ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396
                                               

Tugomer

Tugomer je tragedija Josipa Jurčiča. Delo je prva slovenska tragedija, Jurčič je svoj izvirnik kasneje predelal s pomočjo Frana Levstika. Predstavljena je vsebina originalne Jurčičeve vezije. Drama je bila prvič objavljena kot tretji zvezek Slove ...

                                               

Zoran ali Kmetska vojska na Slovenskem

Zoran ali Kmetska vojska na Slovenskem je drama v verzih Ivana Vrhovca. Izhaja iz leta 1877. Po avtorjevem zapisu se godi na Slovenskem, konec 15. stoletja. V njej prvič zasledimo tematiko kmečkih uporov. V drami je prisotno vzdušje slovenskih ta ...

                                               

Materin blagoslov

Anton, inženir Peter, Jelin ljubček, kovač Vida, njegova sestra Zdravnik Turjan, Mohorin, Leščar, kovači Miroslav, inženir Učitelj Nacestnik, Miroslavov in Antonov stric, inženir Vinklič, kolar Anica, Katra, dekli Jela, nejgova hči Podkuknik, bog ...

                                               

Prirodopis s kepami

Prirodopis s kepami je naravoslovni učbenik Imreta Augustiča v slovenščini iz leta 1878. Pravzaprav je prevod naravoslovne knjige Frana Erjavca Živalstva. Augustič v tistem delu uporabi prvič slovensko abecedo in kasneje vnesi jo tudi v zadnjem š ...

                                               

Arabela

Arabela je ženski roman izpod peresa pisateljice Pavline Pajkove. Delo je bilo objavljeno v leposlovnem in znanstvenem listu Kres, ki so ga tiskali pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu. Arabela vsebuje 20 poglavij. Pavlina Pajk je tekst objavljala od ...

                                               

Premogar (Vošnjak)

Barkič, pisar v rudarski pisarni Marko Sivec, premogar Premogarji Ana, njegova žena Abraham Abeles, predsednik premogarske družbe Orožniki Roza, njegova hči Jurij, Miha, Luka, premogarji Tone, Jerica, njegova otroka Drenov, ravnatelj premogarnice ...

                                               

Napoleonov samovar

Ambrozija, njegova žena. Vladimir Vernik, sodni adjunkt. Ljudmila, njegova hči. Peter Neroda, trgovec. Ivan Drenovec, bogat zasebnik. Juri Jesihar, meščan. Zlatoust Otrobar, meščan. Vernik obišče Drenovca in ga prosi za včlanitev v Društvo za sta ...

                                               

Zvestoba (drama)

Zvestoba je prva drama Etbina Kristana, zajeta iz revolucionarne socialistične ideologije. Nastala je iz praktičnih potreb za delavski oder v Idriji. Je izrazito nazorska drama. Izšla je leta 1897.

                                               

Erotika (Cankar)

Erotika je pesniška zbirka Ivana Cankarja, ki je prvič izšla marca 1899 pri založniku Bambergu, drugič pa je izšla leta 1902. Prvo izdajo Erotike so zaradi neprimerne tematike uničili. Ljubljanski škof Jeglič je ukazal pokupiti in sežgati 700 izv ...

                                               

Interpretacija sanj

Interpretacija sanj je knjiga Sigmunda Freuda. Prva izdaja je bila novembra leta 1899, čeprav je založnik označil letnico 1900. Publikacija je predstavila teorijo analize sanj, o kateri je avtor menil, da je" kraljevska pot do nezavednega ". Knji ...

                                               

Socialna reforma ali revolucija?

Socialna reforma ali revolucija? je pamflet poljske marksistke Rose Luxemburg, pisan kot odgovor reformističnemu članu nemške socialdemokratske stranke Eduardu Bernsteinu. V delu Rosa Luxemburg zavzema pozicijo, da so socialne reforme pomembne za ...

                                               

Jakob Ruda

Jakob Ruda je dramsko besedilo Ivana Cankarja, ki je nastalo leta 1898, prvič je bilo izdano leta 1900 in prvič uprizorjeno istega leta. Besedilo je Cankar napisal v poletnem času, ko je poletje preživel pri sorodnikih v Pulju. Ohranilo se je vel ...

                                               

Luther Mártona zsítek

Luther Mártona zsítek je mala knjiga Pavla Lutra o življenju Martina Lutra v prekmurščini iz leta 1900. Avtor je živel v Monoštru, ampak je bil iz srednje Slovenske krajine. Knjigo je izdal v Balassagyarmatu. Lutar v Predgovoru napiše, da želi po ...

                                               

Mála molitvena kniga

Mála molitvena kniga je prekmursko-madžarski dvojezični molitvenik martjanskega katoliškega učitelja in kantorja Jožefa Pustaja iz leta 1900. Namenjen je bil slovenski mladini. Knjiga ima dva dela: Molítvi, ter Peszmi. Molitve in pesmi so deloma ...

                                               

Pisanice (1900)

Pisanice so prva Župančičeva pesniška knjiga za mladino in kažejo mladega poeta, ko se še predaja igrivim doživetjem iz komaj minulega otroštva. Zbirko je pesnik pripravljal za veliko noč leta 1900, zato jo je poimenoval po belokranjskih pisanica ...

                                               

Iz življenja odličnega rodoljuba

Učitelj Šviligoj je v dolini šentflorjanski začel svojo tajniško službo aprila, po velikonočnih praznikih. Zjutraj je prišel v šolo, a otrok ni bilo, saj so bili na polju. Gledal je skozi okno po dolini, nato pa vzel klobuk, zaklenil šolska vrata ...

                                               

Ljubezen (Zofka Kveder)

Gospa Koder, njegova žena. Branko, Dušanov prijatelj. Dušan, njun sin, žurnalist. Jelva, njegova zaročnica. Stari Koder. Kraj: Dunaj. Kodrovi so bili bogati trgovci, potem pa so čez noč obubožali in se znašli v revščini. Stara dva sta zaskrbljena ...

                                               

Pravica do življenja

Zima obljubi Pepiju, da hčeri ne bo vsiljeval neljubega ženina – on sam se je tudi poročil zaradi denarja in ni bil srečen, toda revščina je težka. Pride Ponikvar, ki je bil že pripravil zaročno slovesnost; z odklonitvijo se ne more sprijazniti i ...

                                               

Za narodov blagor

Rokopis drame je nastal med 20. junijem 1900 in med avgustom istega leta, prvotni naslov pa je bil Narod. Prvi zapis komedije se od prepisanega, namenjenega za tiskarno, bistveno ne razlikuje. Ko je Cankar dramo napisal, je imel veliko težav že z ...

                                               

Kralj na Betajnovi

Kralj na Betajnovi je drama v treh dejanjih, ki jo je leta 1901 napisal Ivan Cankar. Izdana je bila leta 1902, prvič pa uprizorjena leta 1904 v Ljubljanskem Deželnem gledališču. Drama je med vsemi Cankarjevimi najbolj dramatična.

                                               

Volja

Volja je drama Etbina Kristana iz leta 1902. Gre za osvoboditev človeka od volje drugega, za poravnavo življenjskih nesoglasij in za srečo, ki jo prinese volja do življenja.

                                               

Trije tički

Pred sodnikom se trije tički na vse načine izgovarjajo in valijo krivdo drug na drugega, Jarm in Špela kipita od ogorčenja nad nepridipravi in zahtevata povrnitev škode. Ko hoče sodnik izreči sodbo, Špela odkrije, da je krojač njen bratranec Nace ...

                                               

Brat Sokol

Milka, njegova hči Dr. Janko Kremen, zdravnik, Koruzov nečak Miroslav Ričet, Silvester Žlindra, vlomilca Nanča, kuharica pri Koruzi Jože Poliček, Koruzov prijatel Anton Koruza, meščan, vdovec

                                               

Kdo je blazen?

Mravec je godrnjač, v njegovih časih je bilo vse boljše, predvsem pa so ga bolj upoštevali. Sklenil je bil omožiti hčer s prijateljem Martinom. Milka pove materi, da se bo njen izbranec Vladimir pogovoril z očetom, ker si hoče zagotoviti nevesto, ...

                                               

Ljubislava (Kristan)

Ljubislava je zgodovinska drama Etbina Kristana, ki je bila uprizorjena leta 1906, izšla pa je 1907 leta. Predstavlja zgled klasicistične psihološke tragedije. V njej najdemo ideološko in psihološko problematiko. Je petdejanska drama napisana v v ...

                                               

Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Pobuda za pisanje Pohujšanja je bil uspeh komedije Za narodov blagor na domačih tleh. Farsa je bila napisana v dveh tednih en akt celo v enem večeru oktobra 1907. Snov je Cankar jemal iz svoje zbirke novel Zgodbe iz doline šentflorjanske. Delo je ...

                                               

Črnošolec

Janez, Nežin sin Orešnik Miha, kmet Blažetov Jernač, dninar Pavel, Mihov in Katrin sin Cilka, Mihova in Katrina hči Malova Neža, osebnica Kalin, slikar Katra, Mihova žena Lija, graščakinja na Razdrtem Rozalka, Nežina hči Župnik Ciganka Godi se v ...

                                               

Kato Vranković

Kato Vranković je drama Etbina Kristana, ki je nastala 1907 leta, uprizorjena in tiskana pa je bila leta 1909. Drama je napisana v treh dejanjih. Delo ima že v naslovu simbolen pomen. To ni strankarska drama, temveč drama politike same in politič ...

                                               

Grča

Grča z ženino podporo pogumno prenaša gonjo zoper sebe, vzdušje v družini kaže prej na zmago kot na poraz: ideja svobodne misli bo zmagala, tu so jim onemogočili življenje, ker se jih boje, toda njim je odprta pot v svobodo, v svet! Z družino je ...

                                               

Hlapci

Hlapci so satirična drama Ivana Cankarja, prvič objavljena leta 1910 v Ljubljani in prvič uprizorjena leta 1919 v Trstu. Napisani so bili kot izliv Cankarjevega razburjenja in ogorčenja po deželnozborskih volitvah leta 1907, na katerih so zmagali ...

                                               

Kraljevanje

Jašmara se prilizuje kralju, ki se dviga k soncu. Sname si prsten, ker sam hoče biti vir moči in poguma ter ga vržev vodnjak. Tedaj pride Hodigost in pove, da ga je ljudstvo kot kralja odstavilo. Jetniki so na prostosti, Ivangrad gori. Silogoj, A ...

                                               

Samosvoj

Misel o družbeni krivici je Etbin Kristan nadaljeval v drami Samosvoj, ki je izšla leta 1910 in bila uprizorjena 1911 leta. V drami opažamo, da se posameznik ali družbeni razred, zapleta v nasprotje z državno oblastjo. Drama je napisana v petih d ...

                                               

Institutka

Delo Fedorja Gradišnika z naslovom Institutka je izhajalo kot podlistek v časopisu Narodni dnevnik v letih 1910 in 1911. Institutka je nedokončana, sestavljena iz dveh delov: predzgodbe in glavne zgodbe.

                                               

Junaške Blejke

Mamzel Žanet, hči radovljiškega francoskega davkarja Fonqueta Barbka Burjeva, Urša Ferjanova, Jerica Gorenjčeva, Tončka Gradova, Hanca Hribova, Rezika Stolova, Rozalka Valova, blejska dekleta Jezerka, posestnica Maruša, beračica Novakova, županja ...

                                               

Lepa Vida (Cankar)

Lepa Vida je zadnja Cankarjeva drama. Avtor je to trodejanko imenoval dramska pesnitev. Ima poteze simbolizma in nove romantike, odpira pa nove pomenske razlage in interpretacije mita Lepe Vide, saj je v ospredju neizpolnjeno hrepenenje. Cankar j ...

                                               

Naša kri

Vojaki, fantje, dekleta, dečki, deklice Postiljon Starka Štefan, posestnikov sin, Jeričin ženin Miklavž Borštnik, francoski maire Benoit Turbot, sergent-major Gašper, Podrepec, Kos, Matijevec, kmetje Rok, kmečki sin Borštnica, njegova žena Groga, ...

                                               

Opolnoči

Opolnoči je drama v enem dejanju, ki je bila napisana leta 1912, uprizoril jo je Milan Skrbinšek s svojo dramatično šolo. V knjižni obliki je drama izšla v zbirki Kralj Matjaž: drame in komedije, leta 1978.

                                               

Skrivnost Krvavega mostu

Skrivnost Krvavega mostu je prvi zgodovinski roman cikla z imenom Čarovnica z Griča, hrvaške pisateljice Marije Jurić – Zagorke. Slednji začne izhajati na Hrvaškem leta 1912 v reviji Male novine. Tiska se v zvezkih in se objavlja vsako soboto. Ro ...

                                               

Velikomestna komedija

Velikomestna komedija je bila napisana za 50-letnico ljubljanske Čitalnice. Pod psevdonimom F. Rodion so jo 5. januarja 1912 uprizorili v Slovenskem deželnem gledališču. Drama je povzročila velik škandal, saj se dogaja v bordelu v velemestu in im ...

                                               

Gospodin Franjo

Gospodin Franjo je zgodovinski roman pisatelja Frana Maslja-Podlimbarskega iz leta 1913. Je odličen opis razmer v Bosni po avstro-ogrski zasedbi. Gospodin Franjo je Masljevo najobširnejše in najbolj znano delo. V idealnem slovenskem inženirju Fra ...

                                               

Lepa Vida (Šanda)

Dreja, njen mož Gonsalvo de Cordova y Aguilar, španski vojvoda, "el gran capitan" Šima, Mrmoljev sin Don Pedro Diego de Mendoza y Santillana Dolores Grof Tondilla, poslanik španskega dvora Mrmolja, star ribič Vida njen sin Vrečajka Magister Infan ...

                                               

Podobe iz sanj

Na izrazito duhovno plat Podob iz sanj so vplivala Cankarjeva razmišljanja o smislu življenja, ki ga je živel, in smislu literature, ki jo je do tedaj napisal. V njem je naraščala želja po življenjski katarzi, ki jo je spodbudil tudi začetek véli ...

                                               

Visoška kronika

Visoška kronika je zgodovinski roman, ki ga je Ivan Tavčar objavil leta 1919 v dvanajstih nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu. Za popis zgodovine rodov gospodarjev na Visokem si je izbral obliko kronike in za pripovedovalca postavil namišljenega k ...

                                               

Zapiski Tine Gramontove

Ljubezenski roman Zapiski Tine Gramontove avtorja Vladimirja Levstika je začel nastajati leta 1917 v Pragi, izdan pa je bil leta 1919 pri založbi Omladina.

                                               

Kristalni grad

Marko, njegov sin Mihael Nemanja, imetnik tvornice za kemične barve Nikolaj Proj, glavni blagajnik pri Nemanji Domen, tovarniški sluga. Neda, njegova hči

                                               

V novi dobi

Matatija, Jud, trgovec-gostilničar dacar, notar, kmetje, mladina, orli Norec Modest, kaplan Melhior, potepuh Micka, Matevževa hči dr. Milič, advokat Matevž, učitelj v pokoju Metod, njegov sin, učitelj

                                               

Blage duše

Emilija pove očetu, da daje slovo dr. Murnu, ker ljubi Lešnika, ki je tako blaga duša. Čuren je ves iz sebe, vendar mora jezo odložiti, saj se pri njem zberejo vsi, nazadnje privihra še Katarina, jezna, ker se je mož oklevanja naveličal in hčer z ...

                                               

Noč na Hmeljniku

Gostje, sluge, dekle, kmetje, hlapci, vojaki Gospod Hmeljniški Evgen, domači plemič Gospa Hmeljniška De Gardùs, francoski major Hedon, graščakov stric Jeronim, graščakov brat, duhovnik-jožefinec Julija, Antonijeta, graščakovi hčerki iz prvega zak ...

                                               

Veleja

Veleja je drama trodejanka Antona Novačana, izdana leta 1921 pri Tiskarski zadrugi, krstno uprizorjena pa že leta 1920 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu.

                                               

Začasna nemško-slovenska kemijska terminologija

Začasna nemško-slovenska kemijska terminologija je nastala v Ljubljani leta 1921, kot predlog znanstvenega osebja kemijskega inštituta univerze Ljubljana. Uredil jo je Srečko Ferjančič. Knjiga je nastala, ker je razvijajoča se jugoslovanska kemij ...