ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Spin

Spín je lastna vrtilna količina delcev v kvantni mehaniki. Za razliko od vrtenja makroskopskih teles v klasični mehaniki, katerih vrtilna količina izhaja iz njihovih sestavnih delov, spin ni povezan z vrtenjem notranjih mas. Nesestavljeni osnovni ...

                                               

Uklon elektronov

Uklon elektronov je možen zaradi valovne narave elektronov. Sam uklon elektronov je tehnologija v kateri pošiljamo elektrone z veliko hitrostjo na vzorec in opazujemo interferenčne pojave. To je možno zato, ker se elementarni delci obnašajo tudi ...

                                               

Četverec hitrosti

Četvêrec hitrósti je razširitev pojma hitrosti na relativistične razmere. Določen je kot odvod svetovnega četverca po lastnem času: u μ = d x μ d τ. {\displaystyle u^{\mu }={\frac {dx{^{\mu }}}{d\tau }}\!\.} Pri tem je x μ svetovni četverec, τ pa ...

                                               

Gravitacijska singularnost

Gravitacíjska síngularnost nastopi, kadar astrofizikalni model, po navadi temelječ na splošni teoriji relativnosti, napove točko neskončne ukrivljenosti. Izraz je v tesni povezavi z matematičnim pomenom" singularnosti ": gravitacijska singularnos ...

                                               

Lastni čas

Lástni čàs je čas, ki ga meri mirujoča ura v posebni teoriji relativnosti. Če je interval lastnega časa d τ med dvema infinitezimalnima dogodkoma na časovnici enak: c 2 d τ 2 = d s 2 {\displaystyle c^{2}{\rm {d}}\tau ^{2}={\rm {d}}s^{2}\!\,} in, ...

                                               

Relativistična gama

Lorentzev fáktor nastopa pri Lorentzevi transformaciji med inercialnima opazovalnima sistemoma, ki se relativno eden glede na drugega gibljeta s hitrostjo v: γ ≡ 1 − β 0 2 = 1 − v c 0 2 = c 0 c 0 2 − v 2 = d t d τ. {\displaystyle \gamma \equiv {\ ...

                                               

Relativistična masa

Relativístična mása je količina, ki jo nekateri avtorji uvedejo pri obravnavi posebne teorije relativnosti, in je razširitev pojma mase, poznanega iz klasične mehanike. Krajevni del četverca gibalne količine P → {\displaystyle {\vec {\mathbf {P} ...

                                               

Rindler-Møllerjeva transformacija

Rindler-Møllerjeva transformacija: c 2 g + X ′ = c 2 g + X cosh g t c, c t ′ = c 2 g + X sinh g t c {\displaystyle {c^{2} \over g}+X=\left{c^{2} \over g}+X\right\;{\hbox{cosh}}\;{gt \over c},\quad ct=\left{c^{2} \over g}+X\right\;{\hbox{sinh}}\;{ ...

                                               

Tahion

Táhion ali tahión je domnevni delec, ki vedno potuje z" nadsvetlobno "hitrostjo. Našli so veliko čudnih lastnosti tahionov, največ znastvenofantastični pisci, pa tudi nekaj fizikov jih je vzelo resno. V Einsteinovi posebni teoriji relativnosti je ...

                                               

Vektor četverec

Véktor četvêrec je v teoriji relativnosti vektor v štirirazsežnem realnem vektorskem prostoru, katerega komponente se pri rotacijah in translacijah inercialnega koordinatnega sistema obnašajo kot krajevne in časovne koordinate. Opisane transforma ...

                                               

Nacionalna medalja znanosti

Nacionalna medalja znanosti je ameriško priznanje, ki ga podeljuje predsednik Združenih držav Amerike posameznikom, ki so bistveno prispevali k fiziki, biologiji, matematiki, inženirstvu, družboslovju ali vedenjskim znanostim. Nagrajence izbira d ...

                                               

Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela

Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela je nagrada za dosežke na področju ekonomije, ki jo od leta 1969 podeljuje švedski Nobelov sklad. Pogosto jo imenujejo kar Nobelova nagrada za ekonomijo, saj jo podeljuje ista ustanov ...

                                               

Steklena čaša s prizorom Likurgove smrti

Steklena čaša s prizorom Likurgove smrti, tudi Likurgova čaša je rimska steklena čaša v okovju iz 4. stoletja, izdelana iz dikroizemskega stekla, ki kaže različno barvo, odvisno od tega ali skozi potuje svetloba ali ne; rdečo, ko je osvetljeno od ...

                                               

Dihalni aparat

Izolirni dihalni aparat je aparat za zaščito dihalnih organov na stisnjen zrak. Ustvarja okoliščine, ki zelo ustrezajo dihanju, vendar imajo dihalni aparati zaradi odprtega pretoka zraka v aparatu kratko zaščitno delovanje, kar odreja njihovo upo ...

                                               

Gasilnik

Gasilni aparat ali gasilnik je naprava za aktivno požarno zaščito, ki je namenjena za gašenje začetnih požarov v nujnih primerih. Namenjen ni požaru, ki je že razvit do te mere in se je razširil do stropa objekta, kar je nevarno za uporabnika. V ...

                                               

Gasilsko vozilo

Gasilsko vozilo je za gasilske intervencije posebej prirejeno vozilo, izdelano je za prevoz moštva, gasilske opreme, kakor tudi gasilnih in drugih sredstev, potrebnih v intervencijah. Za gasilska vozila se uporabljajo osnovna tovorna in osebna vo ...

                                               

Panola

Panola je naziv za različne vrste ribiškega pribora, ki je v uporabi na vseh morjih sveta. Osnovni deli panole so ribiška vrvica, uteži, trnek in vaba. Na panulo se lovijo pelaške ribe roparice, ribolov s panulo pa se izvaja s premikajoče barke. ...

                                               

Parangal

Parangal je ribiška priprava, sestavljena iz osnovne debelejše vrvice in tanjših vrvic s trnki, ki so na glavno vrvico nameščeni v različnih razmakih. Pri nekaterih vrstah parangalov so sestavni deli še uteži in plovci. Število trnkov v parangalu ...

                                               

Vobler

Vobler je ribiška priprava za lov rib roparic. Je umetna vaba v obliki majhne ribe, opremljena s trnki. Na trgu se pojavljajo voblerji različnih lastnosti in oblik, izdelani pa so lahko iz najrazličnejših materialov.

                                               

Vrša

Vrša je ribolovna priprava, s katero se lovijo ribe, raki, redkeje pa tudi dvoživke in mehkužci. Uporaba vrš sega že v pradavnino, kar dokazujejo mnoge arheološke najdbe tovrstnih priprav povsod po svetu. Vrša je sestavljena iz koša, v katerem je ...

                                               

Peščena ura

Peščena ura je naprava, ki se uporablja za merjenje poteka časa. Obsega dve stekleni bučki, ki sta navpično povezani z ozkim vratom, ki omogoča reguliran pretok snovi iz zgornje v spodnjo. Običajno sta zgornji in spodnji bučki simetrični, tako da ...

                                               

Žarnica

Žarnica ali svetilka z žarilno nitjo pretvarja električno energijo v svetlobno s pomočjo segrevanja kovinskega vložka na zelo visoko temperaturo, da zažari. Vroča notranjost je zaščitena pred atmosferskimi vplivi s pregrado, skoraj vedno izdelano ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth ali modri zob je varna brezžična tehnologija za povezovanje različnih digitalnih elektronskih naprav na razdaljah do 400 metrov. Bluetooth je namenjen tako pošiljanju elektronske pošte, prostoročnem telefoniranju in prenašanju datotek k ...

                                               

Bralni pomnilnik

Brálni pomnílnik je vrsta notranjega pomnilnika, iz katerega lahko med obratovanjem podatke beremo, ne moremo pa jih vanj zapisovati. Podatki so v ROM zapisani pred obratovanjem. To se razlikuje za različne vrste. Značilen primer uporabe ROM je B ...

                                               

Demultiplekser

Demultiplekser ali razdeljevalnik ima en vhod, n adresnih vhodov in 2 n izhodov. Tisti izmed izhodov, ki je izbran z adreso, bo imel vrednost vhoda. Opravlja ravno nasprotno funkcijo, kot izbiralnik ali multiplekser. Če ima vhod Enable, mu rečemo ...

                                               

Dioda

Dioda je elektronski element z dvema priključkoma. Sprva so bile diode elektronke. Danes so jih skoraj povsem izpodrinile polprevodniške diode, ki so bile tudi prvi polprevodniški elementi. Osnova današnjih polprevodniških diod je stik dveh razli ...

                                               

Dušilka

Dušílka, navitje, induktor ali tuljáva je elektronski element z dvema priključkoma, katerega glavna značilnost je induktivnost. Ločimo zračne dušilke in dušilke s feromagnetnim jedrom. Zračna dušilka ima linearno in simetrično UI karakteristiko. ...

                                               

Elektronski protiukrepi

Elektronski protiukrepi je uporaba električnih ali elektronskih naprav za onemogočanje delovanje sovraženga radarja, sonarja, IR senzorja, laserja ali pa drugih naprav. Eden od namenov je tudi onemogočiti komuniciranje sovražniku. Včasih se upora ...

                                               

Kazalnik natančne priletne poti

Kazalnik natančne priletne poti je vizualna pomoč, ki daje navodila in informacije, da pilot pridobi in ohrani pravilni pristop na letališko stezo. Na splošno se PAPI nahaja ob vzletno-pristajalni stezi približno 300 metrov od njenega praga. Večj ...

                                               

LTCC

LTCC so večplastne strukture, ki se v glavnem uporabljajo za 3D večplastna vezja. Poleg tega iz njih izdelujejo še senzorje za merjenje tlaka, pretoka, sile, temperature in koncentracij nekaterih plinov. Pojavile so se tudi naprave iz LTCC s prip ...

                                               

Mikrokrmilnik

Mikrokrmilnik ali mikrokontroler je čip, ki vsebuje skoraj vse sestavine mikroračunalnika. Za popoln mikroračunalnik, mikrokrmilniku manjkajo le vhodno-izhodne enote, ki niso primerne za vgradnjo v čip. Mikrokrmilnike srečamo v večini modernih el ...

                                               

Multiplekser

Multiplekser je elektronsko vezje z več podatkovnimi vhodi, enim ali nekaj izhodi in krmilnimi signali. Tipični multiplekser ima n vhodov in 1 izhod. Vhodni signal, katerega številka je določena s krmilnimi signali, se prenese na izhod. Multiplek ...

                                               

Near Field Communication

Near Field Communication, krajše NFC, je visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča izmenjavo podatkov na razdalji do 10 cm. Tehnologija je osnovana na standardu ISO/IEC 14443 in združuje pametno kartico in čitalec v ...

                                               

Notranji pomnilnik

Notranji pomnilnik je ena glavnih sestavin računalnika. Služi za shranjevanje podatkov. Narejen je iz polprevodnika oziroma je v čipu. Soroden notranjemu pomnilniku je zunanji pomnilnik.

                                               

Radiofrekvenčna identifikacija

Radiofrekvenčna identifikacija je tehnologija za prenos podatkov med bralnikom in elektronsko oznako v namen identifikacije. Oznaka je sestavljena iz integriranega vezja, ki hrani in procesira podatke, ter izvaja modulacijo in demodulacijo signal ...

                                               

Svetleča dioda

Svetleča dioda) je polprevodniški elektronski element. Njene električne karakteristike so podobne navadni polprevodniški diodi s to razliko, da kadar prevaja tok, sveti. Razlikujejo se po barvi, velikosti, obliki in električnih karakteristikah. S ...

                                               

Tiristor

Tiristor je polprevodniški elektronski element. Tiristor je krmiljeni polprevodniški element sestavljen iz štirih plasti P in N dopiranega silicija v izmeničnem zaporedju. Glede na krmiljenje ločimo N-P-in P-N-P tiristorje. Razlika med njimi je z ...

                                               

Tranzistor

Tranzístor je polprevodniški elektronski element s tremi priključki, ki ga uporabljamo za ojačevanje, preklapljanje, uravnavanje napetosti, modulacijo signalov in v številne druge namene. Je eden ključnih gradnikov sodobne elektronike in uporablj ...

                                               

Vmesnik

Vmesnik je vmesno elektronsko vezje, ki prilagodi električne signale tako, da lahko povežemo med seboj dve različni elektronski napravi. V računalništvu povežemo z vmesnikom vodilo na eni strani in vhodno izhodno napravo na drugi. Najbolj znani s ...

                                               

Zadnji signal zasedenosti vzletno-pristajalne steze

Zadnji signal zasedenosti vzletno-pristajalne steze, je sistem za zaznavanje zasedenosti vzletno-pristajalne steze, ki so ga uvedeli na več večjih letališčih v ZDA. Sistem pilotom preprečuje pristanek na pristajalno stezo, ne da bi dobili iz kont ...

                                               

BN-600

Jedrski reaktor BN-600 je ruski hitri odplodni reaktor hlajen s tekočim natrijem. Z nazivno električno močjo 600 MWe je ened izmed največjih hitrih oplodnih reaktorjev na svetu. Najmočnejši je bil Superphénix v Franciji, ki je zdaj zaprt in je le ...

                                               

Izvor nevtronov

Izvor nevtronov je vsakršna naprava ali snov, ki oddaja nevtrone. Izvori nevtronov se uporabljajo v fiziki, medicini, biologiji, kemiji, pri iskanju nafte in drugod. Izvori se med seboj lahko močno razlikujejo tako po intenziteti tj. številu odda ...

                                               

Megatone v Megavate

Megatone v Megavate je ameriško-ruski dogovor o uporabi visokoobogatenega urana iz ruskih jedrskih konic za generiranje elektrike v jedrskih elektrarnah v ZDA. Program je bil uspešno zaključen decembra 2013. Zaradi dogovora o zmanjševanju arzenal ...

                                               

Moderator (reaktor)

Moderator nevtronov je material, ki v jedrskem reaktorju upočasnjuje hitrost nevtronov. Moderator zmanjša hitrost t. i. "hitrih" nevtronov do t. i. počasnejših "termičnih" nevtronov. Počasnejši nevtroni imajo večjo možnost, da jih bo absorbiral 2 ...

                                               

Kibernetika

Kibernetika je interdisciplinarna znanost, ki se ukvarja z obnašanjem tehničnih, sociotehničnih in družbenih sistemov. Da bi se obnašanje sistemov usmerilo v želeno smer in bi sledili določeno pot, potrebujejo upravljanje in komuniciranje. Najpre ...

                                               

Avtomobil

Avtomobíl, pogovorno tudi avto, je cestno vozilo z lastnim pogonom, običajno s štirimi kolesi na dveh oseh. Beseda je izposojenka iz francoske automobile, ta pa je skovanka iz grške autos in mobile. Beseda torej pomeni nekaj, kar se premika samo ...

                                               

Manevriranje PIT

Manevriranje PIT ali TVI je taktika zasledovanja, s katero lahko zasledovalni avto prisili bežeči avto, da se nenadoma obrne vstran, zaradi česar voznik izgubi nadzor in se ustavi. Druga imena vključujejo PIT blok, PIT ustavitev in blokado. Razvi ...

                                               

Mednarodna avtomobilistična zveza

Mednarodna avtomobilistična zveza je neprofitna zveza, ustanovljena 20. junija 1904, ki zastopa interese avtomobilizma in uporabnikov avtomobilov. Ustanovljena je bila kot Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus AIACR, ki je stru ...

                                               

Pnevmatika

Pnevmatika je z zrakom napolnjeno kolo iz gume. Razvila se je postopoma iz kolesnega obroča s polno gumo, katerega je leta 1845 patentiral Škot Robert William Thomson in ga je praktično uporabil na kolesih vozov izvoščkov. Do množične uporabe teh ...

                                               

Slovenski avto leta

Slovenski avto leta je nagrada, ki jo v Sloveniji podelijo vsako leto od 1993 avtomobilu, ki mu bralci, poslušalci in uredništva izbranih medijev dodelijo največ točk. Nagrado so ustanovili sprva trije mediji, revija Avto in šport, Motorevija in ...