ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344
                                               

Podkum

Podkum je naselje v Občini Zagorje ob Savi. Je edina krajevna skupnost občine Zagorje ob Savi, ki leži na desnem bregu reke Save. Razdeljena pa je na 10 vasi Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Padež, Osredek, Podkum, Rtiče, Rodež, Sopota ...

                                               

Podlanišče

Podlanišče je naselje v Občini Cerkno. V njem živi 153 prebivalcev. V Podlanišču, če zraven ne štejemo prelaza Kladje sploh ni strnjenega naselja. Temu je tako predvsem zaradi površinsko velikih domačij.

                                               

Podlesje

Podlesje je opuščeno naselje v občini Kočevje. Podlesje je bilo pred 2. svetovno vojno naseljeno s Kočevarskimi Nemci, ki pa so bili med vojno izseljeni. V opuščenem Podlesju so slovenski komunisti po vojni organizirali žensko delovno taborišče z ...

                                               

Podlisec

Podlisec je naselje v občini Trebnje. Podlisec je gručasto naselje nad zahodnim robom Dobrniške uvale na severovzhodnem pobočju Lisca. Obdelovalne površine so Dule, Pake, Podgabrje, Gonevšpik in Vavpški hrib, prebivalci pa se ukvarjajo predvsem z ...

                                               

Podljubelj

Podljubelj je vas v severni Sloveniji. Spada v občino Tržič. Od Ljubljane je oddaljen 50 km in se nahaja ob glavni cesti Tržič - Ljubelj. Kraj je znan kot pomembna strateška točka še iz časa Rimljanov, saj je prehod čez Ljubelj predstavljal eno r ...

                                               

Podnanos

Podnanos, nekdaj Šentvid ali Šembid, je gručasto kraško naselje v Občini Vipava, v zgornjem delu Vipavske doline, ob cesti Vipava - Razdrto, kjer se odcepi cesta čez Vrabče na Kras in se dolina potoka Močilnika razširi. Na zavetrnem pobočju so vi ...

                                               

Podolnica

Podolnica je naselje v Občini Horjul. Nahaja se vzhodno od Horjula, na prisojni strani horjulske doline, pod obronkom gozdnatega Kladnika. Zaščitni znak Podolnice je ščurek.

                                               

Podpeč, Brezovica

Podpeč je gručasta vas v Občini Brezovica na robu Ljubljanskega barja pod vznožjem Krima. S prestolnico je vse dni vas povezana z medkrajevnimi linijami in z mestno avtobusno linijo št. 19B. Kraj je bil od rimske dobe do srede 19. stoletja pomemb ...

                                               

Podpeč, Koper

Podpeč je gručasto naselje, ki leži tik pod steno kraškega roba. Vas je postavljena v zavetni in prisojni legi. Na sredini vasi je vaški trg z nepresahljivim kraškim izvirom vode. Stare hiše v vasi se med seboj stikajo." Pirkčevo hišo ", ki je bi ...

                                               

Podrečje

Podrečje so manjše naselje pri Domžalah. Od mesta Domžale jih loči reka Kamniška Bistrica. Naselji povezuje novo zgrajeni most za pešce. Tu se nahaja elektrarna Elektro Ljubljana. Na vzhodni strani vasi teče potok Mlinščica, ki se izliva v reko R ...

                                               

Podsabotin

Podsabotin je vas v Občini Brda. Podsabotin se nahaja ob vznožju hriba Sabotin. Skozi naselje vodi cesta od Solkana na Hum, ki služi kot glavna povezava z Goriškimi Brdi. Skozi vas teče potok Pevnica in v Italiji izliva v reko Sočo. Vas je po dru ...

                                               

Podstenice

Podstenice so naselje v Občini Dolenjske Toplice. Podstenice so ležale v jezikovnem otoku nemško govorečih Kočevarjev, ki so se leta 1941 izselili. Danes ni več stalnega prebivalstva. V Podstenicah se nahaja čebelarski center.

                                               

Podvelka

Podvelka je naselje in središče občine Podvelka. Leži ob železniški progi Maribor - Dravograd, ob reki Dravi na eni strani in vznožju Rdečega brega na drugi strani. Vaško središče predstavlja ulica od občinske stavbe pa do železniške postaje. V c ...

                                               

Pogled, Moravče

Pogled je vas v Občini Moravče. Vas je dobila ime po svoji geografski legi, vzvišenem svetu, z lepim razgledom na Moravško dolino. Vas je prvič omenjena 6. decembra 1340, ko je Gizela Blagoviška dala za hčer Elizabeto samostanu v Mekinjah eno kme ...

                                               

Pohorje, Cirkulane

Ta kraj, ki leži v občini Cirkulane ima eno cerkev Sv. Elizabeto, Radioamatersko društvo zanimivost: v tisti hiši kot so zdaj radioamaterji je včasih živel zdravnik, ki je potem umrl. Čez Pohorje teče potok, ki se potem izlije v večji potok po im ...

                                               

Polhov Gradec

Polhov Gradec je naselje v občini Dobrova - Polhov Gradec. Polhov Gradec je središče zgornje Gradaške doline in Polhograjskega hribovja. Leži na nadmorski višini 397 m in je oddaljen 17 km od mesta Ljubljane, s katero je ob delavnikih in sobotah ...

                                               

Polhovica

Polhovica je naselje v Občini Šentjernej. Leži na nadmorski višini 185–190 m nad potokom Črnivec, nedaleč od njegovega izliva v reko Krko. Vas je ime dobila po polhih. Vas je bila prvič omenjena leta 1291 kot freisinški fevd z imenom Polhacz. Nas ...

                                               

Poljane, Cerkno

Poljane so vas v Občini Cerkno, ki stoji dobra 2 km iz Cerknega v smeri Cerkno - Novaki - Smučarski center Cerkno. Šteje okoli 70 prebivalcev, ki so v glavnem zaposleni v bližnjih krajih. Otroci obiskujejo osnovno šolo v Cerknem oz. kasneje v bol ...

                                               

Poljšica pri Gorjah

Poljšica pri Gorjah je naselje v Občini Gorje. Je razpotegnjena vas in leži v precej strmem bregu do Stolca in Tratovca in v neposredni bližini Blejskega jezera. Domačini se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom in poljedelstvom, sadje, koruza). Večin ...

                                               

Pomjan

Gručasta značilna istrska vas v Šavrinskem gričevju se nahaja na slemenu širšega hrbta tudi Pomjanski hrib, ki se razteza v smeri od vzhoda proti zahodu, med dolinama rečice Badaševice in reke Dragonje. Strnjeno jedro s svojo stavbno dediščino im ...

                                               

Ponikve, Dobrepolje

Ponikve so deloma obcestno deloma gručasto središčno naselje v Občini Dobrepolje, zahodno od Dobrepolja. Stojijo v razširjeni dolini spodnjega toka ponikalnice Rašica. Na vzhodu se delina zoži med Golim brdom 584 m in Videmskim hribom 623 m, na z ...

                                               

Ponikve, Sežana

Ponikve so naselje v Občini Sežana. Naselje je razmeroma obnovljeno. Deli se na novi del in na stari del. V starem delu je rojstna hiša pesnika Cirila Zlobca, ki pa ni na ogled. V vasi sta dva kala, ob njej pa jama Draga, v katero naj bi dolgo na ...

                                               

Popetre

Popetre so gručasta istrska vas, v Mestni občini Koper, nastala pred 15. stol., z dobro ohranjenim tlorisom in gabariti. V naselju prevladujejo domačije v nizih, med njimi so zaprti dvori. Na robu nad vasjo stoji cerkev.

                                               

Potoče, Divača

Potoče so naselje v Občini Divača. Ko so leta 1817 popisovali Kranjsko deželo je le ta imela 125 občin. Od tega je bila ena izmed njih naša Senožeška z 2697 dušami, njene podobčine pa so bile Brezec, Britof, Famlje, Gaberče, Laže, Dolenja vas, Go ...

                                               

Potok, Trebnje

Potok je naselje v občini Trebnje. Potok stoji ob cesti iz Šentlovrenca na desnem bregu navadno suhe struge Potoka, ki izvira iz Škavbe v Mačjem Dolu. Ob deževju se Potok na bližnjem travniku Bajerju pridruži hudourniškim vodam iz doline Prejsar ...

                                               

Prade

Prade so naselje v Mestni občini Koper. Ustanovljeno je bilo leta 1989 iz dela ozemlja naselja Bertoki. Leta 2015 je imelo 1187 prebivalcev. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je ...

                                               

Pragersko

Večje naselje se je razvilo šele po letu 1845 kot postaja Južne železnice; zasnovali so ga v obliki šahovnice. Še večjo veljavo pa je naselje dobilo leta 1859, ko je postalo izhodišče Vzhodne železnice, in leta 1872, ko je bil zgrajen velik kolod ...

                                               

Praproče v Tuhinju

Prapreče spadajo med kraje, ki se kljub svoji odročni legi v starih listinah omenjajo zelo zgodaj. Že leta 1232 so namreč v tem kraju navedene tri kmetije, ki jih je ustanovitelj kamniškega meščanskega špitala poklonil oltarju Janeza Krstnika v M ...

                                               

Praproče, Ribnica

Praproče je naselje v Občini Ribnica. Je razloženo naselje v severozahodnem delu Slemen na jugu Velikolaščanske pokrajine. Naselje sestavljajo deli Pri Jožetu, V Stevniku, Vice in Nebesa. Zraven dela Pri Jožetu v smeri Ljubljana raste novi del na ...

                                               

Praprotnica

Praprotnica je naselje v občini Mirna. Praprotnica je razloženo naselje na podolgovatem slemenu ob cesti, ki se odcepi od glavne ceste blizu Mirne pri kamnolomu in rudniku kremena v Špaceljnih ter se tod nadaljuje skozi severni del Stare gore pro ...

                                               

Prebold

Prebold je naselje v istoimenski Občini Prebold v Spodnji Savinjski dolini. Kraj leži na terasi ob vznožju 626 m visoke Žvajge, nad potokom Bolske. Nad naseljem je renesančna graščina z dvema vogalnima stolpoma. V kraju je bila nekdaj močna tekst ...

                                               

Preddvor

Preddvor je največje naselje v Občini Preddvor. V kraju je sedež občine, osnovna šola Matije Valjavca, vrtec Storžek, zdravstveni dom, lekarna, cerkev sv. Petra, pošta 4205, krajevni urad, kulturni dom, turistično društvo, gostilne, trgovina. Pre ...

                                               

Predgrad

Predgrad je naselje v občini Kočevje. Je največje naselje v Poljanski dolini. V naselju Predgrad je bila ustanovljena župnija že leta 1221. Najmogočnejša stavba v Poljanski dolini je bil stari Poljanski grad. Prvič omenjen je bil v letu 1325 kot ...

                                               

Predloka

Predloka je naselje v Mestni občini Koper. Leži na kraškem robu med naseljema Loka in Črni Kal. Ustanovljeno je bilo leta 1986 iz dela ozemlja naselja Loka. Leta 2015 je imelo 79 prebivalcev.

                                               

Predoslje

Predoslje so naselje v Mestni občini Kranj. V preteklosti so bile Predoslje sedež istoimenske občine, ki je združevala še vasi Kokrica, Suha, Britof, Mlaka, Bobovek, Srakovlje, Ilovka in Tatinec. Župnija Predoslje spada pod dekanijo Kranj. Župnij ...

                                               

Preloka

Préloka je naselje v Sloveniji, v jugovzhodnem delu Bele krajine. Leži visoko nad reko Kolpo ob cesti Vinica – Preloka – Adlešiči. V bližini je hrib Krtinjek, s katerega je lep razgled na dolino Kolpe.

                                               

Prem

Prem je naselje v Občini Ilirska Bistrica. Leži na slemenu nad reko Reko, na obrobju Brkinov. Ime naselja izhaja iz rimskega obdobja, ko je na tem območju stala utrdba, imenovana Castra Prima. Vas Prem je zanimiva tako geografsko kot kulturno. Va ...

                                               

Prerad

Prerad je hribovito naselje v Občini Dornava na strani Slovenskih goric, bogat z vinogradi in gozdovi. Je obcestna vas, ki leži predvsem na višinskem območju. Ima največjo nadmorsko višino v občini, 325 m. V kraju je veliko počitniških hišic. Vaš ...

                                               

Preserje pri Radomljah

Preserje pri Radomljah so suburbanizirano naselje v Občini Domžale. Ležijo na desnem bregu Kamniške Bistrice ob cesti Radomlje - Mengeš in ob železniški progi Ljubljana - Kamnik. Skoznje teče Mlinščica, umetni kanal Kamniške Bistrice, ki je v pre ...

                                               

Preserje, Brezovica

Preserje je gručasta središčna vas v Občini Brezovica, ki leži na vznožju Krimsko-Mokrškega hribovja na južnem robu Ljubljanskega barja, kjer se združita cesti iz Kamnika pod Krimom in Podpeči proti Rakitni. S Kamnikom se Preserje skoraj stika. N ...

                                               

Preska nad Kostrevnico

Preska nad Kostrevnico je razloženo naselje v Občini Šmartno pri Litiji. Stoji nad grapo potoka Bezgovnice v Posavskem hribovju, severno od hriba Grmada. Pod Presko spadajo zaselki Stara Gora in Zgornje ter Spodnje Tisje. Vas v veliki meri sestav ...

                                               

Prestranek

Prestranek je naselje v Občini Postojna. Nahaja se nad levim bregom reke Pivke, ob cesti Postojna–Pivka. V naselju je nekoč gospodarsko pomembna železniška postaja Prestranek. Prebivalci se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom, pomembnejši gospod ...

                                               

Prevoje pri Šentvidu

Prevoje pri Lukovici je večje naselje v Občini Lukovica. Zraslo je kot furmanska vas ob nekdanji cesti Dunaj - Trst, ki je raje ubrala pot prek rahlega prelaza na severni strani Krtinskega hriba kot po močvirnem svetu ob poplavni reki Radomlji. O ...

                                               

Prigorica

Prigorica je gručasto naselje v Občini Ribnica. Leži v južnem delu Ribniškega polja, na levem bregu ponikalnice Ribnice, ob glavni cesti Škofljica - Kočevje. K njej spadata tudi del Gabrja onkraj potoka in kmetija z žago v Zalužju, kjer je od let ...

                                               

Prihova, Oplotnica

Prihova je gručasta vas v podpohorskem delu Dravinjskih goric v Občini Oplotnica. Vas se nahaja na vrhu slemena med Čadramskih potokom na zahodu in potokom Ložnico na vzhodu. Pristop na Prihovo je možen z magistralne ceste Slovenska Bistrica-Slov ...

                                               

Prilesje, Velike Lašče

Prilesje je naselje v Občini Velike Lašče. Ime je dobilo, ker je z vseh strani obdano z gozdom, ki predstavlja področje izjemno zanimivega rastišča redkih vrst gob, npr. krokodilje kolobarnice. Pogost obiskovalec je tudi rjavi medved. Prilesje se ...

                                               

Primož pri Ljubnem

Primož pri Ljubnem je naselje v Občini Ljubno. Razloženo naselje samotnih kmetij leži v Zgornji Savinjski dolini na južnem pobočju smrekovškega pogorja pod Zelenjakom. Nahaja se med potokom Ljubnico in njegovim povirnim krakom Žepom na vzhodu ter ...

                                               

Primskovo

za druge pomene glej Primskovo. Primskovo je naselje v Občini Šmartno pri Litiji. Skupaj z zaselkom Menguš se nahaja na južnem delu Primskove gore, v dolini Mišjega potoka. Kraj se je kot Prinskau prvič omenjal leta 1258. Čez Primskovo vodi stara ...

                                               

Primštal

Primštal je naselje v občini Trebnje. Primštal je gručasto naselje sredi gozda na terasi, severovzhodno od Trebnjega. Hiše obdajajo sadovnjaki, za njimi so na vzhodni strani proti Rodinam, obdelovalne površine, v širši okolici mešani gozdovi s pr ...

                                               

Pristava, Ljutomer

Pristava je naselje v Občini Ljutomer. V Pristavi najdemo kmečki muzej z dolgoletno tradicijo Pristave, kjer so razni kmečki pripomočki in orodja iz prejšnjega tisočletja. Pristava ima tudi zelo aktivno gasilsko društvo, katero je zelo uspešno v ...