Back

ⓘ Notranjski odred (NOV in POS)
Notranjski odred (NOV in POS)
                                     

ⓘ Notranjski odred (NOV in POS)

Ukaz za ustanovitev odreda je izdala III. grupa odredov 24. aprila 1942. 29. aprila je potekala organizacija odreda; dotedanji 3. bataljon" Ljuba Šercerja "je postal 1. bataljon, Južnodolenjski bataljon 2. bataljon in bataljon" Miloša Zidanška "je postal 3. bataljon odreda. Maja in junija so ustanovili še 4. in 5. bataljon. Zaradi reorganizacije grupe odredov so Notranjski odred junija 1942 razpustili in iz njega ustanovil: Krimski, Kočevski in Polhograjski odred.

Notranjski odred je bil ponovno ustanovljen septembra 1942 in sicer je bil ukaz izdan 16. septembra. Štab in 1. bataljon enote Krimskega odreda sta bila ustanovljena 6. oktobra; do konca oktobra 1942 so organizirali še dva dodatna bataljona, kot 4. bataljon pa so šteli t. i. Slivniški bataljon sestavljen iz članov 19 družin, ki so živeli pod partizansko zaščito. Decembra 1942 so začeli razpuščati odred, bataljona pa priključevati brigadam.

Tretjič je bil odred uradno ustanovljen 26. decembra 1942 in podrejen Notranjski operativni coni; dejansko je bil ustanovljen 6. januarja 1943 na Mokrecu.

20. novembra 1943 so izdali ukaz za ponovno ustanovitev Notranjskega odreda, tokrat kot sestavni del 7. korpusa; enote za ustanovitev odreda so prispevale Loška, Tomšičeva, Levstikova brigada.

9. maja 1945 je odred v sestavi 1. divizije KNOJ vkorakal v Ljubljano, kjer je bil dokončno razpuščen; moštvo je bilo dodeljeno 1. brigadi 2. divizije KNOJ.

                                     

1. Pripadniki

Poveljniki
 • Anton Hitejc oktober 1944 - 28. december 1944
 • Janez Malenšek - Bomba? - januar 1945
 • Franc Sotlar - Pavijan 20. november 1943 - 13. april 1944
 • Miha Zupančič januar - maj 1945
 • Franc Avbelj - Lojko? - 10. oktober 1944
 • Filip Tekavec - Gašper junij 1944 -?
 • Bojan Polak - Stjenka april - junij 1942
 • Ivan Furlan - Drago april 1944 - 19. junij 1944
 • Evgenij Ravnihar - Gregor Rakovec 26. december 1942 - maj 1943
Politični komisarji
 • Ivan Galič - Jovo 6. januar - 3. maj 1944
 • Anton Kovač - Tonček maj - julij 1944
 • Stane Dobovičnik - Krt? - november 1942
 • Jože Bedenčič - Iztok oktober 1944 - januar 1945
 • Matevž Hace 26. december 1942 - januar 1944
 • Janez Hribar - Tone Pogačnik april - junij 1942
 • Venčeslav Kolenc - Vencelj? - januar 1944
 • Humbert Gačnik - Humbi januar - maj 1945
 • Ivan Galič - Jovo julij - oktober 1944
                                     

2. Struktura

april 1942
 • 3. bataljon
 • 2. bataljon
 • 1. bataljon
 • štab
junij 1942
 • štab
 • 2. bataljon
 • 1. bataljon
 • 4. bataljon
 • 3. bataljon
 • 5. bataljon
oktober 1942
 • 3. bataljon
 • 2. bataljon
 • 1. bataljon
 • štab
 • Slivniški bataljon
26. december 1942
 • 2. četa
 • štab
 • 1. četa
5. april 1943
 • štab
 • 2. četa
 • 3. četa
 • 1. četa