ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355
                                               

Martinja vas, Trebnje

Martinja vas je naselje v občini Trebnje. Martinja vas stoji na valovitem terenu na pobočju Medvedjeka ob cesti iz Šentlovrenca. Hiše so razporejene v več nizih po pobočju, k vasi pa spada tudi nekdanji mlin Pri Volku ob Temenici. Na Medvedjeku j ...

                                               

Martinje

Leta 1860 je bila v Martinju zgrajeno šolsko poslopje. Tamkajšnjo osnovno šolo so obiskovali učenci iz Trdkove, Martinja in Boreče. Leta 1914 je šola štela 134 šoloobvezujočih otrok. Učitelji so za poučevanje po učencu dobili 15 do 30 krajcarjev ...

                                               

Matena

Matena je naselje v Občini Ig. Vas, prvič omenjena leta 1496, je večinoma obcestno naselje na naplavinah reke Iške, ob jugovzhodnem robu ljubljanskega barja, severozahodno od vasi Ig v smeri proti Ljubljani. Dostop do vasi je po krajevnih cestah ...

                                               

Matenja vas

Matenja vas je naselje v Občini Postojna. Matenja vas leži le 4 km od Postojne ob glavni cesti proti Ilirski Bistrici, oziroma Reki. Ugodni mikroklimatski pogoji in lepa pokrajina vabijo vedno več ljudi, tako da ta stara vas ima danes blizu 400 p ...

                                               

Matke

Matke so razloženo naselje v Občini Prebold in ležijo na obrobju Savinjske doline in na severnih obronkih Posavskega hribovja, v povirju potoka Kolja, ki se pri Šeščah izliva v Savinjo). Kolja teče skozi središčni del naselja po katerem je kraj d ...

                                               

Medana

Medana je gručasta vas v Občini Brda. Razprostira se po Medanskem hribu, nedaleč od državne meje z Italijo. Vas je v pisnih virih prvič omenjena leta 1157. V dokumentu s to letnico je belinjski opat Irig odstopil goriškemu grofu Engelbertu poleg ...

                                               

Medvedjek, Trebnje

Medvedjek je naselje v občini Trebnje. Ustanovljeno je bilo leta 1992 iz dela ozemlja naselja Veliki Gaber. Leta 2015 je imelo 80 prebivalcev. Medvedjek je razloženo naselje na hribu nad avtocesto Ljubljana – Zagreb. Nad vasjo je nekaj vinogradov ...

                                               

Medvode

Medvode so mesto in središče občine Medvode. Kraj je nastal na sotočju Sore in Save. Po tem, da je" med vodama ", je tudi dobil svoje ime. Skoznje poteka tudi pomembna prometna cesta, ki povezuje Gorenjsko in Ljubljano. Po njej so Medvode vsakodn ...

                                               

Mekinje, Kamnik

Mekinje so naselje v Občini Kamnik. Mekinje predmestje Kamnika, ležijo med rekama Kamniško Bistrico in Nevljico. Kraj se prvič omenja med letoma 1143 in 1147, ko je bil na Mekinjskem gradu sedež andeških ministerialov. V Mekinjah stoji uršulinski ...

                                               

Melinci

Melinci so naselje v Občini Beltinci. V naselju je približno 200 hiš. V Melincih je majhna kapelica, ki je posvečena Mariji Snežni. V kapelici imajo tudi skozi leto maše ob večjih praznikih ali "proščenju", ki je na prvo nedeljo v prvem tednu avg ...

                                               

Mengeš

Mengeš je mesto v Sloveniji in središče občine Mengeš. Mengeš leži na zahodnem delu Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Mengeš je industrijsko središče z manjšimi obrati tekstilne in živilske industrije. Večji je obrat farmacevtske tova ...

                                               

Mestinje

Mestinje je naselje v Občini Šmarje pri Jelšah. Vas leži na križišču cest proti Rogaški Slatini in Podčetrtku, ob potoku Mestinjščica in železniški progi Grobelno-Rogatec. V naselju delujeta obrata lesne industrije in predelave sadja. V Mestinju ...

                                               

Mestna občina Nova Gorica

Ajševica, Banjšice, Bate, Branik, Brdo, Budihni, Čepovan, Dornberk, Draga, Dragovica, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Nemci, Nova Gorica, Osek, Ozeljan, Pedrovo, Podgozd, Potok pri Dornberku, P ...

                                               

Mežica

Mežica je mesto v Sloveniji, središče Mežiške doline in sedež istoimenske občine. Mesto leži na severu Slovenije, na Koroškem ob meji z Avstrijo ter ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. Mežica se je razvila ob glavni cesti, ki vodi proti nekdan ...

                                               

Migojnice

Migojnice so naselje v Občini Žalec. Migojnice se ponašajo s cerkvijo Lurške Matere Božje in manjšim rudarskim muzejem. V muzeju se nahaja stalna razstava zgodovinskih dokumentov in starin iz rudnika Zabukovica - Liboje. V vasi se prav tako nahaj ...

                                               

Migolica

Migolica je naselje v občini Mirna. Migolica je gručasta vasica na vzhodnem pobočju Migolske gore ob stari cesti v Gabrovko. Leta 1940 so v Gabrovko zgradili novo cesto, ki poteka okoli Migolice v več serpentinah. Na severni strani naselja je Rus ...

                                               

Migolska Gora

Migolska Gora je naselje v občini Mirna. Migolska gora je razloženo naselje na istoimenskem hribu med vinogradi in zidanicami. V bližini je bilo odkrito halštatsko, deloma že prekopano gomilno grobišče, večina hiš pa se nahaja ob dovozni cesti iz ...

                                               

Mihovo

Mihovo je naselje v Občini Šentjernej. Ledinsko ime hriba gradec naj bi skrival ostaline gradu Hohenau in pod njim prazgodovinsko naselje. Na hribu Grabišče so arheologi odkrili utrdbo Zidani Gaber. Legenda o Zidanem Gabru: Hudourniška dolina pot ...

                                               

Miklavž na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju je urbanizirano naselje na mestnem območju Maribora. Naseje leži ob Dravi. Skozenj poteka pomebna cesta, ki povezuje Avstrijo s Hrvaško. Po njem se imenuje tudi Občina Miklavž na Dravskem polju, ki je bila ustanovljena l ...

                                               

Miliči

Povprečna nadmorska višina naselja je 255 m. Leži ob cesti Adlešiči-Marindol-Žuniči. Pomembnejša bližnja naselja so: Adlešiči 5.5 km in Črnomelj 17 km. V vasi, na razglednem griču, stoji v lipovem gaju pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla. Od ce ...

                                               

Mirke

Mirke so gručasta vas v Občini Vrhnika, ki stoji ob jugozahodnem robu Ljubljanskega barja tik ob Vrhniki. Je naselje, ki je del Krajevne skupnosti Verd. Obdajata jo izvira Male Ljubljanice v Močilniku in Velike Ljubljanice v Retovju, ki se vzhodn ...

                                               

Mlače

Mlače so naselje v Občini Slovenske Konjice. Razloženo naselje z gručastim jedrom se nahaja severno nad Dravinjsko dolino, vzhodno od Loč. Začne se na severnem bregu reke Dravinje, na križišču cest Loče - Poljčane in Loče - Ponikva ter se vzpne n ...

                                               

Mlajtinci

MLAJTINCI, v Mlajtincih, iz Mlajtinec, mlajtinski, Mlajtinčarje. Število prebivalcev: leta 1698 137, leta 1869 141, leta 1880 201, leta 1890 222, leta 1900 208, leta 1910 228, leta 1931 217, leta 1948 209, leta 1953 211, leta 1961 209, leta 1971 ...

                                               

Mlaka pri Kranju

Mlaka pri Kranju je naselje v Mestni občini Kranj. Je urbanizirano gručasto naselje, ki leži na vlažnem zemljišču 3 km severno od Kranja na skrajnem jugovzhodnem robu zakrasele gozdnate konglomeratne terase Udinega boršta na nadmorski višini 412 ...

                                               

Močilno

Močilno je vas v Občini Radeče. V vasi je cerkev Sv. Nikolaja iz 17. stoletja. V bližini je Gašperjev kostanj, 400 let staro drevo in najdebelejši pravi kostanj v Sloveniji, ter farma nojev, ki pa trenutno premore samo še eno žival.

                                               

Mojstrana

Mojstrana je gručasto naselje v Občini Kranjska Gora v Zgornjesavski dolini pod cesto Jesenice - Kranjska Gora, na prodnem vršaju ob sotočju reke Save Dolinke in potoka Bistrice. Ob slednjem se proti jugozahodu odpira ledeniška dolina Vrata. K na ...

                                               

Mokronog

Mokronog je naselje v Občini Mokronog - Trebelno. Mokronog je gručasto naselje ob južnem robu kotline, ki jo prečkajo reka Mirna ter železnica in cesta Trebnje - Sevnica. Kotlino obdajajo gozdnati hribi, pod katerimi so vinske gorice. Na jugu se ...

                                               

Moravče

Moravče so edino večje strnjeno naselje v občini Moravče. V okolici so kopali kremenčev pesek, ki so ga prodajali po Sloveniji in na Češko. V bližnji Drtiji ga še kopljejo za potrebe tovarn keramike, gradbenega materiala, avtomobilske industrije ...

                                               

Morsko

Morsko je naselje, ki leži na 148 m n. v. na levem bregu reke Soče v Občini Kanal ob Soči. Je osmo največjo naselje v občini s približno 200 prebivalci. Od Kanala je oddaljeno cca. 1.5 km na rahlo dvignjeni večji konglomeratni terasi, približno n ...

                                               

Most na Soči

Most na Soči je strnjeno naselje v Zgornjem Posočju, na južnem koncu Tolminske kotline v severozahodnem delu Slovenije, ki leži na nadmorski višini okoli 170 metrov. Naselje se nahaja v Občini Tolmin, na sotočju Soče in Idrijce, ki sta s svojima ...

                                               

Moste, Komenda

Moste so naselje v Občini Komenda. Moste so največje naselje v Občini Komenda, in imajo po podatkih iz leta 2012 1282 prebivalcev s stalnim prebivališčem. Ravninski svet, kjer ležijo Moste ima nadmorsko višino 330.9m, in se rahlo nagiba od severo ...

                                               

Moše

Moše so gručasta vas v Občini Medvode. Ležijo na jugovzhodnem robu Kranjskega polja, na levem bregu reke Save, nasproti Mavčičam, ob jezeru hidroelektrarne Mavčiče. Dostopna je po krajevnih cestah, ki se odcepijo od ceste Valburga–Kranj. Polja so ...

                                               

Mošnje

Mošnje so vas južno od Radovljice, in sicer na nadmorski višini med 478 in 482 metri. Razprostira se na levi strani glavne ceste Ljubljana - Jesenice. Vas se je oblikovala ob robu terase, v smeri potoka, ki teče skozi Graben. Potok se imenuje Dob ...

                                               

Motnik

Motnik je vas v Občini Kamnik. Strnjena je v podnožju razvalin motniškega gradu, v dolini reke Motnišnice ob cesti Kamnik-Ločica pri Vranskem. Motnik je kontrolna točka Evropske peš poti E-6 in izhodišče planinske poti na Menino planino. Iz nasel ...

                                               

Moverna vas

Moverna vas je naselje v Občini Semič. Naselje stoji na naravno zavarovanem pomolu nad reko Krupo. Vas šteje le osem hiš. Moverna vas je pogosta turistična točka zaradi izvira reke Krupe, ki teče ob njej in kraške jame Judovske hiše, ki se nahaja ...

                                               

Movraž

Movraž je istrsko naselje v Mestni občini Koper. Movraž leži v movraški vali, ki je manjše kraško polje, dolgo je približno 3.5 km, v širino pa meri od 200 - 800 metrov. Na dnu movraške vale je iz debelih peščeno-ilovnatih nanosov nastala zelo ro ...

                                               

Mozirje

Mozirje je naselje ob reki Savinji. Prvič je bilo omenjeno leta 1146 kot Mosir. Cerkev sv. Jurija je bila pozidana leta 1241, leta 1318 pa je bilo Mozirje prvič omenjeno kot trg. V 16. stoletju je bilo okrog naselja postavljeno obzidje. Prebivalc ...

                                               

Mrzla Luža

Mrzla Luža je naselje v občini Trebnje. Mrzla Luža je obcestno naselje severozahodno od Trebnjega v mokrotni dolini potoka Kodeljevca, po domače Župnica. Hiše so na obeh straneh ceste Račje selo – Velika Loka, v dnu doline so vlažni travniki, nji ...

                                               

Muta

Muta je obcestno naselje z dvema jedroma v Občini Muta. Spodnja Muta leži blizu izliva Bistrice v Dravo, Zgornja Muta na robu terase Mučkega polja in ob cesti proti Gortini. Kraj je dobil ime po mitnici, ki je bila omenjena leta 1192 na križišču ...

                                               

Nadole

Nadole so naselje v Občini Žetale. V nadolah so naslednji zaselki: Jesenice, Kofirt, Ložec, Marija vas, Menik, Nadola, Pušjek, Ravni Dol, Sep, Strmec, Topole, Tomanje, Višjovec, Zagaj, Zalopata in Zlaka.

                                               

Nasovče

V starih listinah se kraj omenja leta 1422 ko je grof Herman II. Celjski podelil vitezu Frideriku Ravbarju od nekdanjih ortenburških fevdov poleg dvora v Nemški vasi tudi kmetijo" v Nasovičah Nassawicz v cerkljanski fari ". Urbar zemljiškega urad ...

                                               

Nazarje

Naselje je nastalo ob sotočju rek Savinje in Drete in se v večjem delu izoblikovalo šele po 2. svetovni vojni. Prevladuje sklenjena pozidava individualnih hiš, na levem bregu Drete je tudi nekaj stanovanjskih blokov. Del naselja je tudi na levem ...

                                               

Nemški Rovt

Nemški Rovt je vas v Občini Bohinj. Razdeljena je na vzhodno četrt, imenovano Lome, in zahodno Nemški Rovt. Vmes se razteza park, ki ga sestavljajo predeli Novina, Trata, Travnik, Za Veliko Murovo, Za Malo Murovo. Skupno število prebivalcev je ok ...

                                               

Nevlje

Nevlje je naselje v Občini Kamnik. Znano je predvsem po tem, da so leta 1938 v njegovi okolici našli okostje mamuta. Njegovo vakuumsko impregnirano okostje se danes nahaja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

                                               

Njiverce

Njiverce so naselje v Občini Kidričevo. Občina Kidričevo s svojimi 72 km2 zajema 18 naselij s preko 6800 prebivalci. Tretje po številu prebivalcev za Kidričevim in Apačami je naselje Njiverce, ki šteje 590 prebivalcev. Od tega je 289 moških in 30 ...

                                               

Notranje Gorice

Notranje Gorice so gručasto naselje v Občini Brezovica, ki leži na južnem delu Ljubljanskega barja, približno 10 km od Ljubljane. Nad naseljem se dviga velik kamnit osamelec Plešivica, na katerem stoji nekaj hiš. Skozenj potekata cesta med Brezov ...

                                               

Nova Cerkev

Nova Cerkev je naselje v Občini Vojnik. Središče naselja leži ob robu približno kilometer široke doline, na rahlo dvignjeni planoti blizu sotočja rečice Hudinje, ki izvira pod Roglo na Pohorju in potoka Dobrnice, ki izvira pod Paškim Kozjakom. Na ...

                                               

Nova Lipa

Povprečna nadmorska višina naselja je 191 m. Pomembnejša bližnja naselja so: Stara Lipa 1 km, Vinica 5.5 km in Črnomelj 14 km. V vasi se nahaja cerkev sv. Duha.

                                               

Nova vas, Maribor

Nova vas je mestna četrt v Mestni občini Maribor. Pred drugo svetovno vojno je bila Nova vas primestno naselje. Po številu prebivalcev spada danes med večje mestne četrti Mestne občine Maribor, po površini pa je najmanjša. V njej ni industrijskih ...

                                               

Nove Fužine

Nove Fužine so ljubljanska četrt in ob treh trgih ter med Zaloško cesto in levim bregom Ljubljanice razvito naselje v četrtni skupnosti Moste. V Novih Fužinah sta dve osnovni šoli, in sicer OŠ Martina Krpana in Nove Fužine, srednja šola ter vrtec ...