ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349
                                               

Dolenja vas, Divača

Naselje leži na najširšem delu Senožeškega podolja okoli 3 km severozahodno od Senožeč. V vasi je močan studenec, h kateremu so prihajali v sušnih časih, ko še ni bilo vodovoda, po vodo iz oddaljenih vasi. Kot marsikje na Krasu so tudi tu nekdaj ...

                                               

Dolenja vas, Prebold

Dolenja vas je naselje v občini Prebold. Stoji na približno 270 m n.v. in je razvlečeno obcestno naselje na južnem robu Spodnje Savinjske doline, leži na levem bregu reke Bolske, severno od Prebolda in vzhodno od Kaplje vasi. Nad izlivom Bolske v ...

                                               

Dolenja vas, Ribnica

Dolenja vas je gručasto naselje in krajevna skupnost v Občini Ribnica. Nahaja se v južnem delu Ribniškega polja na desnem bregu reke Ribnice, ki kilometer naprej ponikne v rupe pri kapeli sv. Marjete. Glavna cesta Škofljica - Kočevje obide naselj ...

                                               

Dolenje Karteljevo

Dolenje Karteljevo je naselje v Občini Novo mesto. Karteljevo je vasica, ki ima približno 500 prebivalcev in se deli na Gorenje ter Dolenje Karteljevo. Nahaja se približno 10 kilometrov od Novega mesta v smeri Trebnje nad dolenjsko avtocesto. Ime ...

                                               

Dolenje Ponikve

Dolenje Ponikve je naselje v občini Trebnje. Dolenje Ponikve so gručasta vas v ravnini na desnem bregu reke Temenice, jugozahodno od Trebnjega, ob železniški progi Trebnje – Novo mesto. V okolici vasi je kraški, zaradi rečnih naplavin rodoviten s ...

                                               

Dolenje selce

Dolenje selce so naselje v občini Trebnje. Dolenje selce so gručasta vasica na kraški ravnini pod gozdnatim Kozjekom 457 m. V bližini vasi so njive in travniki: na jugu Krokarca, na severu Gobavce, Kravcarca in Ponikje, v Bukovju pa raste gozd. S ...

                                               

Dolenji Podboršt pri Trebnjem

Dolenji Podboršt pri Trebnjem je naselje v občini Trebnje. Dolenji Podboršt pri Trebnjem je gručasto naselje na terasah desnega brega Temenice, ob vznožju Trebnega vrha. Pod vasjo potekata nekdanja hitra cesta in železnica Ljubljana – Novo mesto, ...

                                               

Dolga Brda

Dolga Brda so naselje v Občini Prevalje. Dolga brda je naselje, ki je ženskega spola v ednini. Pravilno se piše Dolga brda, ker so tako pisale vse generacije pred nami! Dolga brda niso Griška brda, ampak je brda ženskega spola in se sklanja: brda ...

                                               

Dolga Gora

Dolga Gora je razloženo naselje v Občini Šentjur, leži v povirju Cecinjskega potoka, na stiku Voglajnskih in Dravinjskih goric in na prisojnem pobočju pod slemenom Dolge gore. Dostop je po cesti Ponikva - Loče. Skozi naselje poteka železniška pro ...

                                               

Dolga Njiva pri Šentlovrencu

Dolga Njiva pri Šentlovrencu je naselje v občini Trebnje. Dolga Njiva pri Šentlovrencu je gručasta vas na stiku dveh hribov, ki se s podolgovatima hrbtoma raztezata med travnato Dolgonjivsko in Marovško dolino. Kraj se prvič omenja leta 1139, ses ...

                                               

Dolga Poljana

Dolga Poljana je vas v Občini Ajdovščina. Dolga Poljana je tipična vipavska vas, leži na prisojni strani Vipavske doline med Ajdovščino in Vipavo. Spada v skupno župnijsko faro Budanje. Nad vasico leži daleč po dolini vidna Podrta gora, pobočje p ...

                                               

Dolnja Bistrica

Leta 1232 je bila Dolnja Bistrica prvič omenjena kot Nova vas v starih listinah, ki se hranijo v Budimpešti. Leta 1322 pa je bila že omenjena kot Spodnja Bistrica, kasneje Dolnja Bistrica.

                                               

Dolnja Košana

Dolnja Košana je gručasto naselje v Občini Pivka, ki leži na dvignjenem delu Košanske doline pod Košanskim hribom, med Neverkami in Gornjo Košano. V Košani je župnijska cerkev sv. Štefana, ki sodi pod koprsko škofijo; v preteklosti je bila utrjen ...

                                               

Dolnja Težka Voda

Dolnja Težka Voda je naselje v Občini Novo mesto. V vasi je okrog 50 hiš in 200 prebivalcev. Vas je dobila ime po legendi: v starih časih so ženske iz bližnjega potoka nosile vodo v hrib. Z vedri, polnimi vode, na glavah so stokale, kako težka je ...

                                               

Dolnje Prapreče

Dolnje Prapreče so naselje v občini Trebnje. Dolnje Prapreče stojijo na nizkih terasah levega brega Temenice, ki večkrat poplavlja Loko in Gmajno. Ob večjem deževju zalije sosednjo Šentlovrenško dolino tudi obdobni Potok, ki se na vzhodni strani ...

                                               

Domajinci

Domajinci ležijo na 220 m.n.v. Ta vas se nahaja na prehodu iz ravnine Ravenskega na Goričko. Domajinci pripadajo Občini Cankova in so od občinskega središča oddaljeni 4 km proti SV ter od Murske Sobote 18 km proti SZ, od Maribora pa 75 km. Vas Do ...

                                               

Dornava

Dornava je naselje v istoimenski občini. Leži na Ptujskem polju ob desnem bregu reke Pesnice ob lokalni cesti Moškanjci - Spuhlja. Starejši del naselja je gručaste oblike in agrarnega videza, novejši del zgrajen ob vpadnih cestah pa je urbaniziran.

                                               

Dornberk

Dornberk je velika gručasta vas v spodnji Vipavski dolini, administrativno spada pod Mestno občino Nova Gorica. Leži na vznožju vzpetine Čuklja 117 m, ki je na južnem robu rečnega kolena Vipave, na njenem levem bregu. Hiše so zaradi lege na dvign ...

                                               

Dovže

Dovže so naselje v Občini Mislinja. Naselje v Zgornji Mežiški dolini sestavljata gručasta zaselka Spodnje in Zgornje Dovže, ki ležita na prodnatem vršaju pohorskih potokov Turičnice in Dovžanke, severno od reke Mislinje.

                                               

Draga, Ig

Draga leži v Občini Ig. Naselje je bilo ustanovljeno leta 2007 iz dela ozemlja naselij Dobravica in Sarsko. Leta 2013 je imelo 194 prebivalcev. Kraj je znan po leta 1984 ustanovljenem Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič CUD ...

                                               

Dragatuš

Dragatúš je gručasto belokranjsko naselje v Občini Črnomelj na nizki vzpetini sredi rodovitnega Dragatuškega polja ob cesti Črnomelj-Vinica. Na področju kmetijstva prevladujeta živinoreja in vinogradništvo. V kraju je osnovna šola Komandanta Stan ...

                                               

Dragomlja vas

Dragomlja vas je naselje v Občini Metlika. Iz ene strani jo obdajajo Krče, Gmajnska loza in Kostanevje z listnatimi gozdovi, z druge predela Devše in Mekote zasajene z vinogradi. Številni manjši peskokopi in brezovi gaji se nahajajo na grebenu Go ...

                                               

Dragonja, Piran

Dragonja je razloženo obmejno naselje v Občini Piran. Naselje se nahaja v skrajnem jugozahodnem delu Koprskih brd, ob robu naplavnih ravnic rek Dragonje in Drnice, ter na vznožju flišnega gričevja, ob cesti Koper-Buje. Kraj je opredeljen kot obmo ...

                                               

Dramlje

Dramlje so razloženo središčno naselje z obcestnim jedrom v Občini Šentjur, v severovzhodnem delu Voglajnskega gričevja, v neposredni bližini avtoceste A1, z istoimenskim izvozom/uvozom na odseku Maribor-Celje. Sestavljajo ga zaselki Bela Gora, G ...

                                               

Drbetinci

Drbetinci so naselje v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah Drbetinci mejijo na Čagono na severu, Vitomarce na jugu, na Stanetince in Novince na vzhodu, ter Trnovsko vas na zahodu. Spodnji Drbetinci se dotikajo Pesniške doline, iz Zgornjih Drbe ...

                                               

Drešinja vas

Drešínja vás njáni) je naselje v Občini Žalec. Slovensko ime izhaja iz nemškega Dreschendorf, ki v prevodu pomeni "vas, v kateri se mlati ". Leži v Savinjski dolini ob regionalni cesti Celje-Ljubljana, med Petrovčami in Levcem. Je tipična ulična ...

                                               

Drnovo

Drnovo je naselje, ki leži sredi Krškega polja in spada pod občino Krško; leži okoli 6 km od Krškega. Drnovo je bilo naseljeno že okoli leta 1200 pr. n. št., toda najpomembnejše arheološke najdbe so iz starorimskega Neviodunuma. Najstarejši najdb ...

                                               

Drožanje

Drožanje je naselje v Občini Sevnica. Razložna vas leži pod Drožanjsko goro nad Drožanjskim potokom, ob katerem vodi Drožanjska cesta do bližnje Sevnice. Od okoli 130 prebivalcev se jih danes le manjšina ukvarja s kmetovanjem. V 19. in v začetku ...

                                               

Drušče

Drušče so majhna vasica na jugovzhodu Slovenije v občini Sevnica. Vas leži v kotlini in ima razgiban relief. Ima dolgo in bogato zgodovino, ki sega v leto 800 našega štetja. Vas je porazdeljena po veliki površini in zajema: Hantinc, Pečice, Velik ...

                                               

Dule, Ribnica

Dule so naselje v Občini Ribnica. Je vasica z dvema hišama in eno počitniško hišo na vzhodnem obrobju Velikolaščanske pokrajine. Leži na izraziti terasi na levem bregu potoka Zastava v neposredni bližini Ortneka. Nasproti nje se nahaja železniška ...

                                               

Duplica

Duplica, naselje in krajevna skupnost na desnem bregu Kamniške Bistrice v občini Kamnik. Nekdanja vas na obrobju Kamniškoobbistriškega polja je že pred drugo svetovno vojno zrasla v pomembno industrijsko naselje okoli Tovarne pohištva Remec kasne ...

                                               

Dutovlje

Dutovlje je naselje v Občini Sežana. Naselje leži sredi najrodovitnejšega predela Krasa. Ves ravni svet okoli vasi pokriva jerovica, na kateri v vinogradih uspeva trta refošk, ki daje slovito vino refošk in teran. Poleg rdečih vin prideljujejo tu ...

                                               

Dvor pri Polhovem Gradcu

Dvor pri Polhovem Gradcu je naselje v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Leži v dolini Gradaščice ob cesti 641 Dobrova - Polhov Gradec na levi strani reke. Od Polhovega Gradca je oddaljen okoli 2 km. V vasi je osrednja znamenitost cerkev sv. Petra, im ...

                                               

Dvori

Naselje se nahaja na skrajnem robu Podgorskega krasa, nad suho dolino, imenovano Movraška vala, v bližini je mednarodni mejni prehod Sočerga. Nad naseljem se dviga vzpetina Stražnica 493 m.n.m. na državni meji s Hrvaško. Dvori so dejansko zaselek ...

                                               

Elerji

Elerji so obmejna gručasta vas v Mestni občini Koper. Elerji ležijo na vzhodnem delu Miljskih gričev, na dokaj strmemu pobočju, ki se spušča proti Škofijam. V vasi se nahaja manjši trg, ki mu domačini pravijo" Na ovinku ".

                                               

Erzelj

Erzelj je kraško naselje v Občini Vipava, ki leži jugozahodno od Vipave v zavetju Vipavskih gričev – Vipavskih Brd. Sestavlja ga pet zaselkov. Ima 74 prebivalcev in spada med demografsko neogrožene vasi. Skozi vas poteka vipavska vinska cesta. Oh ...

                                               

Fala, Ruše

Fala je naselje v Občini Ruše. Ustanovljeno je bilo leta 1994 iz dela ozemlja naselja Fala, Selnica ob Dravi kot Fala Grad. Leta 1999 je dobilo sedanje ime. Leta 2015 je imelo 120 prebivalcev. Fala leži na obeh bregovih Drave ob prehodu Brezniške ...

                                               

Fikšinci

Fikšinci so razloženo obmejno slemensko naselje na zahodu Goričkega, oddaljeno od mesta Murska Sobota 25 km. Spadajo v Občino Rogašovci in župnijo Sv. Jurija. Zahodno pod vasjo je mejni potok Kučnica, na vzhodni strani pod pobočjem pa potok Črnec ...

                                               

Formin

Formin je naselje na Ptujskem polju v Občini Gorišnica. V Forminu od leta 1978 obratuje hidroelektrarna HE Formin, zadnja v verigi dravskih elektraren na ozemlju Slovenije. Formin je razvejano obcestno naselje v vzhodnem delu Ptujskega polja, nad ...

                                               

Fram

Fram je naselje ob vzhodnem vznožju Pohorja v Občini Rače - Fram. Gručasti del starejšega dela naselja leži v dolini Framskega potoka, novejši pa se razvija ob odcepu glavne ceste Maribor - Slovenska Bistrica. V preteklosti je bilo v Framu več vo ...

                                               

Frankolovo

Rimske najdbe iz Lipe ter potek rimske ceste Celje–Ptuj kažejo na to, da je bilo območje že zgodaj poseljeno. Frankolovo je nastalo leta 1955, z združitvijo naselij Loka in Stražica in se pričelo razvijati na križišču lokalnih poti ob glavni cest ...

                                               

Gaberje, Ajdovščina

Gaberje je gručasto naselje v Občini Ajdovščina. Leži v zavetrni legi Ostrega vrha, Trešnika in Planine, naslonjeno na vzpetino pobočja Svetega Petra. V vasi je 98 hišnih številk, a le 44 hiš je vseljenih. Prva in zadnja hiša sta oddaljeni 540 m. ...

                                               

Gabrovica pri Črnem Kalu

Gabrovica pri Črnem Kalu, po domače Gabrca, je staro slovensko naselje na koncu Osapske doline v Mestni občini Koper. Prebivalci so Gabrci, prebivalke Gabršce. Vas je sestavljena iz dveh naselij: Gabrovica ali Stara Gabrovica, ki je stisnjena v B ...

                                               

Gabrovlje

Gabrovlje je naselje v Občini Slovenske Konjice. V jedru gručasta vas v podpohorskem delu Dravinjskih goric je razložena na severni strani reke Dravinje, nad izlivom potoka Koprivnice in na pobočju slemena na južni strani Škalc. Na pobočju so na ...

                                               

Galicija, Žalec

Galicija je naselje deloma samotnih kmetij in zaselkov v Občini Žalec. Galicija leži na območju potoka Podsevčnica med hriboma Klumberk 628 mnm in Goro 569 mnm. Na področju Galicije blizu studenca Bele vode so med letoma 1824 in 1861 kopali želez ...

                                               

Gančani

Gančani so naselje v Občini Beltinci. Vas je nastala leta 1321, ime pa je dobila po eni izmed trdnjav v bližini, ki se je imenovala Ganacha. V madžarščini so se Gančani nekoč imenovali" lendavska rožna dolina ". Vas naj bi prvotno nastala ob reki ...

                                               

Gatina

Gatina je naselje v Občini Grosuplje. O zgodovini vasi se ve prav malo. Vemo samo to, da je bil kraj naseljen že v rimskem času. To potrjujejo najdena rimska grobišča za vasjo. V teh grobovih so bili izkopani razni predmeti in celo bakreni denar ...

                                               

Gažon

Pucer, Alberto 2005. Popotovanje po Slovenski Istri. Libris Koper. COBISS 219328768. ISBN 961-91468-1-6. Longyka, Primož; et al. 2011. Matej Zalar ur. Potepanja 4, Slovenska in hrvaška Istra. Ljubljana: As-Press. COBISS 255995904. ISBN 978-961-92 ...

                                               

Gladomes

Gladomes je naselje v Občini Slovenska Bistrica. Leži na nadmorski višini 330 m v pretežni meri v dolini potoka Gladomeščice, oklepa pa ga nizko gričevje. V prisojnih legah se goji predvsem vinska trta. Do druge svetovne vojne je bil zaselek Zgor ...

                                               

Globoko, Brežice

Globoko je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Je sedež krajevne skupnosti, h kateri spada 5 vasi. Cerkvenoupravno spada pod Župnijo Pišece. Razložena središčna vas s cestnim jedrom leži na nizki ilovnati terasi Župelevec - Dečno selo. H ...