ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60
                                               

Enciklopedija Slovenije

Enciklopedija Slovenije je slovenska enciklopedija o rečeh, povezanih s Slovenijo, ki jo je v letih 1987-2002 v 16 zvezkih izdala založba Mladinska knjiga v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

                                               

Jugoslovanska carinska služba (1944-1991)

Jugoslovanska carinska služba je od leta 1944 naprej skrbela za pobiranje carin, carinski nadzor in preprečevanje tihotapstva. Sprva je delovala manj strokovno, v drugi polovici svojega obstoja pa se je naglo razvijala v moderno carinsko upravo. ...

                                               

Južna železnica

Južna železnica, nemško Südbahn, je 577.2 km dolga dvotirna železniška proga, ki je povezala Dunaj s Trstom. Cesarska južna železnica je predstavljala le del celotne železniške infrastrukture v Avstrijskem cesarstvu. Dunaj je bil glavno mesto mon ...

                                               

Kočevarji

Kočevarji ali Kočevski Nemci so nekdanja nemško govoreča skupnost, ki je živela na Kočevskem, na nemškem jezikovnem otoku, katerega središče je bilo mesto Kočevje. Svoj jezik, bavarsko narečje kočevarščino, so ohranjali več kot 600 let od naselit ...

                                               

Kočevarščina

Kočevarščina je nemško narečje, ki je bilo do leta 1941 prevladujoči jezik na jezikovnem otoku Kočevarjev na Dolenjskem. Danes ga v Sloveniji in po svetu govori le še malo ljudi.

                                               

Kolonizacija na Slovenskem

Kolonizacijo na slovenskem uvrščamo v obdobje srednjega veka. Nenačrtna kolonizacija je neorganizirana. Ljudje se naseljujejo po svoji volji, vzroki za selitev pa so večinoma prenaseljenost ali pa premalo polj za obdelovanje. Načrtna kolonizacija ...

                                               

Mladoslovenci

Mladoslovenci so politična smer ter tabor v šestdesetih ter na začetku sedemdesetih let 19. stoletja Proti Bleiweisu odločno nastopi Fran Levstik, ki je leta 1863 urejal časopis Naprej. Pri tem so ga podprli predvsem Slovenci zunaj Kranjske. Vrhu ...

                                               

Napad na ižanski grad (1848)

Napad na Ižanski grad je bil napad okoliških kmetov na ižanski grad, 21. marca 1848. Na Kranjskem so marca 1848 novice o revoluciji na Dunaju množice pozdravile različno. V Ljubljani se je meščanstvo zbralo v gledališču, delavstvo in študentje pa ...

                                               

Naselitev Slovanov v Vzhodne Alpe

Selitev Slovanov iz pradomovine se je začela konec 4. stoletja, ko so se germanska plemena po vdoru Hunov v vzhodno Evropo začela seliti na področje rimske države. Slovani so jim sledili in se naselili na izpraznjeno področje, ki so ga Germani za ...

                                               

Oglejski patriarhat

Oglejski patriarhat je zgodovinsko ime za ozemlje pod cerkveno in posvetno oblastjo patriarhov iz Ogleja, ki je bilo zelo pomembno predvsem zaradi geostrateške lege med Alpami in Jadranom. Obsegal je velik del današnjega slovenskega etničnega oze ...

                                               

Prazgodovinska kolišča okoli Alp

Prazgodovinska kolišča okoli Alp so vrsta prazgodovinskih naselbin v Alpah in okoli njih, zgrajenih od približno 5000 do 500 pr. n. št. na robovih jezer, rek ali mokrišč. Na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine so bila vpisana leta 2011 in ...

                                               

Preseljevanje slovenskih Primorcev

Preseljevanje slovenskih Primorcev vključuje večinoma Istrijane, ki so se večinoma preseljevali zaradi slabih razmer v vasi kjer so se rodili ter živeli ali pa zaradi družinskih sporov zaradi kakšne parcele, ki bi jo lahko kdo prejel kot dediščin ...

                                               

Rokovnjaštvo

Rokovnjaštvo je bila oblika razbojništva v 18. in 19. stoletju, ki se je uveljavilo zlasti na Gorenjskem. Simbol rokovnjačev je bila v brinovem dimu posušena odsekana otroška roka, zato so ljudje mislili, da imajo nadnaravno moč in so se jih bali ...

                                               

Slovenske dežele

Slovenske Dežele je zgodovinska oznaka za ozemlja v Srednji in Južni Evropi, kjer je bila slovenščina prevladujoč jezik prebivalstva. Slovenske Dežele so bile skozi zgodovino del kneževine Karantanije, Frankovskega cesarstva, Svetega Rimskega ces ...

                                               

Slovenske fevdne prisege

Slovenske fevdne prisege so prisežni obrazci v slovenskem jeziku, na podlagi katerih so v predjožefinski dobi prisegali slovensko govoreči plemiči in ostali prejemniki fevdov v deželah habsburške monarhije. Večina ohranjenih slovenskih fevdnih pr ...

                                               

Slovenski vojaki na soški fronti

Slovenski vojaki na soški fronti. Prihod in bojevanje avstro-ogrskih polkov na soški fronti, v katerih so bili večinoma slovenski vojaki. V Avstro-Ogrski monarhiji je slovensko ozemlje vojaško spadalo v 3. korpus s sedežem v Gradcu. Korpus je bil ...

                                               

Slovenski zgodovinski atlas

Slovenski zgodovinski atlas je leta 2011 pri založbi Nova Revija izdana knjiga 243 zemljevidov ter 59 skic in tlorisov, ki ilustrirajo zgodovinska dogajanja na ozemlju današnje Slovenije. Atlas je razdeljen v štiri sklope, in sicer antiko, srednj ...

                                               

Sokol (društvo)

Za druge pomene glejte Sokol razločitev. Sokol je bilo prvo telovadno društvo na Slovenskem, ki je s polnim nazivom Gimnastično društvo Južni sokol nastalo po zgledu češkega Sokola. Prvo telovadno društvo Sokol je nastalo v Pragi leta 1862 pod vo ...

                                               

Staroslovenci

Staroslovenci so bili politična smer in tabor v slovenskem političnem in kulturnem razvoju v šestdesetih in sedemdestih letih 19. stoletja in so nasprotna skupina mladoslovencem. Zgled za poimenovanje so vzeli iz češkega političnega življenja. Ta ...

                                               

Turški vpadi

Turški vpadi na slovensko ozemlje so potekali od 15. do 16. stoletja, ko je vojska Osmanskega imperija večkrat vdrla in oplenila habsburške dežele. Današnja Slovenija je bila takrat razdeljena na dežele. Prvič so Turki vpadli na ozemlje današnje ...

                                               

Vidovdanska ustava

Vidovdanska ustava je bila ustava Kraljevine SHS, ki jo je ustavodajna skupščina sprejela 28. junija 1921. Z njo so uzakonili centralizem in unitarizem, država pa je postala ustavna monarhija. Kralj je dobil pooblastila potrjevanja zakonov, sklic ...

                                               

Vojvodski prestol

Vojvodski prestol je kamniti prestol z dvema sedežema. Stoji na Gosposvetskem polju pri kraju Gospa Sveta na avstrijskem Koroškem. Prestol je imel pomembno vlogo v tretjem delu obreda ustoličevanja koroških vojvod, saj je na njem novi vojvoda pot ...

                                               

Zgodovina carinske službe na Slovenskem

Carinska služba na Slovenskem se prvič pojavi v času Rimljanov, kasneje pa v oživi s pojavom novega veka. V obdobju med 1830 in 1947 sta posle carinske službe ločeno opravljali dve službi: carinska služba v ožjem smislu in finančna straža. Od let ...

                                               

Zgodovina davčne službe na Slovenskem

Zgodovina davčne službe na Slovenskem je zgodovina razvoja in delovanja davčne službe na Slovenskem od časov Rimljanov, do njene oživitve v zrelem srednjem veku in razvojem v novem veku. V novem veku se zelo razvije carinjenje. Na nadaljnji razvo ...

                                               

Zgodovina mlinarstva v Sloveniji

Preden so rokodelci začeli postavljati vetrne mline, so imeli v krajih, kjer ni bilo za pogon vode, za domačo porabo ročne mline, imenovane žrmlje ali žrnvi, ki so bile v rabi povsod, kjer se ob potokih in rekah ni razvilo mlinarstvo. Slednje vel ...

                                               

Zgodovina Slovenije od leta 1918 do leta 1945

Zgodovina Slovenije od leta 1918 do leta 1945 je obdobje v zgodovini, v katerem je Slovenija prvič dobila samostojno vojsko in svojo prvo Narodno vlado.

                                               

Zgodovina Slovenije od leta 1945 do leta 1991

Zgodovina Slovenije od leta 1945 do leta 1991 je obdobje slovenske zgodovine, ki je zaznamovano z enostrankarskim sistemom. Začne se z osvoboditvijo, konča pa z razglasitvijo samostojnosti in osamosvojitveno vojno.

                                               

Zgodovina šolstva v Sloveniji

Terezijanski osnovnošolski zakon iz leta 1774 je leta 1805 nadomestil nov zakon, imenovan Politična šolska ustava, v katerem sta pri pripravi imela vidno vlogo brata Anton in Jožef Špendov iz Mošenj na Gorenjskem, pomembna pedagoga in reformatorj ...

                                               

Zgodovina železnice v Sloveniji

Zgodovina železnice v Sloveniji se začenja 2. junija 1846, ko je bila uradno odprta železniška proga Gradec - Celje in je prvič zapeljal vlak po slovenskih tleh.

                                               

Zofija Višnjegorska

Zofija Višnjegorska, plemkinja iz pomembne rodbine Višnjegorskih, *okoli 1190; † 28. februar 1256 v Admontu). Zofija je bila hči vplivnega grofa Albrehta Višnjegorskega † 1209, ki je okoli leta 1200 priključil Belo krajino h Kranjski. Kot zadnja ...

                                               

Katinski pokol

Katinski pokol je naziv za množično usmrtitev poljskih častnikov s strani Sovjetske zveze leta 1940. Poboje je izvršila NKVD. Samo število žrtev, usmrčenih v treh množičnih grobovih, ni natančno opredeljeno. Sega od 1.803 BBC poročilo iz 2005, 14 ...

                                               

Petletka

Plansko gospodarstvo oz. tako imenovane petletke so bile gospodarski sistem, ki ga je uvedel Stalin z namenom hitrega razvoja sovjetskega gospodarstva. Izvedli so tri petletke, od katerih je zadnjo prekinila druga svetovna vojna. 1. petletka 1928 ...

                                               

Bitka na Rovinah

Bitka na Rovinah 17. maja 1395 je bil vojaški spopad med vojsko Vojvodine Vlaške pod poveljstvom vojvode Mirceae cel Bătrâna in osmansko vojsko pod poveljstvom sultana Bajazida I. Turška vojska je bila mnogo številčnejša od vlaške. Legenda pravi, ...

                                               

Dervan

Dervan ali Drvan, knez Sorbov oziroma Srbov, ki so živeli vzhodno od turingijske reke Saale, eden od knezov v Samovi plemenski zvezi, prva polovica 7. stoletja. Dervanovi Srbi so bili prvotno podvrženi oblasti Turingijcev in preko njih frankovske ...

                                               

Habsburška Srbija (1788–1792)

Habsburška Srbija ali Kočina krajina je bilo srbsko ozemlje, ustanovljeno med avstrijsko-turško vojno v Smederevskem sandžaku, Osmansko cesarstvo. Habsburžani so v Krajini ustanovili Srbski svobodni korpus. Najslavnejši kapitan korpusa je bil Koč ...

                                               

Hilandar

Samostan Hilandar je eden od dvajsetih pravoslavnih samostanov na gori Atos v Grčiji. Na spodbudo Svetega Save, ki je bil na Atosu od leta 1191, ga je leta 1198 ustanovil njegov oče, nekdanji srbski veliki knez Stefan Nemanja. Stefan je po odstop ...

                                               

Lazar Hrebeljanović

Stefan Lazar Hrebeljanović, poznan tudi kot knez Lazar in sveti car Lazar, srbski knez, vladar Moravske Srbije, legendarni srbski narodni junak in svetnik Srbske pravoslavne cerkve, * 1329, Prilepac, Kosovo, † 28. junij 1389, Kosovsko polje, Kosovo.

                                               

Kraljevina Srbija (1217-1345)

Kraljevina Srbija ali Srbsko kraljestvo je bila srbska fevdalna država, ki je nastala leta 1217 iz Velike kneževine Raške, ko je bil veliki župan Štefan Nemanjić povišan v kralja. Trajala do 16. aprila 1346, ko je bila pod kraljem Štefanom Dušano ...

                                               

Kraljevina Srbija (1718-1739)

Kraljevina Srbija je bila od leta 1718 do 1739 kronska domena Habsburške monarhije. Obsegala je ozemlje južno od Save in Donave, se pravi Smederevski sandžak oziroma Beograjski pašaluk, ki so ga Habsburžani leta 1717 odvzeli Osmanskemu cesarstvu. ...

                                               

Bitka pri Ankari

Bitka pri Ankari ali Bitka pri Angori se je bíla 20. julija 1402 na Çubuškem polju pri Ankari. V bitki sta se spopadli vojski osmanskega sultana Bajazida I. in turško-mongolska vojska vladarja Timuridskega cesarstva Timur Lenka. V bitki je prepri ...

                                               

Mačva

Mačva je geografska in zgodovinska regija v severozahodni osrednji Srbiji južno od Save. Največje mesto v pokrajini je Šabac. Ime je dobila po nekdanjem srednjeveškem mestu Mačva na severni obali Save v sedanjem Sremu.

                                               

Metoh

Metoh ali metohija je bilo v srednjeveškem srbskem agrarnem pravu zemljišče ali posest cerkve ali samostana. Posest je postala metohija, ko se je podarila cerkvi ali samostanu. Metohije so bile sprva naselja menihov, ki so obdelovali samostansko ...

                                               

Vukan Nemanjić

Vukan Nemanjić je bil od leta 1202 do 1204 veliki knez Kneževine Srbije in od leta 1195 do svoje smrti veliki knez Pomorja, * pred 1165, † po 1207. Bil je najstarejši od treh sinov Štefana Nemanje, vendar je oče za svojega naslednika izbral njego ...

                                               

Nemanjići

Nemanjići so bili najpomembnejša srbska srednjeveška vladarska dinastija. Dvanajst vladarjev iz te dinastije je vladalo več kot dvesto let od leta 1166 do 1371. Ustanovitelj dnastije je bil Štefan Nemanja Iz stranske veje dinastije Vukanović 1101 ...

                                               

Pokol v Novem Sadu

Pokol v Novem Sadu pomeni pomor 4000 Srbov in Judov v Vojvodini na koncu januarja, 1942. Madžarska vojska je leta 1941 vkorakala v Jugoslavijo in zavzela Baranjski trikotnik in Medžimurje na Hrvaškem, Vojvodino v Srbiji in Prekmurje v Sloveniji. ...

                                               

Sebar

Sebar je bil v srednjeveški srbski državi nesvoboden kmet, ki je moral svojemu gospodarju – vladarju, posestniku ali cerkvi – dajati več vrst rente. Sebarji so se po vrsti odnosa in dela, s katerim so se ukvarjali, delili na meropahe, vlahe, zana ...

                                               

Srbska despotija

Srbska despotija je bila srednjeveška srbska država v prvi polovici 15. stoletja. Čeprav se za konec srednjeveške Srbije na splošno šteje bitka na Kosovskem polju leta 1389, se je Despotija kot naslednik Srbskega cesarstva in Moravske Srbije obdr ...

                                               

Sremsko kraljestvo

Sremsko kraljestvo ali Kraljestvo Štefana Dragutina je bilo srednjeveško srbsko kraljestvo. Na začetku je bilo vazal Ogrskega kraljestva, po razpadu centralne oblasti v Ogrskem kraljestvu pa je postalo neodvisno. V njem sta vladala kralja Štefan ...

                                               

Veliki župan

Veliki župan je bil naziv srbskih vladarjev v 11. in 12. stoletju. V grških virih se omenja kot arhižupan, v latinskih pa kot megaiupanus. Po kronanju Stefana Nemanjića za kralja leta 1217 naslov ni bil več del titulature srbskih vladarjev, venda ...

                                               

Vidov dan

Vidov dan ali dan svetega Vida je praznik, ki ga pravoslavna cerkev praznuje 28. junija. Na ta dan se je zgodilo veliko pomembnih dogodkov v srbski zgodovini: 1914 - Gavrilo Princip je izvedel atentat na okupatorja Franca Ferdinanda. 1921 - sprej ...