Back

ⓘ Ljubljanska divizija (Slovenska narodna vojska)
                                     

ⓘ Ljubljanska divizija (Slovenska narodna vojska)

Medtem, ko je bila ustanovitev predvidena že za zimo 1944-45, pa se je ilegalno formiranje pričelo 21. januarja 1945. Takrat je bilo določeno, da se bodo enote Slovenskega domobranstva preoblikovale v divizijske enote. Toda zaradi nemškega nasprotovanja se je divizija formalno organizirala šele 20. maja 1945 na avstrijskem Koroškem, ko je bila že brez prave vojaške vrednosti; izgubili vso oborožitev in bili v britanskem vojnem ujetništvu.

                                     

1. Organizacija

20. maj 1945
 • 1. polk
 • štab
 • 1. bataljon
 • 3. četa
 • 1. četa
 • 2. četa
 • 1. težka četa
 • 2. bataljon
 • 5. četa
 • 2. težka četa
 • 6. četa
 • 4. četa
 • 3. bataljon
 • 8. četa
 • 9. četa
 • 3. težka četa
 • 7. četa
 • 2. polk
 • štab
 • 1. bataljon
 • 1. težka četa
 • 2. četa
 • 3. četa
 • 1. četa
 • 2. bataljon
 • 5. četa
 • 2. težka četa
 • 6. četa
 • 4. četa
 • 3. bataljon
 • 7. četa
 • 8. četa
 • 9. četa
 • 3. težka četa
 • 3. polk
 • štab
 • 1. bataljon
 • 2. četa
 • 1. težka četa
 • 1. četa
 • 3. četa
 • 2. bataljon
 • 6. četa
 • 4. četa
 • 5. četa
 • 2. težka četa
 • 3. bataljon
 • 3. težka četa
 • 9. četa
 • 7. četa
 • 8. četa
 • 4. polk
 • štab
 • 1. bataljon
 • 1. težka četa
 • 3. četa
 • 1. četa
 • 2. četa
 • 2. bataljon
 • 5. četa
 • 4. četa
 • 6. četa
 • 2. težka četa
 • 3. bataljon
 • 3. težka četa
 • 9. četa
 • 7. četa
 • 8. četa
 • Tehnični bataljon
 • Obrtniška četa
 • Pionirska četa
 • Artilerijski divizion
 • 3. baterija
 • 2. baterija
 • 1. baterija
 • Dopolnilni bataljon
 • 5. četa
 • 1. četa
 • Delovna četa
 • Rekonvalescentna četa
 • 4. četa
 • 2. četa
 • 3. četa
 • Divizijska štabna četa
 • Orožniški bataljon
                                     

2. Poveljstvo

 • poveljnik: general Franc Krener
 • pomočnik poveljnika: polkovnik Milko Vizjak
 • načelnik štaba: podpolkovnik Ivan Drčar
 • pomočnik načelnika štaba: kapetan 1. razreda Franjo Sekolec