

Jurovski Dol je naselje, ki je središče Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Jurovski Dol se je kot kraj v pisnih virih prvič pojavil leta 1324 kot Gorigendorf in der Welik. ÖNB 220 Kraj se nahaja v dolini potoka Globovnica. V središču naselj ...

                                               

Juršinci

Juršinci so obcestno naselje v Občini Juršinci. Ležijo v Slovenskih goricah na razvodju rek Drave in Mure ob cesti Ptuj - Radenci na pobočju doline potoka Krka. V Juršincih je bila leta 1906 ustanovljena prva trsničarska zadruga za spodnjo Štajer ...

                                               

Kal - Koritnica

Kal - Koritnica je naselje v Občini Bovec. V Kalu stoji ob cesti proti Vršiču spomenik 27. aprila 1943 padlim partizanom na Golobarju. Velika lesena tabla nas ob spodnji postaji opuščene gozdarske žičnice tolminke opozarja, da vstopamo v Triglavs ...

                                               

Kalce - Naklo

Kalce-Naklo je naselje v Občini Krško. Naselje je preprosta kmečka vas, ki je obdana s številnimi polji. Proti vzhodu se razteza Krakovski gozd, ki je pomemben vir energije večini prebivalstva za ogrevanje stanovanj. Vas šteje 157 prebivalcev in ...

                                               

Kališe, Kamnik

Kališe je razloženo naselje v Občini Kamnik, ki se razteza po hribih nad cesto Stahovica - Gornji Grad v zgornjem delu doline potoka Črna. Nad vasjo se odcepi stranska cesta mimo cerkve Sv. Ahacija na prelaz Volovljek. V času NOB je 19. januarja ...

                                               

Kališe, Železniki

Kališe je naselje na polici pod vrhom Sv. Križa v Občini Železniki. Od maloštevilnega prebivalstva so nekateri zaposleni v Železnikih, ostali pa se ukvarjajo predvsem z živinorejo in gozdarstvom.

                                               

Kalobje

Kalobje je gručasto središčno naselje v Občini Šentjur. Nahaja se v severnem delu Vzhodnega Posavskega hribovja na vrhu kopastega hriba, južno od Šentjurja. S hriba se odpira razgled na vzhodni del Celjske kotline in del Posavskega hribovja. Prot ...

                                               

Kambreško

Kambreško je naselje v Občini Kanal ob Soči. Kambreško je slikovito in edinstveno območje skrajno zahodne Slovenije, na meji z Italijo. Središče predstavlja vas Kambreško, od koder vodijo poti v vse smeri. Proti severovzhodu vodi cesta v zanimivo ...

                                               

Kamenče

Kamenče so naselje v Občini Braslovče. Ležijo ob lokalni cesti Braslovče-Gomilsko. Dostop je mogoč tudi iz regionalne ceste Šentrupert-Logarska dolina in sicer skozi naselje Poljče. Vzhodni del Kamenč se razprostira na terasi, medtem ko je zahodn ...

                                               

Kamna Gorica

Kamna Gorica je gručasto naselje v Občini Radovljica. Leži v ozki dolini potoka Lipnica pod severnimi obronki Jelovice. Kamna Gorica je staro fužinarsko naselje. Prvič je neposredno omenjena na 101. strani temeljnega radovljiškega urbarja iz leta ...

                                               

Kamni Potok

Kamni Potok je naselje v občini Trebnje. Kamni Potok je precej razloženo naselje severozahodno od Trebnjega ob Temenici v katero se tu izliva potok Kodeljevec. Temenica in železniška proga delita kraj na dva dela, večji del stoji na desnem bregu ...

                                               

Kamni Vrh pri Ambrusu

Kamni Vrh pri Ambrusu je naselje v Občini Ivančna Gorica. Naselje Kamni vrh leži na istoimenskem slemenu ob odcepu ceste Ambrus - Zagradec. Sleme v nadmorski višini 420 do 480 mnm se vzpne na zahodu v hrib Kamni vrh 521 mnm, na severu pa na Straž ...

                                               

Kamnica, Dol pri Ljubljani

Kamnica je razloženo - razpršeno naselje v občini Dol pri Ljubljani, ki leži na vzhodnem obrobju ljubljanske kotline. Ob glavni cesti Ljubljana - Litija stoji cerkev Sv. Helene. V Kamnico lahko pridemo z avtom ali avtobusom po cesti Ljubljana – L ...

                                               

Kamnik

Kamnik je mesto južno od Kamniško-Savinjskih Alp in središče istoimenske občine Kamnik v Republiki Sloveniji Staro mesto Kamnik je upravno, kulturno, turistično in industrijsko središče pod južnimi obronki kamniških Alp. Mesto se je razvilo na ro ...

                                               

Kasaze

Predstavitev Kasaze so naselje na desnem bregu reke Savinje v občini Žalec. Naselje leži v Savinjski regiji, ki je del Štajerske pokrajine. Zraven naselja leži zaselek Brnica, kjer je tudi Planinska koča 457 m z lepo razgledno točko na Celjsko ko ...

                                               

Kebelj

Kebelj je gručasto vaško naselje v Občini Slovenska Bistrica, na zložnem pobočju jugovzhodnega dela Pohorja, severno od Oplotnice, na nadmorski višini med 677 in 710 mnm. Naselje sestavljata dva ločena dela, v središču zgornjega dela stoji razgle ...

                                               

Kidričevo

Kidričevo se je vse do leta 1953, ko so ga preimenovali po revolucionarju in gospodarstveniku Borisu Kidriču, imenovalo Strnišče pri Ptuju oz. nemško Sternthal ali Šterntal. Po Lovrenški župnijski kroniki nemško ime Sternthal ali Šterntal izvira ...

                                               

Kisovec

Kisovec je naselje v krajevni skupnosti Kisovec-Loke v Občini Zagorje ob Savi. Kisovec je naselje in nekdanja rudarska kolonija ob sedaj že zaprtem istoimenskem premogovniku. Kraj leži na južni strani doline potoka Medije okoli 2 km zahodno od Za ...

                                               

Klanec pri Kozini

Klanec pri Kozini je naselje v Občini Hrpelje-Kozina. Vas Klanec pri Kozini leži v severovzhodnem delu Istre, v dolini pod Kozino in Slavnikom, na nadmorski višini 412 m. Vas se razprostira v dveh krakih pod gričem s cerkvijo Sv. Petra, pred njo ...

                                               

Klenovo

Naselje leži ob cesti, ki povezuje Hrastnik z Rimskimi Toplicami in nad potokom Ično, na strmem zahodnem pobočju hriba Kozice 515 m.n.m., kjer je strnjeni zaselek Gorica. Samostojno naselje je od leta 1952.

                                               

Knežak

Knežak je naselje ob glavni cesti Postojna - Ilirska Bistrica. Leži na jugu reke Pivke v Občini Ilirska Bistrica. V naselju se odcepi lokalna cesta proti gozdarskemu zaselku Mašun, na poti pa leži lepa vasica Koritnice. Prebivalci vasi se ukvarja ...

                                               

Knežja vas

Knežja vas je naselje v občini Trebnje. Knežja vas je gručasta vasica na griču ob cesti Trebnje – Dobrnič, ki se tu najvišje dvigne. Ime kraja spominja na posest Turjačanov, ki so na tem območju imeli obširne posesti in njive Vinšček, Dobrave, Do ...

                                               

Kobdilj

Stanko Bunc, jezikoslovec in literarni zgodovinar Maks Fabiani, arhitekt Anton Mahnič, škof Marko Bandelli, poslovnež in politik Anton Gerbec, duhovnik

                                               

Kobilje

Kobilje oziroma Kobiljanski potok je v starih dokumentih prvič omenjen leta 1208 kot aguam Kobula in potem še kot Kebela 1236, Kebelie 1329 in Kebele 1338. Vas pa so imenovali Kebeleszentmarton - Kobiljanski sv. Martin. Razvila se je ob cerkvi Sv ...

                                               

Kobjeglava

Kobjeglava je naselje v Občini Komen. Kobjeglava je strjeno kraško naselje. V vasi so primerki ljudskega stavbarstva od pozne gotike pa vse do 19. stoletja. Nekateri kamnoseški izdelki - portali, okenski okvirji, vodnjaki ipd. so iz 18. stoletja.

                                               

Koče, Postojna

Koče so naselje v dolini reke Pivke v Občini Postojna. Koče so značilno notranjsko naselje z izrazito osrednjo cesto in cerkvijo kot dominantno stavbo na robu naselja ter večjimi domačijami združenimi okoli glavne stavbe v večje nize. Po ustnem i ...

                                               

Kočevska Reka

Kočevska Reka je osrednja vas ob križišču poti, sredi gozdnih širjav in pašnikov Goteniško-reške doline, ob vznožju Goteniškega Snežnika 1290 m. Ima nekaj več kot 250 prebivalcev. Na jugozahodu jo obroblja Reški potok, ki izvira pod Trnjevo Goro ...

                                               

Kočevske Poljane

Kočevske Poljane so naselje v Občini Dolenjske Toplice. Kočevske Poljane ležijo v Črmošnjiško-Poljanski dolini, ki je bila najvzhodnejši del kočevarskega jezikovnega otoka, iz katerega se je leta 1941 večina nemško govorečih Kočevarjev izselila. ...

                                               

Kočice

Kočice so naselje v Občini Žetale. Kočice sestavlajo zaselki: Boriče, Dobavsko, Jurovski Vrh, Kočice, Krošlji Vrh, Laze, Peklače, Plajnsko, Potni Vrh, Pšetna Graba, Šardinje, Tkavc, Vildon, Vinarje, Zadnje in Zalopata.

                                               

Kočno pri Polskavi

Kočno pri Polskavi je naselje v Občini Slovenska Bistrica. Šteje približno 20 domačij s 85 prebivalci. Leži na vzhodni strani Pohorja na okoli 500 metrih nadmorske višine na južni strani reke Polskave. Prebivalci se ukvarjajo predvsem s kmetijstv ...

                                               

Kojsko

Kojsko je razloženo naselje na slemenu pod Sv. Križem v Občini Brda. Naselje, ki leži sredi vinogradov in sadovnjakov stari viri prvič omenjajo že v 12. stoletju. Pred prvo svetovno vojno je bilo Kojsko kulturno in gospodarsko središče Brd. Danes ...

                                               

Kokrica

Kokrica je naselje v Mestni občini Kranj. Kokrica leži ob istoimenskem potoku in avtocesti Ljubljana - Jesenice okoli 2 km severno od Kranja. Naselje se je razvilo ob križišču lokalnih cest proti Naklu, Golniku, Preddvoru in Predosljam. Južno od ...

                                               

Kolovec

Kolovec je naselje v Občini Domžale. Ime" Kolovec "je dobil v srednjem veku, ko so v kolovških gozdovih sekali dolge kole za izdelovanje kopij. Prvič se kot nemško ime" Gerlochstain "omenja leta 1282. Slovensko ime Kolovec pa se pojavi leta 1584. ...

                                               

Koludrje

Koludrje je naselje v Občini Sevnica, natančneje v Krajevni skupnosti Šentjanž. V preteklosti je bilo naselje znano, kot oskrbovalna točka za potrebe bližnjega rudnika premoga dnevni kop. Tujka, ki se je pri domačinih skozi stoletja ohranila je " ...

                                               

Komen

Komen, središče istoimenske občine, je urbanizirano naselje ob križišču cest proti Novi Gorici, Vipavi in Sežani. Zaradi ugodne prometne lege, se je Komen razvil v centralno naselje na Kraško-Komenskem Krasu. Naselje se je razvilo na rahlo dvignj ...

                                               

Komenda

Komenda je naselje v Občini Komenda. Komenda je razpotegnjeno naselje ob lokalni cesti, severno od glavne ceste Kranj - Mengeš. Vas je staro cerkveno središče, saj je prvotna cerkev Sv. Petra, župnijska cerkev prafare in župnije Komenda, prvič om ...

                                               

Konjiška vas

Konjiška vas je naselje v Občini Slovenske Konjice. Konjiška vas leži vzhodno od Slovenskih Konjic, ob avtocesti A1, v dolinskem kotu na severni strani ceste proti Poljčanam, med Babičem in Golo rebrijo. Pripadajoča zaselka sta Hrovate in Pečice. ...

                                               

Kopačnica

Kopačnica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. Vas Kopačnica je dolga dolina, ki se razteza med dvema večjima vasema, Hotavljami in Leskovico. Na eni strani jo obdajajo Makovice na drugi pa Stara Oselica. Skozi dolino Kopačnice poteka cestn ...

                                               

Koprivnik v Bohinju

Koprivnik v Bohinju je razloženo naselje na južnem pobočju Pokljuke v Občini Bohinj. Naselje je nastalo iz nekdanje pašne planine. Kmetije so razporejene okrog polja v manjši kotlini Mrzlega potoka. Prebivalstvo, ki se po letu 1945 zaradi odselje ...

                                               

Koprivnik, Kočevje

V vasi iz katere so se Kočevarji izselili pozimi 1941/1942, je bila karabinjerska postaja, ki se je maja 1942 umaknila v Kočevje. Nato je bil kraj oporišče partizanskih enot. Ob domobranskem pohodu v Belo krajino novembra 1944 so bili na tem obmo ...

                                               

Koračice

Koračice so razloženo naselje v povirju potoka Lešnice ob cesti Sveti Tomaž–Ormož, v Občini Sveti Tomaž. Koračice so bile prvič omenjene leta 1320. Ohranjenih je še nekaj lesenih vinskih kleti. Kapela je iz konca 19. stoletja. Tu je bil rojen odv ...

                                               

Korenitka

Korenitka je naselje v občini Trebnje. Korenitka je gručasta vasica jugozahodno od Velike Loke na hribu nad avtocesto Ljubljana – Zagreb. Na jugozahodni in južni strani naselja se dviga pobočje v hribe, kjer so njive, travniki, nekaj vinogradov i ...

                                               

Korita, Trebnje

Korita so vaško naselje v Suhi Krajini, pripada Občini Trebnje in Župniji Dobrnič. Na robu vasi stoji podružna cerkev sv. Petra z baročnimi oltarji, ki so rezbarsko delo. Nad vasjo je studenec, kar je za to pokrajino izredno nenavadno. Po legendi ...

                                               

Koritnice

Koritnice so naselje v Občini Ilirska Bistrica. Vas Koritnice je vrstna vas, ki leži v bližini Knežaka. V osrčju vasi stoji cerkev sv. Antona, nad vasjo pa stara romarska cerkev Sv. Hieronima. Po legendi naj bi vas dobila ime po koritih, ki so bi ...

                                               

Korovci

Koróvci so razložena vas sz. od Cankove v bližini potoka Kučnice na področju Goričkega. Večinoma so hiše ob cesti Cankova - Gerlinci pod teraso, ki se proti severu dviga. Del vasi ob cesti proti Gornjim Črncem imenujejo Klávzel, skrajni del proti ...

                                               

Korte

Korte - Corte dIsola so naselje v Občini Izola. Korte so največje naselje izolskega zaledja. V župnijski cerkvi sv. Antona Puščavnika so lepi baročni oltarji, glagolaški napisi na kustodiji pa so iz leta 1468. Leta 1472 so ime kraja zapisali kot" ...

                                               

Koseze, Vodice

Koseze so naselje v Občini Vodice. Naselje sestavljajo manjša skupina hiš, ležijo pa južno od gozdnatega Koseškega hriba 467 m, ob cesti ki povezuje Vodice in Mengeš. Od tu se odcepijo ceste proti Selu in Šinkovemu Turnu. Jedro naselja se nahaja ...

                                               

Kosovelje

Manjše naselje z okoli 40 prebivalci leži na planoti severno od Pliskovice. Do naselja pelje stranska cesta, ki se odcepi od ceste Dutovlje-Komen. Obdelanega sveta je malo. V okolici naselja je največ nerodovitne kraške gmajne in gozdov črnega bo ...

                                               

Kostanj, Kamnik

Kostanj Chestinberch je eno starejših naselji, ki je prvič omenjeno leta 1258, ko je Neža III. Andeška, žena koroškega vojvode Ulrika III. Španhajmskega potrdila darilo šestih kmetij Neže Svibenjske v Kostanju samostanu v Velesovem.